Centri za socialno delo

Center za socialno delo Piran (Pirano)

Naziv Center za socialno delo Piran
Naslov Obala 114 (Lungomare 114)
6320 Portorož (Portorose)
Telefon 05 67 12 300
Faks 05 67 12 309
E-pošta gpcsd.piran@gov.si
Spletno mesto
Informacije javnega značaja Katalog
Direktor (e-pošta) Katja Lena (katja.lena@gov.si)
Delovni čas
Uradne ure pon. (lun.) 8 - 12 in 13 - 15;
sreda (merc.) 8 - 12 in 13 - 17;
petek (ven.) 8-12
Uradne ure (2)
Število zaposlenih 27
Občine Piran (Pirano)
Število prebivalcev 16.758
Površina 46 km2
Storitve
Projekti Varna hiša/krizni center za žrtve nasilja (Casa rifugio. Centro d'accoglienza per le vittime di violenza), "Mladi Mladim" - delo z mladimi s težavami v odraščanju ("Giovani ai Giovani" - lavoro con i giovani con problematiche nello sviluppo), Preventivno delo na področju nasilja v družini (Prevenzione nel campo della violenza in famiglia), Razvijanje prostovoljnjega dela (Sviluppo del lavoro di volontariato), Medgeneracijske skupine za kakovostno starost (Gruppi intergenerazionali per una vecchiaia migliore), Skupina za samopomoč SVEŽ VETER (Gruppo di auto-aiuto VENTO FRESCO), Delo z brezdomci - javna dela (Lavoro con i senzatetto - lavori pubblici), Pomoč družinam s posebnimi potrebami - javna dela (Aiuto alle famiglie con esigenze particolari - lavori pubblici)

Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu:

  Naziv organa:
  Center za socialno delo Piran

  Naslov:
  Obala 114, Lucija
  6320 Portorož

  Telefon: 05 67 12 300
  Telefax: 05 67 12 309

  Elektronski naslov:
  gpcsd.piran@gov.si

  Odgovorna uradna oseba:
  Direktorica: Katja Lena

  Datum prve objave kataloga: 20. 2. 2006

  Datum zadnje spremembe: 30. 4. 2009

  Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.scsd.si/seznami/seznam-csd/csd-piran/#katalog

  Druge oblike kataloga: V pisni obliki, na sedežu Centra za socialno delo Piran.

 1. Splošni podatki o organu

  Podatki o organizaciji:

  Kratek opis delovnega področja:
  CSD je pristojen za naloge , ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:

  • varstvo otrok in družine
  • varstvo odraslih
  • oprostitve plačil pri plačilu storitev
  • denarne socialne pomoči
  • družinski prejemki
  • zavarovanje za starševsko varstvo

  Izvajanje socialno varstvenih storitev:

  • prva socialna pomoč
  • osebna pomoč
  • pomoč družini za dom
  • socialna preventiva
  • pomoč na domu

  Druge naloge:

  • izvajanje javnih del
  • koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

  Seznam notranjih organizacijskih enot
  Center za socialno delo Ormož nima notranjih organizacijskih enot.

  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

  1. Katja Lena, direktorica,
   tel.: 05 671 23 08,
   e-naslov: katja.lena@gov.si

  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

  Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

  Seznam zbirk podatkov

 1. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

  Informacije o javnih naročilih
  Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

 1. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Na vrh