Regijska koordinacija

Koordinatorji za izvajanje nadomestne kazni in drugih ukrepov v splošno korist

Izvajanje nadomestne kazni, ki pomeni opravljanje dela v korist humanitarnih organizacij ali lokalne skupnosti, je lahko nadomestilo uklonilnega zapora v primeru neplačila kazni za storjene prometne prekrške, nadomestilo kazni zapora do treh mesecev ali možnost v poravnalnem postopku in v postopku odložitve kazenskega pregona. Koordinatorji in koordinatorice za izvajanje nadomestne kazni in drugih ukrepov v splošno korist delujejo regijsko in predstavljajo enega izmed akterjev, ki so vključeni v izvajanje nadomestne kazni. Njihova naloga je predvsem oblikovanje in vzdrževanje mreže izvajalskih organizacij, ki omogočajo izvajanje nadomestne kazni; prizadevanje za poenotenje izvajanja; zagotavljanje pogojev za začetek izvajanja nadomestne kazni ter nadziranje v teku izvajanja.

Pravne podlage za izvajanje so naslednje:

  • Kazenski zakonik (Ur.l. RS, št. 95/04 – UPB, 107. člen)
  • Zakon o kazenskem postopku (Ur.l. RS, št. 96/04 – UPB, 161. člen, 162. člen)
  • Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Ur.l. RS, št. 22/00, 59/02)
  • Zakon o prekrških (Ur.l. RS, št. 55/05 – UPB, 19. člen)
  • Pravilnik o izvrševanju kazni zapora (Ur. l. RS, št. 102/00)
  • Pravilnik o poravnavanju v kazenskih zadevah (Ur. l. RS, št.114/04)

Podatki o območjih obsega delovanja ter kontaktni podatki

Dolenjska regija in Bela Krajina

Dolenjska regija in Bela Krajina obsegata CSD Novo Mesto, CSD Metlika, CSD Črnomelj ter CSD Trebnje

Koordinatorica:
Jerca Matoš, uni. dipl. soc. del.
CSD Novo Mesto, Resslova 7 b, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 39 32 645
E-pošta: jerca.matos@gov.si

Gorenjska regija

Gorenjska regija obsega CSD Kranj, CSD Radovljica, CSD Jesenice, CSD Tržič ter CSD Škofja Loka

Koordinatorica:
Mateja Bitenc, univ. dipl. soc.
CSD Škofja Loka, Partizanska cesta 1d, 4220 Škofja Loka
Telefon: 04 517 01 31
E-pošta: mateja.bitenc@gov.si

Goriška regija

Goriška regija obsega CSD Ajdovščina, CSD Idrija, CSD Nova Gorica in CSD Tolmin

Koordinatorica:
mag. Tanja Pipan, univ. dipl. pol.
CSD Nova Gorica, Delpinova ulica 18b, 500 Nova Gorica
Telefon: 05 335 33 17
E- pošta: tanja.pipan@gov.si

Koroška regija

Koroška regija obsega CSD Slovenj Gradec, CSD Ravne na Koroškem, CSD Dravograd in CSD Radlje ob Dravi

Koordinator:
CSD Slovenj Gradec, Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec
Telefon direktni: 02 885 01 17

Obljubljanska regija 1

Obljubljanska regija 1 obsega CSD Domžale, CSD Kamnik, CSD Hrastnik, CSD Trbovlje, CSD Zagorje ter CSD Litija

Koordinatorica:
Ana Zakšek, soc. del.
CSD Domžale, Ljubljanska 70, 1230 Domžale
Telefon direktni: 01 72 46 390, 041 679 596
E-pošta: ana.zaksek@gov.si

Obljubljanska regija 2

Obljubljanska regija 2 obsega CSD Logatec, CSD Vrhnika, CSD Cerknica, CSD Ribnica, CSD Kočevje in CSD Grosuplje

Koordinatorica:
Ana Pevec Hočevar, dipl. soc. del.
CSD Kočevje, Ljubljanska c. 9, 1330 Kočevje
Telefon direktni: 01 893 83 88 ,031 434 644
E-pošta: ana.pevec-hocevar@gov.si

Pomurska regija

Pomurska regija obsega CSD Lendava,CSD Ljutomer , CSD Gornja Radgona in CSD Murska Sobota.

Koordinatorica:
Marjan Bernjak, univ. dipl. soc. del.
CSD Murska Sobota, Slovenska 44, 9000 Murska Sobota
Telefon direktni: 02 53 51 149, 051 677 724
E-pošta: marjan.bernjak@gov.si

Posavska regija

Posavska regija obsega CSD Krško, CSD Brežice in CSD Sevnica

Koordinatorica:
Zdenka Žveglič, uni. dipl. soc. del.
CSD Krško, Cesta krških žrtev 11, 8270 Krško
Telefon: 07 49 04 958
E-pošta: zdenka.zveglic@gov.si

Štajerska regija

Štajerska regija obsega CSD Maribor, CSD Slovenska Bistrica, CSD Ormož, CSD Ruše, CSD Pesnica, CSD Ptuj in CSD Lenart

Koordinatorica:
Marinka Dobrajc, uni. dipl. soc. del.
CSD Maribor, Zagrebška cesta 72, 2000 Maribor
Telefon direktni: 02 250 65 12
E-pošta: marinka.dobrajc@gov.si

Na vrh