Centri za socialno delo

Center za socialno delo Ilirska Bistrica

Naziv Center za socialno delo Ilirska Bistrica
Naslov Bazoviška 32
6250 Ilirska Bistrica
Telefon 057110140
Faks 057110141
E-pošta gpcsd.ilirs@gov.si
Spletno mesto
Informacije javnega značaja Katalog
Direktor (e-pošta) Kristina Zadel Škrabolje (kristina.zadel@gov.si)
Delovni čas
Uradne ure ni podatka
Uradne ure (2)
Število zaposlenih 7,5 + 6 (programi)
Občine Ilirska Bistrica
Število prebivalcev 14.559
Površina 480 km2
Storitve
Projekti Pomoč na domu,
Dnevni center Sonček,
Mladinske delavnice

Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu:

  Naziv organa:
  Center za socialno delo Ilirska Bistrica

  Naslov:
  Bazoviška cesta 32
  6250 Ilirska Bistrica

  Telefon: 05 711 01 40
  Telefax: 05 711 01 41

  Elektronski naslov:
  gpcsd.ilirs@gov.si

  Odgovorna uradna oseba:
  Direktorica: Kristina Zadel Škrabolje

  Datum prve objave kataloga: 25.7.2006

  Datum zadnje spremembe: 28.9.2010

  Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.scsd.si/seznami/seznam-csd/csd-ilirska-bistrica/#katalog

  Druge oblike kataloga: V pisni obliki, na sedežu Centra za socialno delo Ilirska Bistrica.

 1. Splošni podatki o organu

  Podatki o organizaciji:

  Kratek opis delovnega področja:
  CSD je pristojen za naloge , ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:

  • varstvo otrok in družine
  • varstvo odraslih
  • oprostitve plačil pri plačilu storitev
  • denarne socialne pomoči
  • družinski prejemki
  • zavarovanje za starševsko varstvo

  Izvajanje socialno varstvenih storitev:

  • prva socialna pomoč
  • osebna pomoč
  • pomoč družini za dom
  • socialna preventiva
  • pomoč na domu

  Druge naloge:

  • izvajanje javnih del
  • koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

  Seznam notranjih organizacijskih enot

  • Dnevni center SONČEK,
   Naslov: Prešernova ulica 25a, Ilirska Bistrica
   Vodja enote: Orjana Jursinovič, soc.del.
   Tel.: 041 422 012

  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

  • Kristina Zadel Škrabolje
   Direktorica Centra za socialno delo Ilirska Bistrica
   Tel. : 05 711 01 47
   Faks: 05 711 01 41
   GSM: 031 713 371
   E-mail: kristina.zadel@gov.si

  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

  Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

  Seznam zbirk podatkov

 1. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

  Informacije o javnih naročilih
  Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

 1. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Na vrh