Centri za socialno delo

Center za socialno delo Postojna

Naziv Center za socialno delo Postojna
Naslov Novi trg 6
6230 Postojna
Telefon 05 70 01 200
Faks 05 70 01 211
E-pošta gpcsd.posto@gov.si
Spletno mesto csd-postojna.com
Informacije javnega značaja Katalog
Direktor (e-pošta) Patricija Može (patricija.moze@gov.si)
Delovni čas
Uradne ure ponedeljek od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00;
sreda od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00;
petek od 8.00 do 12.00
Uradne ure (2)
Število zaposlenih 13,5
Občine Postojna, Pivka
Število prebivalcev 20.329
Površina 493 km2
Storitve
Projekti Prva socialna pomoč

Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu:

  Naziv organa:
  Center za socialno delo Postojna

  Naslov:
  Tržaška cesta 36
  6230 Postojna

  Telefon: 05 70 01 200
  Telefax: 05 70 01 211

  Elektronski naslov:
  gpcsd.posto@gov.si

  Odgovorna uradna oseba:
  Direktorica: Patricija Može

  Datum prve objave kataloga: 20. 2. 2006

  Datum zadnje spremembe: 4. 10. 2010

  Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.scsd.si/seznami/seznam-csd/csd-postojna/#katalog

  Druge oblike kataloga: V pisni obliki, na sedežu Centra za socialno delo Postojna.

 1. Splošni podatki o organu

  Podatki o organizaciji:

  Kratek opis delovnega področja:
  CSD je pristojen za naloge , ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:

  • varstvo otrok in družine
  • varstvo odraslih
  • oprostitve plačil pri plačilu storitev
  • denarne socialne pomoči
  • družinski prejemki
  • zavarovanje za starševsko varstvo

  Izvajanje socialno varstvenih storitev:

  • prva socialna pomoč
  • osebna pomoč
  • pomoč družini za dom
  • socialna preventiva
  • pomoč na domu

  Druge naloge:

  • izvajanje javnih del
  • koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

  Seznam notranjih organizacijskih enot
  Center za socialno delo Postojna nima notranjih organizacijskih enot.

  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

  1. Patricija Može, direktorica,
   tel.: 05 700 12 00,
   e-naslov: patricija.moze@gov.si

  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

  Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

  Seznam zbirk podatkov

 1. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

  Informacije o javnih naročilih
  Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

 1. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Na vrh