Centri za socialno delo

Center za socialno delo Jesenice

Naziv Center za socialno delo Jesenice
Naslov Cesta Železarjev 4a
4270 Jesenice
Telefon 045834600,
045834601,
045834610
Faks 045834640
E-pošta gpcsd.jesen@gov.si
Spletno mesto csd-jesenice.si
Informacije javnega značaja Katalog
Direktor (e-pošta) Anita Bregar (anita.bregar@gov.si)
Delovni čas
Uradne ure pon.: 8.00-12.00 in 13.00-15.00;
sreda 8.00-12.00 in 13.00-17.00;
petek 8.00-12.00
Uradne ure (2)
Število zaposlenih 16
Občine Jesenice, Žirovnica, Kranjska Gora
Število prebivalcev 31.592
Površina 375 km2
Storitve
Projekti Skupina za starše otrok s težavami v odraščanju,
Prostovoljno delo z otroki in mladostniki,
Skupina za svojce uživalcev nedovoljenih drog,
Delavnica za otroke z manj priložnostmi,
Skupina za starše otrok v rejništvu

Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu:

  Naziv organa:
  Center za socialno delo Jesenice

  Naslov:
  Cesta Železarjev 4a
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 583 46 00, 04 583 46 01, 04 583 46 10, 04 583 46 14
  Telefax: 04 583 46 02, 04 583 46 40

  Elektronski naslov:
  gpcsd.jesen@gov.si

  Odgovorna uradna oseba:
  Direktorica: Anita Bregar, univ. dip. soc.

  Datum prve objave kataloga: 14. 2. 2006

  Datum zadnje spremembe: 19. 1. 2012

  Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.scsd.si/seznami/seznam-csd/csd-jesenice/#katalog

  Druge oblike kataloga: V pisni obliki, na sedežu Centra za socialno delo Jesenice.

 1. Splošni podatki o organu

  Podatki o organizaciji:

  Kratek opis delovnega področja:
  CSD je pristojen za naloge , ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:

  • varstvo otrok in družine
  • varstvo odraslih
  • oprostitve plačil pri plačilu storitev
  • denarne socialne pomoči
  • družinski prejemki
  • zavarovanje za starševsko varstvo

  Izvajanje socialno varstvenih storitev:

  • prva socialna pomoč
  • osebna pomoč
  • pomoč družini za dom
  • socialna preventiva
  • pomoč na domu

  Druge naloge:

  • izvajanje javnih del
  • koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

  Seznam notranjih organizacijskih enot
  Center za socialno delo Jesenice nima notranjih organizacijskih enot.

  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

  • Alenka Korošec
   e-naslov: alenka.korosec@gov.si
   tel. št.: 04 58 34 604
  • Kristina Koražija
   e-naslov: kristina.korazija-@gov.si
   tel. št.: 04 58 34 617

  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

  Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

  Seznam zbirk podatkov

 1. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

  Informacije o javnih naročilih
  Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

 1. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Na vrh