Regijska koordinacija

Koordinatorji za izvajanje nadomestne kazni in drugih ukrepov v splošno korist

Izvajanje nadomestne kazni, ki pomeni opravljanje dela v korist humanitarnih organizacij ali lokalne skupnosti, je lahko nadomestilo uklonilnega zapora v primeru neplačila kazni za storjene prometne prekrške, nadomestilo kazni zapora do treh mesecev ali možnost v poravnalnem postopku in v postopku odložitve kazenskega pregona. Koordinatorji in koordinatorice za izvajanje nadomestne kazni in drugih ukrepov v splošno korist delujejo regijsko in predstavljajo enega izmed akterjev, ki so vključeni v izvajanje nadomestne kazni. Njihova naloga je predvsem oblikovanje in vzdrževanje mreže izvajalskih organizacij, ki omogočajo izvajanje nadomestne kazni; prizadevanje za poenotenje izvajanja; zagotavljanje pogojev za začetek izvajanja nadomestne kazni ter nadziranje v teku izvajanja.

Pravne podlage za izvajanje so naslednje:

  • Kazenski zakonik (Ur.l. RS, št. 95/04 – UPB, 107. člen)
  • Zakon o kazenskem postopku (Ur.l. RS, št. 96/04 – UPB, 161. člen, 162. člen)
  • Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Ur.l. RS, št. 22/00, 59/02)
  • Zakon o prekrških (Ur.l. RS, št. 55/05 – UPB, 19. člen)
  • Pravilnik o izvrševanju kazni zapora (Ur. l. RS, št. 102/00)
  • Pravilnik o poravnavanju v kazenskih zadevah (Ur. l. RS, št.114/04)

Podatki o območjih obsega delovanja ter kontaktni podatki

Celjska regija

Celjska regija obsega CSD Celje, CSD Laško, CSD Mozirje, CSD Slovenske Konjice, CSD Šentjur pri Celju, CSD Šmarje pri Jelšah, CSD Velenje ter CSD Žalec

Koordinatorica:
Liljana Japelj Trebše, univ. dipl. soc. del.
CSD Celje, Opekarniška cesta 15b, 3000 Celje
Telefon: 03 425 63 11
E-pošta: liljana.japelj@gov.si

Dolenjska regija in Bela Krajina

Dolenjska regija in Bela Krajina obsegata CSD Novo Mesto, CSD Metlika, CSD Črnomelj ter CSD Trebnje

Koordinatorica:
Jerca Matoš, uni. dipl. soc. del.
CSD Novo Mesto, Resslova 7 b, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 39 32 645
E-pošta: jerca.matos@gov.si

Gorenjska regija

Gorenjska regija obsega CSD Kranj, CSD Radovljica, CSD Jesenice, CSD Tržič ter CSD Škofja Loka

Koordinatorica:
Mateja Bitenc, univ. dipl. soc.
CSD Škofja Loka, Partizanska cesta 1d, 4220 Škofja Loka
Telefon: 04 517 01 31
E-pošta: mateja.bitenc@gov.si

Goriška regija

Goriška regija obsega CSD Ajdovščina, CSD Idrija, CSD Nova Gorica in CSD Tolmin

Koordinatorica:
mag. Tanja Pipan, univ. dipl. pol.
CSD Nova Gorica, Delpinova ulica 18b, 500 Nova Gorica
Telefon: 05 335 33 17
E- pošta: tanja.pipan@gov.si

Koroška regija

Koroška regija obsega CSD Slovenj Gradec, CSD Ravne na Koroškem, CSD Dravograd in CSD Radlje ob Dravi

Koordinator:
CSD Slovenj Gradec, Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec
Telefon direktni: 02 885 01 17

Ljubljanska regija

Ljubljanska regija obsega CSD Ljubljana Bežigrad, CSD Ljubljana Center; CSD Ljubljana Moste Polje, CSD Ljubljana Šiška ter CSD Ljubljana Vič Rudnik

Koordinatorica:
Gordana Čižman, uni. dipl. soc. del.
CSD Ljubljana Moste Polje, Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana
Telefon direktni: 01 58 73 415, 051 673 074
E-pošta: gordana.cizman@gov.si

Obljubljanska regija 1

Obljubljanska regija 1 obsega CSD Domžale, CSD Kamnik, CSD Hrastnik, CSD Trbovlje, CSD Zagorje ter CSD Litija

Koordinatorica:
Ana Zakšek, soc. del.
CSD Domžale, Ljubljanska 70, 1230 Domžale
Telefon direktni: 01 72 46 390, 041 679 596
E-pošta: ana.zaksek@gov.si

Obljubljanska regija 2

Obljubljanska regija 2 obsega CSD Logatec, CSD Vrhnika, CSD Cerknica, CSD Ribnica, CSD Kočevje in CSD Grosuplje

Koordinatorica:
Ana Pevec Hočevar, dipl. soc. del.
CSD Kočevje, Ljubljanska c. 9, 1330 Kočevje
Telefon direktni: 01 893 83 88 ,031 434 644
E-pošta: ana.pevec-hocevar@gov.si

Pomurska regija

Pomurska regija obsega CSD Lendava,CSD Ljutomer , CSD Gornja Radgona in CSD Murska Sobota.

Koordinatorica:
Marjan Bernjak, univ. dipl. soc. del.
CSD Murska Sobota, Slovenska 44, 9000 Murska Sobota
Telefon direktni: 02 53 51 149, 051 677 724
E-pošta: marjan.bernjak@gov.si

Posavska regija

Posavska regija obsega CSD Krško, CSD Brežice in CSD Sevnica

Koordinatorica:
Zdenka Žveglič, uni. dipl. soc. del.
CSD Krško, Cesta krških žrtev 11, 8270 Krško
Telefon: 07 49 04 958
E-pošta: zdenka.zveglic@gov.si

Primorska regija

Primorska regija obsega CSD Piran, CSD Koper, CSD Izola, CSD Postojna, CSD Sežana ter CSD Ilirska Bistrica

Koordinatorica:
Karin Pez, dipl. soc. del., specialistka
CSD Koper, Cankarjeva 6, 6000 Koper
Telefon: 05 66 34 548
E-pošta: karin.pez@gov.si

Štajerska regija

Štajerska regija obsega CSD Maribor, CSD Slovenska Bistrica, CSD Ormož, CSD Ruše, CSD Pesnica, CSD Ptuj in CSD Lenart

Koordinatorica:
Marinka Dobrajc, uni. dipl. soc. del.
CSD Maribor, Zagrebška cesta 72, 2000 Maribor
Telefon direktni: 02 250 65 12
E-pošta: marinka.dobrajc@gov.si

Na vrh