Centri za socialno delo

Center za socialno delo Izola

Naziv Center za socialno delo Izola
Naslov Cesta v Pregavor 3/a
6310 Izola - Isola d'Istria
Telefon 056622694
Faks 056622698
E-pošta gpcsd.izola@gov.si
Spletno mesto
Informacije javnega značaja Katalog
Direktor (e-pošta) Majda Toškan (majda.toskan@gov.si)
Delovni čas
Uradne ure Ponedeljek (lunedi) 8. - 12. in 13. - 15.;
Sreda (mercoledi) 8. - 12. in 13. - 17.;
Petek (venerdi) 8. - 12.
Uradne ure (2)
Število zaposlenih 10 + 15 (pomoč na domu)
Občine Izola
Število prebivalcev 16
Površina 29 km2
Storitve
Projekti Pomoč na domu (Assistenza a domicilio)

Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu:

  Naziv organa:
  Center za socialno delo Izola

  Naslov:
  Cesta v Pregavor 3/a,
  6310 Izola

  Telefon: 05 66 22 694
  Telefax: 05 66 22 698

  Elektronski naslov:
  gpcsd.izola@gov.si

  Odgovorna uradna oseba:
  Majda Toškan, direktorica

  Datum prve objave kataloga: 14. 2. 2006

  Datum zadnje spremembe: 1. 1. 2012

  Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.scsd.si/seznami/seznam-csd/csd-izola/#katalog

  Druge oblike kataloga: V pisni obliki, na sedežu Centra za socialno delo Izola.

 1. Splošni podatki o organu

  Podatki o organizaciji:

  Kratek opis delovnega področja:
  CSD je pristojen za naloge , ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:

  • varstvo otrok in družine
  • varstvo odraslih
  • oprostitve plačil pri plačilu storitev
  • denarne socialne pomoči
  • družinski prejemki
  • zavarovanje za starševsko varstvo

  Izvajanje socialno varstvenih storitev:

  • prva socialna pomoč
  • osebna pomoč
  • pomoč družini za dom
  • socialna preventiva
  • pomoč na domu

  Druge naloge:

  • izvajanje javnih del
  • koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

  Seznam notranjih organizacijskih enot
  Center za socialno delo Izola nima notranjih organizacijskih enot.

  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

  • Majda Toškan: univ. dipl. soc. delavka, direktorica
   e-naslov: majda.toskan@gov.si
   tel. št.: 05 662 26 81
   fax.: 05 662 26 98

  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

  Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

  Seznam zbirk podatkov

 1. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

  Informacije o javnih naročilih
  Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

 1. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Na vrh