Centri za socialno delo

Center za socialno delo Lendava

Naziv Center za socialno delo Lendava
Naslov Glavna ulica 73 (Főutca 73)
9220 Lendava - Lendva
Telefon 025789840
Faks 025789841
E-pošta gpcsd.lenda@gov.si
Spletno mesto csd-lendava.si
Informacije javnega značaja Katalog
Direktor (e-pošta) Erika Verbančič (erika.verbancic@gov.si)
Delovni čas
Uradne ure ponedeljek: 8-12 in 13-15;
sreda: 8-12 in 13-17;
petek: 8-13;
hétfő:. 8-tól 12-ig, 13-tól 15-ig;
szerda: 8-tól 12-ig, 13-tól 17-ig;
péntek: 8-tól 13 óráig
Uradne ure (2)
Število zaposlenih 13
Občine Lendava, Dobrovnik, Črenšovci, Velika Polana, Kobilje, Odranci, Turnišče
Število prebivalcev 25.538
Površina 258 km2
Storitve
Projekti Skupina za samopomoč v KS Lendava,
Skupina za samopomoč mlajših invalidnih oseb,
Program javnih del"Pomoč in oskrba ostarelim na domu",
Javna služba"Pomoč družini na domu",
Preventivno letovanje otrok v Baški

Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu:

  Naziv organa:
  Center za socialno delo Lendava

  Naslov:
  Log 9
  1430 Lendava

  Telefon: 03 56 42 770
  Telefax: 03 56 42 776

  Elektronski naslov:
  gpcsd.hrast@gov.si

  Odgovorna uradna oseba:
  Direktorica: Mirjana Kellner

  Datum prve objave kataloga: 14. 2. 2006

  Datum zadnje spremembe: 23. 2. 2015

  Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.csd-lendava.si/

  Druge oblike kataloga: V pisni obliki, na sedežu Centra za socialno delo Lendava.

 1. Splošni podatki o organu

  Podatki o organizaciji:

  Kratek opis delovnega področja:
  CSD je pristojen za naloge , ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:

  • varstvo otrok in družine
  • varstvo odraslih
  • oprostitve plačil pri plačilu storitev
  • denarne socialne pomoči
  • družinski prejemki
  • zavarovanje za starševsko varstvo

  Izvajanje socialno varstvenih storitev:

  • prva socialna pomoč
  • osebna pomoč
  • pomoč družini za dom
  • socialna preventiva
  • pomoč na domu

  Druge naloge:

  • izvajanje javnih del
  • koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

  Seznam notranjih organizacijskih enot
  Center za socialno delo Lendava nima notranjih organizacijskih enot.

  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

  1. Za odgovorno osebo, pristojno za posredovanje informacij javnega značaja v Centru za socialno delo Lendava se določi: Erika VERBANČIČ, direktorica.
   tel.: 02 578 98 50
   telefax: 02 578 98 41
   e-naslov: erika.verbancic@gov.si
  2. Za odgovorno osebo, pristojno za koordinacijo priprave informacije javnega značaja se določi: Kristina SEČNJAK, univ.dipl.prav.
   tel.: 02 578 98 45
   telefax: 02 578 98 41
   e-naslov: kristina.secnjak@gov.si
  3. Za odgovorne osebe za pripravo podatkov oziroma informacij javnega značaja s posameznih področij dela Centra za socialno delo Lendava se določijo:
   • varstvo otrok in družine ter ZUPJS: Marjana REMŠKAR, univ.dipl.soc.del.
    tel.: 02 578 98 47
    telefax: 02 578 98 41
    e-naslov: marjana.remskar@gov.si
   • varstvo ostarelih in ZUPJS: Zdenka KUTNJAK, socialna delavka
    tel.: 02 578 98 48
    telefax: 02 578 98 41
    e-naslov: zdenka.kutnjak@gov.si
   • varstvo invalidnih oseb in ZUPJS: Ljubica LEVAČIČ, socialna delavka
    tel.: 02 578 98 44
    telefax: 02 578 98 41
    e-naslov: ljubica.levacic@gov.si
   • preživnine, svetovalni razgovori in ZUPJS: Lidija DOLENČIĆ, univ.dipl.soc.del.
    tel.: 02 578 98 43
    telefax: 02 578 98 41
    e-naslov: lidija.dolencic@gov.si
   • starševsko varstvo, družinski prejemki in ZUPJS: Marija KAVAŠ, ekon.teh.
    tel.: 02 578 98 46
    telefax: 02 578 98 41
    e-naslov: marija.kavas@gov.si
   • skrbništvo in ZUPJS: Kristina SEČNJAK, univ.dipl.prav.
    tel.: 02 578 98 45
    telefax: 02 578 98 41
    e-naslov: kristina.secnjak@gov.si
   • varstvo odraslih in ZUPJS: Tadeja HORVAT, univ.dipl.pedag.
    tel.: 02 578 98 52
    e-naslov: tadeja.horvat@gov.si
   • varstvo mladoletnih in Romov ter ZUPJS: Lara LAZAR, univ.dipl.pedag.in soc.kult.
    tel.: 02 578 98 49
    telefax: 02 578 98 41
    e-naslov: lara.lazar@gov.si
   • družinski prejemki in ZUPJS: Mateja PAMIČ, mag.upravnih ved
    tel.: 02 578 98 58
    telefax: 02 578 98 41
    e-naslov: mateja.pamic@gov.si
   • ZUPJS: Borut BOJNEC, univ.dipl.soc.
    tel.: 02 578 98 56
    telefax: 02 578 98 41
    e-naslov: borut.bojnec@gov.si
   • ZUPJS: Terezija BIRO, univ.dipl.prav.
    tel.: 02 578 98 57
    telefax: 02 578 98 41
    e-naslov: terezija.biro@gov.si
   • ZUPJS: Brigita BANOTAI, univ.dipl.prav.
    tel.: 02 578 98 51
    telefax: 02 578 98 41
    e-naslov: brigita.banotai@gov.si
   • ZUPJS: Petra GYURICA, dipl.soc.del.
    tel.: 02 578 98 57
    telefax: 02 578 98 41
    e-naslov: petra.gyurica@gov.si
   • ZUPJS: Sanja KAVAŠ, univ.dipl.soc.del.
    tel.: 02 578 98 55
    telefax: 02 578 98 41
    e-naslov: sanja.kavas@gov.si
   • ZUPJS: Karolina ŠAJT, univ.dipl.soc.del.
    tel.: 02 578 98 58
    telefax: 02 578 98 41
    e-naslov: karolina.satj@gov.si
   • ZUPJS: Anja KELENC, univ.dipl.soc.del.
    tel.: 02 578 98 53
    telefax: 02 578 98 41
    e-naslov: anja.kelenc@gov.si

  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

  Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

  Seznam zbirk podatkov

 1. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

  Informacije o javnih naročilih
  Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

 1. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Na vrh