Centri za socialno delo

Center za socialno delo Litija

Naziv Center za socialno delo Litija
Naslov Ljubljanska cesta 12
1270 Litija
Telefon 018900380,
018900381
Faks 018983561
E-pošta gpcsd.litij@gov.si
Spletno mesto csd-litija.si
Informacije javnega značaja Katalog
Direktor (e-pošta) Danica Kolšek (danica.kolsek@gov.si)
Delovni čas
Uradne ure pon.: 8 - 12 in 13 - 15;
sreda: 8 - 12 in 13 - 17;
petek: 8 - 13
Uradne ure (2)
Število zaposlenih 15
Občine Litija
Število prebivalcev 19.717
Površina 316 km2
Storitve
Projekti Pomoč na domu - izvajanje socialno varstvene storitve,
Pomoč družini na domu za občini Litija in Šmartno pri Litiji,
Pomoč otrokom in družinam na domu-javna dela za občini Litija in Šmartno pri Litiji

Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu:

  Naziv organa:
  Center za socialno delo Litija

  Naslov:
  Ljubljanska cesta 12,
  1270 Litija

  Telefon: 01 890 03 80
  Telefax: 01 898 35 61

  Elektronski naslov:
  gpcsd.litij@gov.si

  Odgovorna uradna oseba:
  Direktorica: Mirjana Kellner

  Datum prve objave kataloga: 20. 2. 2006

  Datum zadnje spremembe: 20. 2. 2006

  Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.scsd.si/seznami/seznam-csd/csd-litija/#katalog

  Druge oblike kataloga: V pisni obliki, na sedežu Centra za socialno delo Litija.

 1. Splošni podatki o organu

  Podatki o organizaciji:

  Kratek opis delovnega področja:
  CSD je pristojen za naloge , ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:

  • varstvo otrok in družine
  • varstvo odraslih
  • oprostitve plačil pri plačilu storitev
  • denarne socialne pomoči
  • družinski prejemki
  • zavarovanje za starševsko varstvo

  Izvajanje socialno varstvenih storitev:

  • prva socialna pomoč
  • osebna pomoč
  • pomoč družini za dom
  • socialna preventiva
  • pomoč na domu

  Druge naloge:

  • izvajanje javnih del
  • koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

  Seznam notranjih organizacijskih enot
  Center za socialno delo Litija nima notranjih organizacijskih enot.

  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

  1. za posredovanje informacij javnega značaja in za koordinacijo priprave informacij javnega značaja: Danica Kolšek, direktorica
   tel.: 01 890 03 80, 01 890 03 89
   Fax.: 01 898 35 61
   e-naslov: danica.kolsek@gov.si ali gpcsd.litij@gov.si
  2. za pripravo podatkov oziroma informacij javnega značaja po posameznih področjih dela Centra za socialno delo:
   • varstvo otrok in mladostnikov ter družine:
    Anton Tori, soc.del.
    Tel.: 01 890 03 84
    e-naslov: tone.tori@gov.si
   • Nataša Vrhovec, dipl.soc.del.
    Tel.: 01890 03 87
    e-naslov: natasa.vrhovec@gov.si
   • Metoda Crnkovič, univ.dipl.psih, spec.klin.psih.
    Tel.: 01 890 03 85
    e-naslov: metoda.crnkovic@gov.si
   • Andreja Selšek, univ.dipl.prav.
    Tel.: 01 890 03 91
    e-naslov: andreja.selsek@gov.si
   • varstvo odraslih:
    Medeja Jakopin, univ.dipl.soc.del.
    Tel.: 01 890 03 86
    e-naslov: medeja.jakopin@gov.si
   • denarne socialne pomoči:
    Eva Fekonja, univ.dipl. soc.del.
    Tel.: 01 890 03 83
    e-naslov: eva.fekonja@gov.si
   • družinski prejemki:
    Majda Juvančič, ref. za druž. Prejemke
    Tel.: 01 890 03 81
    e-naslov: majda.juvancic@gov.si
   • starševsko varstvo:
    Spominka Boldin, ref. za starševsko varstvo
    Tel.: 01 890 03 81
    e-naslov: spominka.boldin@gov.si
   • koordinacija pomoči na domu:
    Anton Tori, soc.del.
    Tel.: 01 890 03 87
    e-naslov: tone.tori@gov.si
   • finančno poslovanje:
    Alojzija Vidic, računovodkinja
    Tel.: 01 890 03 88
    e-naslov: a.vidic@gov.si
   • kadrovske zadeve:
    Janda Groznik, tajnica
    Tel.: 01 890 03 80
    e-naslov: gpcsd.litij@gov.si

  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

  Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

  Seznam zbirk podatkov

 1. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

  Informacije o javnih naročilih
  Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

 1. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Na vrh