Centri za socialno delo

CENTER ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA - ZAHOD, ENOTA RIBNICA

Naziv CENTER ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA - ZAHOD, ENOTA RIBNICA
Naslov Škrabčev trg 17
1310 Ribnica na Dolenjskem
Telefon 01 32 04 412
Faks 01 32 04 420
E-pošta gpcsd.ribni@gov.si
Spletno mesto csd-slovenije.si
Pomočnik direktorja Bernarda Drobnič (bernarda.drobnic@gov.si)
Uradne ure pon.: 08.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre.: 08.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet.: 08.00 - 12.00
Število zaposlenih 7.5 + 6.5 (nega)
Občine Ribnica, Sodražica, Loški Potok
Število prebivalcev 13.446
Površina 337 km2
Storitve
Projekti Šola za življenje,
Vesele počitnice,
Skupina za samopomoč za osebe z dolgotrajnimi težavami na področju duševnega zdravja,
Skupina za osebnostno rast,
Opismenjevanje prestarelih šoloobveznih Romov
Na vrh