Centri za socialno delo

Center za socialno delo Ljubljana Center

Naziv Center za socialno delo Ljubljana Center
Naslov Dalmatinova 2
1000 Ljubljana
Telefon 014750800,
014750816
Faks 012316190
E-pošta gpcsd.ljcen@gov.si
Spletno mesto
Informacije javnega značaja Katalog
Direktor (e-pošta) Zvone Mikič (zvone.mikic@gov.si)
Delovni čas
Uradne ure pon. 8.00-12.00 in 13.00 do 15.00;
sreda 8.00-12.00 in 13.00-17.00;
petek 8.00-12.00
Uradne ure (2)
Število zaposlenih 21 (16 redna dejavnost, 5 Zavetišče za brezdomce)
Občine del MO Ljubljana
Število prebivalcev 25.073
Površina 6 km2
Storitve
Projekti Zavetišče za brezdomce in razdelilnica hrane,
Psihosocialna pomoč mladim,
Skupina za boljše medosebne odnose,
Samopomočna skupina za starejše ljudi,
Dogovorjene naloge za MOL (enkratne denarne pomoči)

Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu:

  Naziv organa:
  Center za socialno delo Ljubljana Center

  Naslov:
  Dalmatinova 2,
  1124 Ljubljana

  Telefon: 01 475 08 00
  Telefax: 01 231 61 90

  Elektronski naslov:
  gpcsd.ljcen@gov.si

  Odgovorna uradna oseba:
  Direktor: Zvone Mikič

  Datum prve objave kataloga: 14. 2. 2006

  Datum zadnje spremembe: 16. 4. 2009

  Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.scsd.si/seznami/seznam-csd/csd-lj-center/#katalog

  Druge oblike kataloga: Katalog se nahaja v pisni obliki na sedežu Centra za socialno delo Ljubljana-Center.

 1. Splošni podatki o organu

  Podatki o organizaciji:

  Kratek opis delovnega področja:
  CSD je pristojen za naloge , ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:

  • varstvo otrok in družine
  • varstvo odraslih
  • oprostitve plačil pri plačilu storitev
  • denarne socialne pomoči
  • družinski prejemki
  • zavarovanje za starševsko varstvo

  Izvajanje socialno varstvenih storitev:

  • prva socialna pomoč
  • osebna pomoč
  • pomoč družini za dom
  • socialna preventiva
  • pomoč na domu

  Druge naloge:

  • izvajanje javnih del
  • koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

  Seznam notranjih organizacijskih enot

  • Zavetišče za brezdomce,
   Poljanska 45b, 1000 Ljubljana
   Vodja enote: Boris Kosec
   Tel.: 01 430 10 80
   Fax.: 01 430 10 85
   e-naslov: zavetisce@k2.net

  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

  1. Zvone Mikič, direktor
   Tel.: 01 475 08 15
   01 231 61 90
   Fax.: 01 231 61 90
   e-naslov: zvone.mikic@gov.si

  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

  Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

  Seznam zbirk podatkov

 1. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

  Informacije o javnih naročilih
  Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

 1. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Na vrh