Centri za socialno delo

Center za socialno delo Mozirje

Naziv Center za socialno delo Mozirje
Naslov Šmihelska cesta 2
3330 Mozirje
Telefon 03 83 91 460
Faks 03 83 91 478
E-pošta gpcsd.mozir@gov.si
Spletno mesto csd-mozirje.com
Informacije javnega značaja Katalog
Direktor (e-pošta) Marjana Veršnik Fale (marjana.fale@gov.si)
Delovni čas ponedeljek: 8.00 do 15.00;
torek: 8.00 do 15.00;
sreda: 8.00 do 17.00;
četrtek: 8.00 do 15.00;
petek: 8.00 do 13.00
Uradne ure pondeljek: 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00;
sreda: 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00;
petek: 8.00 do 12.00
Uradne ure (2)
Število zaposlenih 14
Občine Mozirje, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Solčava, Nazarje, Rečica ob Savinji
Število prebivalcev 16.436
Površina 508 km2
Storitve
Projekti Pomoč in varstvo invalidnim osebam,
skupina starih za samopomoč,
Pomoč na domu

Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu:

  Naziv organa:
  Center za socialno delo Mozirje

  Naslov:
  Šmihelska cesta 2
  3327 Mozirje

  Telefon: 03 839 14 60
  Telefax: 03 839 14 78

  Elektronski naslov:
  gpcsd.mozir@gov.si

  Odgovorna uradna oseba:
  Direktorica: Marjana Veršnik Fale

  Datum prve objave kataloga: 14. 2. 2006

  Datum zadnje spremembe: 14. 2. 2006

  Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.scsd.si/seznami/seznam-csd/csd-mozirje/#katalog

  Druge oblike kataloga: V pisni obliki, na sedežu Centra za socialno delo Mozirje.

 1. Splošni podatki o organu

  Podatki o organizaciji:
  Center za socialno delo Mozirje je javni zavod na področju socialnega varstva, ki ga je ustanovila Vlada Republike Slovenije. Teritorialno pokriva področje šestih občin in sicer: Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Luče in Solčava.

  Kratek opis delovnega področja:
  CSD je pristojen za naloge , ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:

  • varstvo otrok in družine
  • varstvo odraslih
  • oprostitve plačil pri plačilu storitev
  • denarne socialne pomoči
  • družinski prejemki
  • zavarovanje za starševsko varstvo

  Izvajanje socialno varstvenih storitev:

  • prva socialna pomoč
  • osebna pomoč
  • pomoč družini za dom
  • socialna preventiva
  • pomoč na domu

  Druge naloge:

  • izvajanje javnih del
  • koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

  Seznam notranjih organizacijskih enot
  Center za socialno delo Mozirje nima notranjih organizacijskih enot.

  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

  1. Marjana Veršnik Fale, direktorica
   Tel.: 03 839 14 70
   fax.: 03 839 14 78
   e-naslov: marjana.fale@gov.si

  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

  Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

  Seznam zbirk podatkov

 1. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

  Informacije o javnih naročilih
  Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

 1. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Na vrh