Centri za socialno delo

Center za socialno delo Novo mesto

Naziv Center za socialno delo Novo mesto
Naslov Resslova 7b
8000 Novo mesto
Telefon 07 39 32 640
Faks 07 39 32 671
E-pošta gpcsd.novom@gov.si
Spletno mesto novomesto.si/si/sociala/csd
Informacije javnega značaja Katalog
Direktor (e-pošta) Alojz Simončič (alojz.simoncic@gov.si)
Delovni čas
Uradne ure ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure;
sreda od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure;
petek od 8. do 12. ure
Uradne ure (2)
Število zaposlenih 29
Občine Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk
Število prebivalcev 60.908
Površina 776 km2
Storitve
Projekti Tabor CSD,
Materinski dom

Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu:

  Naziv organa:
  Center za socialno delo Novo mesto

  Naslov:
  Resslova 7b
  8000 Novo mesto

  Telefon: 07 39 32 640
  Telefax: 07 39 32 671

  Elektronski naslov:
  gpcsd.novom@gov.si

  Odgovorna uradna oseba:
  Direktor: Alojz Simončič

  Datum prve objave kataloga: 20. 2. 2006

  Datum zadnje spremembe: 20. 2. 2006

  Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.scsd.si/seznami/seznam-csd/csd-novo-mesto/#katalog

  Druge oblike kataloga: V pisni obliki, na sedežu Centra za socialno delo Novo mesto.

 1. Splošni podatki o organu

  Podatki o organizaciji:

  Kratek opis delovnega področja:
  CSD je pristojen za naloge , ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:

  • varstvo otrok in družine
  • varstvo odraslih
  • oprostitve plačil pri plačilu storitev
  • denarne socialne pomoči
  • družinski prejemki
  • zavarovanje za starševsko varstvo

  Izvajanje socialno varstvenih storitev:

  • prva socialna pomoč
  • osebna pomoč
  • pomoč družini za dom
  • socialna preventiva
  • pomoč na domu

  Druge naloge:

  • izvajanje javnih del
  • koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

  Seznam notranjih organizacijskih enot
  Center za socialno delo Mozirje nima notranjih organizacijskih enot.

  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

  1. Alojz Simončič, direktor
   Tel.: 07 393 26 54
   e-naslov: alojz.simoncic@gov.si

  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

  Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

  Seznam zbirk podatkov

 1. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

  Informacije o javnih naročilih
  Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

 1. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Na vrh