Centri za socialno delo

Center za socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik

Naziv Center za socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik
Naslov Tržaška 40
1000 Ljubljana
Telefon 01 20 02 140
Faks 01 20 02 112
E-pošta gpcsd.ljvic@gov.si
Spletno mesto csd-lj-vicrudnik.si
Informacije javnega značaja Katalog
Direktor (e-pošta) Darja Kovačič (darja.kovacic@gov.si)
Delovni čas
Uradne ure pon 8 - 12, 13 - 15;
sreda 8 - 12, 13 - 17;
petek 8 - 12
Uradne ure (2)
Število zaposlenih 49
Občine MOL-Vič Rudnik, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Ig, Škofljica, Velike Lašče
Število prebivalcev 84.000
Površina
Storitve
Projekti Prva socialna pomoč

Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu:

  Naziv organa:
  Center za socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik

  Naslov:
  Tržaška cesta 40
  1000 Ljubljana

  Telefon: 01 200 21 40
  Telefax: 01 200 21 12

  Elektronski naslov:
  gpcsd.ljvic@gov.si

  Odgovorna uradna oseba:
  Direktor: Darja Kovačič v.d.

  Datum prve objave kataloga: 14. 2. 2006

  Datum zadnje spremembe: 20. 1. 2015

  Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.scsd.si/seznami/seznam-csd/csd-lj-vic-rudnik/#katalog

  Druge oblike kataloga: V pisni obliki, na sedežu Centra za socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik.

 1. Splošni podatki o organu

  Podatki o organizaciji:

  Kratek opis delovnega področja:
  CSD je pristojen za naloge , ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:

  • varstvo otrok in družine
  • varstvo odraslih
  • oprostitve plačil pri plačilu storitev
  • denarne socialne pomoči
  • družinski prejemki
  • zavarovanje za starševsko varstvo

  Izvajanje socialno varstvenih storitev:

  • prva socialna pomoč
  • osebna pomoč
  • pomoč družini za dom
  • socialna preventiva
  • pomoč na domu

  Druge naloge:

  • izvajanje javnih del
  • koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

  Seznam notranjih organizacijskih enot
  Center za socialno delo Ljubljana Vič Rudnik nima notranjih organizacijskih enot.

  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

  1. Tanja Skornšek Pleš, direktorica,
   tel.: 01 200 21 44
   e-naslov: tanja.skornsek-ples@gov.si

  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

  Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

  Seznam zbirk podatkov

 1. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

  Informacije o javnih naročilih
  Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

 1. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Na vrh