Centri za socialno delo

Center za socialno delo Metlika

Naziv Center za socialno delo Metlika
Naslov Naselje Borisa Kidriča 5a
8330 Metlika
Telefon 07 36 91 482,
07 36 91 483
Faks 07 36 91 485
E-pošta gpcsd.metli@gov.si
Spletno mesto
Informacije javnega značaja Katalog
Direktor (e-pošta) Irena Kralj (irena.kralj@gov.si)
Delovni čas
Uradne ure ponedeljek: 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00;
sreda: 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00;
petek: 8.00 do 12.00
Uradne ure (2)
Število zaposlenih 5
Občine Metlika
Število prebivalcev 8.252
Površina 109 km2
Storitve
Projekti Trenutno nimamo nobenih projektov.

Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu:

  Naziv organa:
  Center za socialno delo Metlika

  Naslov:
  Naselje Borisa Kidriča 5a
  8330 Metlika

  Telefon: 07 369 14 83
  Telefax: 07 369 14 85

  Elektronski naslov:
  gpcsd.metli@gov.si

  Odgovorna uradna oseba:
  Direktorica: Irena Kralj

  Datum prve objave kataloga: 25. 7. 2006

  Datum zadnje spremembe: 23. 10. 2014

  Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.scsd.si/seznami/seznam-csd/csd-metlika/#katalog

  Druge oblike kataloga: V pisni obliki, na sedežu Centra za socialno delo Metlika, Naselje Borisa Kidriča 5a.

 1. Splošni podatki o organu

  Podatki o organizaciji:
  Center za socialno delo je javni socialno varstveni zavod za opravljanje dejavnosti socialnega varstva za območje občine Metlika.

  Kratek opis delovnega področja:
  CSD je pristojen za naloge , ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:

  • varstvo otrok in družine
  • varstvo odraslih
  • oprostitve plačil pri plačilu storitev
  • denarne socialne pomoči
  • družinski prejemki
  • zavarovanje za starševsko varstvo

  Izvajanje socialno varstvenih storitev:

  • prva socialna pomoč
  • osebna pomoč
  • pomoč družini za dom
  • socialna preventiva
  • pomoč na domu

  Druge naloge:

  • izvajanje javnih del
  • koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

  Seznam notranjih organizacijskih enot
  Center za socialno delo Logatec nima notranjih organizacijskih enot.

  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:
  Za organiziranje in koordinacijo posredovanja javnih informacij:

  Irena Kralj, direktorica
  Tel. : 07/369 14 83
  Telefax: 07/369 14 85
  e-naslov: irena.kralj@gov.si

  Za pripravo podatkov oziroma informacij javnega značaja s posameznih področji dela CSD:

  • področje: organizacija, delovna razmerja, skrbništvo, urejanje očetovstva in materinstva, oprostitve plačila socialno varstvenih storitev
   Irena Kralj
   tel. 07/369 14 83
   e-naslov irena.kralj@gov.si
  • področje: starševsko varstvo, družinski prejemki, uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in računovodstvo
   Marija Petje,
   tel. 07/369 14 81,
   e-naslov marija.petje@gov.si
  • področje: varstvo otrok in družine, varstvo mladoletnih, nasilje, kazniva dejanja, denarne socialne pomoči
   Matija Banovec,
   tel. 07/369 14 82,
   e-naslov matija.banovec@gov.si
  • področje: varstvo Romov, uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
   Ivana Milavec,
   tel. 07/369 14 87,
   e-naslov ivana.milavec@gov.si
  • področje: uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
   Maja Brinc,
   tel. 07/369 14 84,
   e-naslov maja.brinc@gov.si
  • področje: uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
   Vesna Štukelj,
   tel. 07/369 14 87,
   e-naslov vesna.stukelj@gov.si

  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

  Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

  Seznam zbirk podatkov

 1. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

  Informacije o javnih naročilih
  Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

 1. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Na vrh