Centri za socialno delo

Center za socialno delo Idrija

Naziv Center za socialno delo Idrija
Naslov Vojkova 2a
5280 Idrija
Telefon 053734600
Faks 053734601
E-pošta gpcsd.idrij@gov.si
Spletno mesto
Informacije javnega značaja Katalog
Direktor (e-pošta) Irena Ogrič (irena.ogric@gov.si)
Delovni čas
Uradne ure ponedeljek: 8-12 in 13-15;
sreda: 8-12 in 13-17;
petek: 8-13
Uradne ure (2)
Število zaposlenih 9
Občine Idrija, Cerkno
Število prebivalcev 17.304
Površina 426 km2
Storitve
Projekti Mladinske delavnice,
Socialno pedagoška pomoč

Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu:

  Naziv organa:
  Center za socialno delo Idrija

  Naslov:
  Vojkova 2a
  5280 Idrija

  Telefon: 05 37 34 600
  Telefax: 05 37 34 601

  Elektronski naslov:
  gpcsd.idrij@gov.si

  Odgovorna uradna oseba:
  Direktorica: Irena Ogrič

  Datum prve objave kataloga: 11. 1. 2006

  Datum zadnje spremembe: 14. 10. 2014

  Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.scsd.si/seznami/seznam-csd/csd-idrija/#katalog

  Druge oblike kataloga: V pisni obliki, na sedežu Centra za socialno delo Idrija.

 1. Splošni podatki o organu

  Podatki o organizaciji:

  Kratek opis delovnega področja:
  CSD je pristojen za naloge , ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:

  • varstvo otrok in družine
  • varstvo odraslih
  • oprostitve plačil pri plačilu storitev
  • denarne socialne pomoči
  • družinski prejemki
  • zavarovanje za starševsko varstvo

  Izvajanje socialno varstvenih storitev:

  • prva socialna pomoč
  • osebna pomoč
  • pomoč družini za dom
  • socialna preventiva
  • pomoč na domu

  Druge naloge:

  • izvajanje javnih del
  • koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

  Seznam notranjih organizacijskih enot
  Center za socialno delo Idrija nima notranjih organizacijskih enot.

  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

  • Irena Ogrič:
   e-naslov: irena.ogric@gov.si
   tel.: 05 373 46 02

  Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

  Seznam zbirk podatkov

 1. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

  Informacije o javnih naročilih
  Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

 1. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Na vrh