Centri za socialno delo

Center za socialno delo Tolmin

Naziv Center za socialno delo Tolmin
Naslov Cankarjeva ulica 6
5220 Tolmin
Telefon 05 381 91 70
Faks 05 381 91 72
E-pošta gpcsd.tolmi@gov.si
Spletno mesto
Informacije javnega značaja Katalog
Direktor (e-pošta) mag. Kristina Šturm Leban (kristina.sturm-leban@gov.si)
Delovni čas
Uradne ure pon.: 8-12;
sreda: 8-12 in 13-16;
petek 8-12
Uradne ure (2)
Število zaposlenih 21
Občine Tolmin, Bovec, Kobarid
Število prebivalcev 20.572
Površina 942 km2
Storitve
Projekti Delo s prostovoljci,
TOM telefon,
Mladostnik, problemi mladostnikov in odnosi med spoloma,
Skupine starih za samopomoč,
Pomoč na domu,
Učna pomoč otrokom in mladostnikom

Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu:

  Naziv organa:
  Center za socialno delo Tolmin

  Naslov:
  Cankarjeva ulica 6
  5220 Tolmin, p.p. 55

  Telefon: 05 381 91 70
  Telefax: 05 381 91 72

  Elektronski naslov:
  gpcsd.tolmi@gov.si

  Odgovorna uradna oseba:
  Direktorica: mag. Kristina Šturm Leban

  Datum prve objave kataloga: 25. 7. 2006

  Datum zadnje spremembe: 22. 4. 2011

  Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.scsd.si/seznami/seznam-csd/csd-tolmin/#katalog

  Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen v pisni obliki na sedežu Centra za socialno delo Tolmin.

 1. Splošni podatki o organu

  Podatki o organizaciji:

  Kratek opis delovnega področja:
  CSD je pristojen za naloge, ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:

  • varstvo otrok in družine
  • varstvo odraslih
  • oprostitve plačil pri plačilu storitev
  • denarne socialne pomoči
  • družinski prejemki
  • zavarovanje za starševsko varstvo

  Izvajanje socialno varstvenih storitev:

  • prva socialna pomoč
  • osebna pomoč
  • pomoč družini za dom
  • socialna preventiva
  • pomoč na domu

  Druge naloge:

  • izvajanje javnih del
  • koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

  Seznam notranjih organizacijskih enot
  Center za socialno delo Tolmin nima notranjih organizacijskih enot.

  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

  • mag. Kristina Šturm Leban,
   tel.: 05 381 91 70,
   e-naslov: kristina.sturm-leban@gov.si

  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

  Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

  Seznam zbirk podatkov

 1. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

  Informacije o javnih naročilih
  Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

 1. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Na vrh