Centri za socialno delo

Center za socialno delo Sevnica

Naziv Center za socialno delo Sevnica
Naslov Trg svobode 9
8290 Sevnica
Telefon 07 81 61 240
Faks 07 81 61 250
E-pošta gpcsd.sevni@gov.si
Spletno mesto csd-sevnica.si
Informacije javnega značaja Katalog
Direktor (e-pošta) Danica Božič (danica.bozic1@gov.si)
Delovni čas ponedeljek, torek, četrtek: 7-15;
sreda: 7-17;
petek: 7-13
Uradne ure ponedeljek: 8-12 in 13-15;
sreda: 8-12 in 13-17;
petek: 8-12
Uradne ure (2)
Število zaposlenih 13 CSD Sevnica, 8 socialnih oskrbovalcev - Pomoč družini na domu
Občine Sevnica, del občine Škocjan
Število prebivalcev 18.279
Površina 272 km2
Storitve
Projekti Pomoč družini na domu

Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu:

  Naziv organa:
  Center za socialno delo Sevnica

  Naslov:
  Trg svobode 9
  8290 Sevnica

  Telefon: 07 81 61 240
  Telefax: 07 81 61 250

  Elektronski naslov:
  gpcsd.sevni@gov.si

  Odgovorna uradna oseba:
  Direktorica: Danica Božič

  Datum prve objave kataloga: 15. 2. 2006

  Datum zadnje spremembe: 28. 5. 2012

  Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.scsd.si/seznami/seznam-csd/csd-sevnica/#katalog

  Druge oblike kataloga: V pisni obliki, na sedežu Centra za socialno delo Sevnica.

 1. Splošni podatki o organu

  Podatki o organizaciji:

  Kratek opis delovnega področja:
  Center za socialno delo Sevnica izvaja neposredne naloge po Zakonu o socialnem varstvu.

  Socialno varstvene storitve izvajamo s ciljem preprečevanja socialnih stisk in težav ter odpravljanja socialnih stisk in težav.

  Prva socialna pomoč je zagotovljena občanom vse delovne dni, ves poslovni čas.

  Za odpravljanje že obstoječih stisk in težav nudimo osebno pomoč v obliki svetovanja, urejanja in vodenja in pomoč družini za dom.

  Po pogodbi z Občino Sevnica izvajamo Pomoč družini na domu.

  CSD Sevnica izvaja javna pooblastila in naloge po drugih zakonih na področjih:

  Področje varstva otrok in družine:

  • statusna razmerja;
  • razmerja med starši in otroki;
  • izpolnjevanje starševske skrbi;
  • ukrepi CSD za varstvo otrok;
  • obravnava otrok in mladoletnikov.

  Področje varstva odraslih:

  • naloge za preprečevanje nasilja v družin;
  • obravnava storilcev kaznivih dejanj;
  • priznanje statusa odrasle invalidne osebe;
  • skrbništvo;
  • uporabniki s težavami v duševnem zdravju in
  • druge neopredeljene naloge - “krizne intervencije”.

  Področje enotne vstopne točke – uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

  Področje starševskega varstva in družinskih prejemkov

  Seznam notranjih organizacijskih enot
  Center za socialno delo Sevnica nima notranjih organizacijskih enot.

  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

  • Za organiziranje in kordinacijo posredovanja javnih informacij: Danica Božič, direktorica
   Tel.: 07 816 12 46
   e-naslov: danica.bozic1@gov.si
  • Strokovni delavci in sodelavci:
   • Andreja Križnik Novšak: osebna pomoč - delo z otroki, mladostniki in njihovimi starši; pomoč družini za dom; psihološka mnenja. Tel.: 07 816 12 47
    e-naslov: andreja.kriznik-novsak@gov.si
   • Marija Tuhtar: prva socialna pomoč, rejništvo, posvojitve, preživnine, preprečevanje nasilja v družini, pomoč družini za dom. Tel.: 07 816 12 49
    e-naslov: marija.tuhtar@gov.si
   • Majda Sečen: prva socialna pomoč, varstvo otrok in družine, preprečevanje nasilja v družini. Tel.: 07 816 12 54
    e-naslov: majda.secen@gov.si
   • Tania Podrug: prva socialna pomoč, skrbništvo, duševno zdravje, pomoč družini na domu. Tel.: 07 816 12 58
    e-naslov: tania.podrug@gov.si
   • Marjetka Smolič: skrbništvo, duševno zdravje, pomoč družini na domu. e-naslov: marjetka.smolic@gov.si
   • Marija Trbovc: uveljavljanje pravic iz javnih sredstev Tel.: 07 816 12 43
    e-naslov: marija.trbovc@gov.si
   • Darja Kozmus: starševsko varstvo in družinski prejemki Tel.: 07 816 12 51
    e-naslov: darja.kozmus@gov.si

  Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

  Seznam zbirk podatkov

 1. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

  Informacije o javnih naročilih
  Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

 1. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Na vrh