Centri za socialno delo

Center za socialno delo Radovljica

Naziv Center za socialno delo Radovljica
Naslov Kopališka cesta 10
4240 Radovljica
Telefon 04 53 71 400
Faks 04 53 71 428
E-pošta gpcsd.radov@gov.si
Spletno mesto csd-radovljica.si
Informacije javnega značaja Katalog
Direktor (e-pošta) Urška Repar Justin (urska.repar-justin@gov.si)
Delovni čas
Uradne ure ponedeljek: 7.30 - 14.30;
sreda: 7.30 - 12 in 13 - 16.30;
petek: 7.30 do 12.30
Uradne ure (2)
Število zaposlenih 24
Občine Radovljica, Bled, Bohinj, Gorje
Število prebivalcev 34.125
Površina 642 km2
Storitve
Projekti Socialna oskrba na domu,
Zdravstveno zavarovanje oseb brez prihodkov,
Psihosocialna pomoč,
Za srečo otrok v drugačnih družinah,
Pravice otrok-odkrivajmo in preprečujmo vse oblike zlorab otrok,
Pomagam tebi in sebi (prostovoljno delo mladih),
Mladi na pragu življenja

Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu:

  Naziv organa:
  Center za socialno delo Radovljica

  Naslov:
  Kopališka cesta 10
  4240 Radovljica

  Telefon: 04 53 71 400
  Telefax: 04 53 71 428

  Elektronski naslov:
  gpcsd.radov@gov.si

  Spletna stran:
  www.csd-radovljica.si

  Odgovorna uradna oseba:
  Direktorica: Urška Repar Justin

  Datum prve objave kataloga: 25. 7. 2006

  Datum zadnje spremembe: 13. 10. 2014

  Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.scsd.si/seznami/seznam-csd/csd-radovljica/#katalog

  Druge oblike kataloga: V pisni obliki, na sedežu Centra za socialno delo Radovljica.

 1. Splošni podatki o organu

  Podatki o organizaciji:

  Kratek opis delovnega področja:
  CSD je pristojen za naloge , ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:

  • varstvo otrok in družine
  • varstvo odraslih
  • oprostitve plačil pri plačilu storitev
  • denarne socialne pomoči
  • družinski prejemki
  • zavarovanje za starševsko varstvo

  Izvajanje socialno varstvenih storitev:

  • prva socialna pomoč
  • osebna pomoč
  • pomoč družini za dom
  • socialna preventiva
  • pomoč na domu

  Druge naloge:

  • izvajanje javnih del
  • koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

  Seznam notranjih organizacijskih enot

  • Krizni center za mlade "Kresnička" se nahaja na lokaciji Alpska 15, Lesce;
   vodja enote: Zorica Škorc, soc.del.
   tel.: 04 531 69 30
   040 436 531
   e-naslov: krizni.center@telemach.net

  Center ima naslednje organizacijske ravni:

  • CSD kot poslovni sistem
  • Strokovna enota
  • Namestitvena enota Krizni center za mlade
  • Regijska interventna služba
  • Dnevni center
  • Skupne službe

  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

  1. Ana Koren v.d.,
   tel.: 04 537 14 17,
   e-naslov: a.koren@gov.si
  2. Marjeta Valjavec Aljančič, namestnica,
   tel.: 04 537 14 26,
   e-naslov: marjeta.valjavec@gov.si

  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

  Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

  Seznam zbirk podatkov

 1. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

  Informacije o javnih naročilih
  Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

 1. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Na vrh