Centri za socialno delo

Center za socialno delo Slovenske Konjice

Naziv Center za socialno delo Slovenske Konjice
Naslov Mestni trg 18
3210 Slovenske Konjice
Telefon 03 75 80 880
Faks 03 75 80 890
E-pošta gpcsd.slovk@gov.si
Spletno mesto
Informacije javnega značaja Katalog
Direktor (e-pošta) Helena Taks Petan (helena.taks-petan@gov.si)
Delovni čas
Uradne ure pon. 8-12 in 13-15;
sreda 8-12 in 13-17;
petek 8-12
Uradne ure (2)
Število zaposlenih 10
Občine Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče
Število prebivalcev 22.870
Površina 224 km2
Storitve
Projekti

Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu:

  Naziv organa:
  Center za socialno delo Slovenske Konjice

  Naslov:
  Mestni trg 18
  3210 Slovenske Konjice

  Telefon: 03 75 80 880
  Telefax: 03 75 80 890

  Elektronski naslov:
  gpcsd.slovk@gov.si

  Odgovorna uradna oseba:
  Direktorica: Helena Taks Petan

  Datum prve objave kataloga: 20. 2. 2006

  Datum zadnje spremembe: 20. 1. 2011

  Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.scsd.si/seznami/seznam-csd/csd-slovenske-konjice/#katalog

  Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen v pisni obliki na sedežu Centra za socialno delo Slovenske Konjice.

 1. Splošni podatki o organu

  Podatki o organizaciji:

  Kratek opis delovnega področja:
  CSD je pristojen za naloge, ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:

  • varstvo otrok in družine
  • varstvo odraslih
  • oprostitve plačil pri plačilu storitev
  • denarne socialne pomoči
  • družinski prejemki
  • zavarovanje za starševsko varstvo

  Izvajanje socialno varstvenih storitev:

  • prva socialna pomoč
  • osebna pomoč
  • pomoč družini za dom
  • socialna preventiva
  • pomoč na domu

  Druge naloge:

  • izvajanje javnih del
  • koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

  Seznam notranjih organizacijskih enot
  Center za socialno delo Slovenska Bistrica nima notranjih organizacijskih enot.

  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

  • tel.: 03 758 08 80,
   fax: 03 758 08 90

  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

  Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

  Seznam zbirk podatkov

 1. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

  Informacije o javnih naročilih
  Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

 1. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Na vrh