Centri za socialno delo

Center za socialno delo Lenart

Naziv Center za socialno delo Lenart
Naslov Ilaunigova ulica 19
2230 Lenart v Slovenskih goricah
Telefon 027200300
Faks 027200309
E-pošta gpcsd.lenar@gov.si
Spletno mesto
Informacije javnega značaja Katalog
Direktor (e-pošta) Jasmina Gruden (jasmina.gruden@gov.si)
Delovni čas
Uradne ure pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure;
sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure;
pet.: od 8.00 do 13.00 ure;
V torek in četrtek ni uradnih ur.
Uradne ure (2)
Število zaposlenih 15
Občine Lenart, Benedikt, Sveta Ana, Cerkvenjak, Sv. Jurij v Slovenskih goricah in Sv. Trojica v Slovenskih goricah
Število prebivalcev 19.007
Površina 205 km2
Storitve
Projekti Program Pomoč starim na domu

Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu:

  Naziv organa:
  Center za socialno delo Lenart

  Naslov:
  Ilaunigova ulica 19
  2230 Lenart

  Telefon: (02)7200 300, (02)7200 301
  Telefax: (02)7200 309

  Elektronski naslov:
  gpcsd.lenar@gov.si

  Odgovorna uradna oseba:
  Direktorica: Marija Klobasa

  Datum prve objave kataloga: 14. 2. 2006

  Datum zadnje spremembe: 30. 4. 2009

  Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.scsd.si/seznami/seznam-csd/csd-lenart/#katalog

  Druge oblike kataloga: V pisni obliki, na sedežu Centra za socialno delo Lenart.

 1. Splošni podatki o organu

  Podatki o organizaciji:
  Center pokriva občine Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sv. Ana.

  Kratek opis delovnega področja:
  CSD je pristojen za naloge, ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:

  • varstvo otrok in družine
  • varstvo odraslih
  • oprostitve plačil pri plačilu storitev
  • denarne socialne pomoči
  • družinski prejemki
  • zavarovanje za starševsko varstvo

  Izvajanje socialno varstvenih storitev:

  • prva socialna pomoč
  • osebna pomoč
  • pomoč družini za dom
  • socialna preventiva
  • pomoč na domu

  Druge naloge:

  • izvajanje javnih del
  • koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

  Seznam notranjih organizacijskih enot
  Center za socialno delo Lenart nima notranjih organizacijskih enot.

  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

  • Direktorica: Marija Klobasa, soc.del.
   tel.: 02 720 72 17
   e-naslov: marija.klobasa@gov.si
  • Karmen Hadela, univ.dipl.prav.
   tel.: 02 720 72 17
   e-naslov: karmen.hadela@gov.si

  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

  Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

  Seznam zbirk podatkov

 1. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

  Informacije o javnih naročilih
  Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

 1. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Na vrh