Centri za socialno delo

Center za socialno delo Ribnica

Naziv Center za socialno delo Ribnica
Naslov Škrabčev trg 17
1310 Ribnica na Dolenjskem
Telefon 01 32 04 412
Faks 01 32 04 420
E-pošta gpcsd.ribni@gov.si
Spletno mesto csd-ribnica.scsd.si
Informacije javnega značaja Katalog
Direktor (e-pošta) mag. Majda Vrh (majda.vrh@gov.si)
Delovni čas pon., tor., čet.: 7-15;
sreda: 7-17;
petek: 7-13
Uradne ure pon.: 8 - 12 in 13 - 15;
sreda: 8 - 12 in 13 - 17;
petek: 8 - 13
Uradne ure (2)
Število zaposlenih 7.5 + 6.5 (nega)
Občine Ribnica, Sodražica, Loški Potok
Število prebivalcev 13.446
Površina 337 km2
Storitve
Projekti Šola za življenje,
Vesele počitnice,
Skupina za samopomoč za osebe z dolgotrajnimi težavami na področju duševnega zdravja,
Skupina za osebnostno rast,
Opismenjevanje prestarelih šoloobveznih Romov

Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu:

  Naziv organa:
  Center za socialno delo Radovljica

  Naslov:
  Škrabčev trg 17
  1310 Ribnica na Dolenjskem

  Telefon: 01 32 04 412
  Telefax: 01 32 04 420

  Elektronski naslov:
  gpcsd.ribni@gov.si

  Odgovorna uradna oseba:
  Direktorica: mag. Majda Vrh

  Datum prve objave kataloga: 3. 3. 2006

  Datum zadnje spremembe: 3. 3. 2006

  Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.scsd.si/seznami/seznam-csd/csd-ribnica/#katalog

  Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen v pisni obliki na sedežu Centra za socialno delo Ribnica.

 1. Splošni podatki o organu

  Podatki o organizaciji:
  Center za socialno delo Ribnica je javni zavod, ki ga je ustanovilo Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve RS in opravlja socialno varstveno dejavnost za področje UE Ribnica oz. občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok.

  Kratek opis delovnega področja:
  CSD je pristojen za naloge , ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:

  • varstvo otrok in družine
  • varstvo odraslih
  • oprostitve plačil pri plačilu storitev
  • denarne socialne pomoči
  • družinski prejemki
  • zavarovanje za starševsko varstvo

  Izvajanje socialno varstvenih storitev:

  • prva socialna pomoč
  • osebna pomoč
  • pomoč družini za dom
  • socialna preventiva
  • pomoč na domu

  Druge naloge:

  • izvajanje javnih del
  • koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

  Seznam notranjih organizacijskih enot

  • Pomoč družini na domu – za občini Ribnica in Sodražica
   Vodja enote: Kaplan Jožica
   Tel.: 01 836 92 84

  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

  • mag. Majda Vrh, direktorica,
   tel.:01 836 19 06,
   faks: 01 836 10 28,
   e-naslov: majda.vrh@gov.si

  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

  Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

  Seznam zbirk podatkov

 1. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

  Informacije o javnih naročilih
  Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

 1. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Na vrh