Centri za socialno delo

Center za socialno delo Ormož

Naziv Center za socialno delo Ormož
Naslov Ptujska cesta 12
2270 Ormož
Telefon 02 74 10 560
Faks 02 74 10 572
E-pošta gpcsd.ormoz@gov.si
Spletno mesto
Informacije javnega značaja Katalog
Direktor (e-pošta) Brigita Tetičkovič (brigita.tetickovic@gov.si)
Delovni čas pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00;
sre.: 07.00 - 17.00;
pet.: 07.00 - 13.00
Uradne ure pon.: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure;
sre.: od 8.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure;
pet.: od 8.00 do 13.00 ure;
V torek in četrtek ni uradnih ur.
Uradne ure (2)
Število zaposlenih 9
Občine Ormož, Središče ob Dravi in Sv. Tomaž pri Ormožu
Število prebivalcev 17.775
Površina 21 km2
Storitve
Projekti

Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu:

  Naziv organa:
  Center za socialno delo Ormož

  Naslov:
  Ptujska cesta 12
  2270 Ormož

  Telefon: 02 74 10 560
  Telefax: 02 74 10 572

  Elektronski naslov:
  gpcsd.ormoz@gov.si

  Odgovorna uradna oseba:
  Direktorica: Brigita Tetičkovič

  Datum prve objave kataloga: 20. 2. 2006

  Datum zadnje spremembe: 6. 8. 2012

  Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.scsd.si/seznami/seznam-csd/csd-ormoz/#katalog

  Druge oblike kataloga: V pisni obliki, na sedežu Centra za socialno delo Ormož.

 1. Splošni podatki o organu

  Podatki o organizaciji:

  Kratek opis delovnega področja:
  CSD je pristojen za naloge , ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:

  • varstvo otrok in družine
  • varstvo odraslih
  • oprostitve plačil pri plačilu storitev
  • denarne socialne pomoči
  • družinski prejemki
  • zavarovanje za starševsko varstvo

  Izvajanje socialno varstvenih storitev:

  • prva socialna pomoč
  • osebna pomoč
  • pomoč družini za dom
  • socialna preventiva
  • pomoč na domu

  Druge naloge:

  • izvajanje javnih del
  • koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

  Seznam notranjih organizacijskih enot
  Center za socialno delo Ormož nima notranjih organizacijskih enot.

  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

  1. Darja Nadelsberger Bene, direktorica
   Tel.: 02 741 05 65
   e-naslov: darja.nbene@gov.si

  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

  Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

  Seznam zbirk podatkov

 1. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

  Informacije o javnih naročilih
  Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

 1. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Na vrh