Centri za socialno delo

Center za socialno delo Pesnica

Naziv Center za socialno delo Pesnica
Naslov Pesnica pri Mariboru 43 a
2211 Pesnica pri Mariboru
Telefon 02 65 44 220
Faks 02 65 44 230
E-pošta gpcsd.pesni@gov.si
Spletno mesto
Informacije javnega značaja Katalog
Direktor (e-pošta) Elvira Zorko (elvira.zorko@gov.si)
Delovni čas pon., tor., četr.: 07.00 - 15.00;
sre.: 07.00 - 17.00;
pet.: 07.00 - 13.00
Uradne ure pon.: od 8.00 do12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure;
sre.: od 8.00 do12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure;
pet.: od 8.00 do13.00 ure;
V torek in četrtek ni uradnih ur.
Uradne ure (2)
Število zaposlenih 11
Občine Pesnica, Kungota, Šentilj
Število prebivalcev 19.454
Površina 190 km2
Storitve
Projekti Programa javnih del: Gospodinjska pomoč na domu, Pomoč na kmetijah

Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu:

  Naziv organa:
  Center za socialno delo Pesnica

  Naslov:
  Log 9
  1430 Pesnica

  Telefon: 03 56 42 770
  Telefax: 03 56 42 776

  Elektronski naslov:
  gpcsd.hrast@gov.si

  Odgovorna uradna oseba:
  Direktorica: Mirjana Kellner

  Datum prve objave kataloga: 14. 2. 2006

  Datum zadnje spremembe: 23. 2. 2015

  Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.scsd.si/seznami/seznam-csd/csd-hrastnik/#katalog

  Druge oblike kataloga: V pisni obliki, na sedežu Centra za socialno delo Pesnica.

 1. Splošni podatki o organu

  Podatki o organizaciji:
  Center ima status javnega zavoda in je organiziran za opravljanje dejavnosti socialnega varstva za območje Upravne enote Pesnica.

  Kratek opis delovnega področja:
  CSD je pristojen za naloge , ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:

  • varstvo otrok in družine
  • varstvo odraslih
  • oprostitve plačil pri plačilu storitev
  • denarne socialne pomoči
  • družinski prejemki
  • zavarovanje za starševsko varstvo

  Izvajanje socialno varstvenih storitev:

  • prva socialna pomoč
  • osebna pomoč
  • pomoč družini za dom
  • socialna preventiva
  • pomoč na domu

  Druge naloge:

  • izvajanje javnih del
  • koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

  Seznam notranjih organizacijskih enot
  Center za socialno delo Ormož nima notranjih organizacijskih enot.

  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

  1. Elvira Zorko, direktorica,
   tel.: 02 654 42 22,
   fax.: 02 654 42 30,
   e-naslov: elvira.zorko@gov.si

  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

  Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

  Seznam zbirk podatkov

 1. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

  Informacije o javnih naročilih
  Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

 1. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Na vrh