Centri za socialno delo

Center za socialno delo Grosuplje

Naziv Center za socialno delo Grosuplje
Naslov Adamičeva cesta 51
1290 Grosuplje
Telefon 017818050
Faks 017861601
E-pošta gpcsd.grosu@gov.si
Spletno mesto
Informacije javnega značaja Katalog
Direktor (e-pošta) mag. Mojca Pettauer Žižek (mojca.pettauer-zizek@gov.si)
Delovni čas
Uradne ure pon.: 8 - 12 in 13 - 15;
sreda: 8 - 12 in 13 - 17;
petek: 8 -12;
Prva socialna pomoč tudi v torek in četrtek 7.30 - 15
Uradne ure (2)
Število zaposlenih 23
Občine Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica
Število prebivalcev 38.134
Površina 464 km2
Storitve
Projekti Prostovoljno delo z otroki in mladostniki,
Prostovoljno delo z romskimi otroki,
Program občinskih enkratnih pomoči,
Program usposabljanja skrbnikov, rejnikov

Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu:

  Naziv organa:
  Center za socialno delo Grosuplje

  Naslov:
  Taborska 13
  1290 Grosuplje

  Telefon: 01 781 80 50
  Telefax: 01 781 16 01

  Elektronski naslov:
  gpcsd.grosu@gov.si

  Odgovorna uradna oseba: Direktorica: mag. Mojca Pettauer Žižek

  Datum prve objave kataloga: 14. 2. 2006

  Datum zadnje spremembe: 30. 11. 2015

  Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.scsd.si/seznami/seznam-csd/csd-grosuplje/#katalog

  Druge oblike kataloga: V pisni obliki, na sedežu Centra za socialno delo Grosuplje.

 1. Splošni podatki o organu

  Podatki o organizaciji:
  Center za socialno delo Grosuplje je bil ustanovljen julija 1983,konstituiran in vpisan v sodni register februarja 1985.S sprejemom Zakona o socialnem varstvu /Ur.l.RS št..:54/92/ je ustanoviteljstvo prevzela Vlada RS z odlokom o preimenovanju CSD v javni zavod št.:551-01/92 z dne 17. 12. 1992.

  Kratek opis delovnega področja:
  CSD je pristojen za naloge, ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:

  • varstvo otrok in družine
  • varstvo odraslih
  • oprostitve plačil pri plačilu storitev
  • denarne socialne pomoči
  • družinski prejemki
  • zavarovanje za starševsko varstvo

  Izvajanje socialno varstvenih storitev:

  • prva socialna pomoč
  • osebna pomoč
  • pomoč družini za dom
  • socialna preventiva
  • pomoč na domu

  Druge naloge:

  • izvajanje javnih del
  • koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

  Seznam notranjih organizacijskih enot
  Center za socialno delo Grosuplje nima notranjih organizacijskih enot.

  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

  • Direktorica: mag. Mojca Pettauer Žižek
  • e-naslov: mojca.pettauer-zizek@gov.si
  • telefon: 01 781 80 50, 01 781 80 59

  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

  Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

  Seznam zbirk podatkov

 1. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

  Informacije o javnih naročilih
  Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

 1. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Na vrh