Centri za socialno delo

CENTER ZA SOCIALNO DELO GORENJSKA, ENOTA KRANJ

Naziv CENTER ZA SOCIALNO DELO GORENJSKA, ENOTA KRANJ
Naslov Koroška cesta 19
4000 Kranj
Telefon 042568720
Faks 042568722
E-pošta gpcsd.kranj@gov.si
Spletno mesto csd-slovenije.si
Pomočnik direktorja Andreja Valant (andreja.valant@gov.si)
Uradne ure pon.: 08.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre.: 08.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet.: 08.00 - 12.00
Število zaposlenih redna dejavnost: 33 (+2 javna dela)
programi: 19
Občine Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, MO Kranj, Naklo, Preddvor, Šenčur
Število prebivalcev 81.716
Projekti Zavetišče za brezdomce
Razdelilnica hrane
ŠKRLOVEC - dnevni center za mlade in družine
LABIRINT - Center za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih
KATAPULT - Stanovanjska skupina za zdravljene odvisnike
REINTEGRACIJSKI CENTER
Viški hrane
Enkratna denarna pomoč (za MO Kranj)
TUDI ZA NAŠE OTROKE - novoletna obdaritev socialno ogroženih otrok
Skupinsko delo z rejniki
Na vrh