Centri za socialno delo

Center za socialno delo Logatec

Naziv Center za socialno delo Logatec
Naslov Tržaška 50a
1370 Logatec
Telefon 01 75 90 670
Faks 01 75 90 675
E-pošta gpcsd.logat@gov.si
Spletno mesto
Informacije javnega značaja Katalog
Direktor (e-pošta) Tatjana Milavec (tatjana.milavec@gov.si)
Delovni čas
Uradne ure ponedeljek: 8-12 in 13-15;
sreda: 2-12 13-17;
petek: 8-12
Uradne ure (2)
Število zaposlenih 5
Občine Logatec
Število prebivalcev 10.435
Površina 173 km2
Storitve
Projekti Skupinskodelo s starši odvisnikov in z odvisniki, LAS,
Skupinsko delo z vedenjsko zahtevnejšimi in učno neuspešnimi otroki,
Vrstniška pomoč,
Mladinske delavnice,
Celovita skrb za starejše

Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu:

  Naziv organa:
  Center za socialno delo Logatec

  Naslov:
  Tržaška cesta 50a
  1370 Logatec

  Telefon: 01 759 06 70
  Telefax: 01 759 06 75

  Elektronski naslov:
  gpcsd.logat@gov.si

  Odgovorna uradna oseba:
  Direktorica: Tatjana Milavec

  Datum prve objave kataloga: 14. 2. 2006

  Datum zadnje spremembe: 5. 9. 2011

  Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.scsd.si/seznami/seznam-csd/csd-logatec/#katalog

  Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen v pisni obliki na sedežu Centra za socialno delo Logatec.

 1. Splošni podatki o organu

  Podatki o organizaciji:

  Kratek opis delovnega področja:
  CSD je pristojen za naloge , ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:

  • varstvo otrok in družine
  • varstvo odraslih
  • oprostitve plačil pri plačilu storitev
  • denarne socialne pomoči
  • družinski prejemki
  • zavarovanje za starševsko varstvo

  Izvajanje socialno varstvenih storitev:

  • prva socialna pomoč
  • osebna pomoč
  • pomoč družini za dom
  • socialna preventiva
  • pomoč na domu

  Druge naloge:

  • izvajanje javnih del
  • koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

  Seznam notranjih organizacijskih enot
  Center za socialno delo Logatec nima notranjih organizacijskih enot.

  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

  1. Tatjana Milavec, direktorica,
   tel.: 01 759 06 73
   e-naslov: tatjana.milavec@gov.si

  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

  Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

  Seznam zbirk podatkov

 1. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

  Informacije o javnih naročilih
  Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

 1. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Na vrh