Centri za socialno delo

Center za socialno delo Slovenska Bistrica

Naziv Center za socialno delo Slovenska Bistrica
Naslov Ljubljanska cesta 16
2310 Slovenska Bistrica
Telefon 02 80 50 760,
02 80 50 762
Faks 02 80 50 777
E-pošta gpcsd.slovb@gov.si
Spletno mesto
Informacije javnega značaja Katalog
Direktor (e-pošta) Blanka Rupar (blanka.rupar@gov.si)
Delovni čas
Uradne ure pon.: 7.30-12;
sreda 7.30-12 in 14-16;
petek 7.30-12
Uradne ure (2)
Število zaposlenih 18 + 9 (pomoč na domu)
Občine Slovenska Bistrica, Poljčane, Oplotnica, Makole
Število prebivalcev 33.206
Površina 368 km2
Storitve
Projekti Javna dela Pomoč družini pri vzgoji otrok,
Javna dela “Pomoč na domu”,
Mladinske delavnice,
Počitniški program

Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu:

  Naziv organa:
  Center za socialno delo Slovenska Bistrica

  Naslov:
  Ljubljanska cesta 16
  2310 Slovenska Bistrica

  Telefon: 02 80 50 760
  Telefax: 02 80 50 777

  Elektronski naslov:
  gpcsd.slovb@gov.si

  Odgovorna uradna oseba:
  Blanka Rupar, v.d. direktorica

  Datum prve objave kataloga: 20. 2. 2006

  Datum zadnje spremembe: 4. 6. 2013

  Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.scsd.si/seznami/seznam-csd/csd-slovenska-bistrica/#katalog

  Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen v pisni obliki na sedežu Centra za socialno delo Slovenska Bistrica.

 1. Splošni podatki o organu

  Podatki o organizaciji:

  Kratek opis delovnega področja:
  CSD je pristojen za naloge, ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:

  • varstvo otrok in družine
  • varstvo odraslih
  • oprostitve plačil pri plačilu storitev
  • denarne socialne pomoči
  • družinski prejemki
  • zavarovanje za starševsko varstvo

  Izvajanje socialno varstvenih storitev:

  • prva socialna pomoč
  • osebna pomoč
  • pomoč družini za dom
  • socialna preventiva
  • pomoč na domu

  Druge naloge:

  • izvajanje javnih del
  • koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

  Seznam notranjih organizacijskih enot
  Center za socialno delo Slovenska Bistrica nima notranjih organizacijskih enot.

  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

  • Valerija Kidrič, v.d. direktorica,
   tel.: 02 805 07 62,
   e-naslov: valerija.kidric@gov.si

  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

  Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

  Seznam zbirk podatkov

 1. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

  Informacije o javnih naročilih
  Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

 1. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Na vrh