Centri za socialno delo

Center za socialno delo Trbovlje

Naziv Center za socialno delo Trbovlje
Naslov Mestni trg 5a
1420 Trbovlje
Telefon 03 56 34 016
Faks 03 56 29 342
E-pošta gpcsd.trbov@gov.si
Spletno mesto
Informacije javnega značaja Katalog
Direktor (e-pošta) Rok Zupanc (rok.zupanc@gov.si)
Delovni čas
Uradne ure pon. 8-12 in 13-15;
sreda 8-12 in 13-17;
petek 8-12
Uradne ure (2)
Število zaposlenih 12
Občine Trbovlje
Število prebivalcev 17.134
Površina 58 km2
Storitve
Projekti skupini za duševno prizadete otroke, odrasle in svojce ter skupina Društva UP za osebe s težavami s prepovedanimi drogami

Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu:

  Naziv organa:
  Center za socialno delo Trbovlje

  Naslov:
  Mestni trg 5a
  1420 Trbovlje

  Telefon: 03 56 34 016, 03 56 34 033
  Telefax: 03 56 29 342

  Elektronski naslov:
  gpcsd.trbov@gov.si

  Odgovorna uradna oseba:
  Direktor: Rok Zupanc

  Datum prve objave kataloga: 15. 2. 2006

  Datum zadnje spremembe: 1. 12. 2015

  Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.scsd.si/seznami/seznam-csd/csd-trbovlje/#katalog

  Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen v pisni obliki na sedežu Centra za socialno delo Trbovlje.

 1. Splošni podatki o organu

  Podatki o organizaciji:
  Center za socialno delo Trbovlje je pravna oseba s statusom javnega socialno varstvenega zavoda, organiziran za opravljanje dejavnosti socialnega varstva za območje UE Trbovlje.

  Kratek opis delovnega področja:
  Center za socialno delo Trbovlje je pristojen za izvajanje javnih pooblastil in nalog po zakonu na področjih dela:

  • varstvo otrok in družine
  • varstvo odraslih
  • oprostitve plačil pri plačilu storitev
  • denarne socialne pomoči
  • družinski prejemki
  • zavarovanje za starševsko varstvo

  Izvajanje socialno varstvenih storitev:

  • prva socialna pomoč
  • osebna pomoč
  • pomoč družini za dom
  • socialna preventiva
  • pomoč na domu

  Druge naloge:

  • izvajanje javnih del
  • koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

  Seznam notranjih organizacijskih enot
  Center za socialno delo Trbovlje nima notranjih organizacijskih enot.

  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

  • Rok Zupanc, direktor
   telefon: 03 56 34 033
   e-naslov: rok.zupanc@gov.si
  • Strokovne delavke:
   • Maja Renko: odločanje po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih, družinski pomočnik
    Tel.: 03 56 34 016, 03 56 34 033
    e-naslov: maja.renko@gov.si
   • Nataša Pavlovič: odločanje po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih, psihosocialna pomoč
    Tel.: 03 56 34 016, 03 56 34 033
    e-naslov: natasa.pavlovic@gov.si
   • Darja Žnidarič: odločanje po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih, starševsko varstvo
    Tel.: 03 56 34 016, 03 56 34 033
    e-naslov: darja.znidaric@gov.si
   • Petra Frelih: odločanje po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih
    Tel.: 03 56 34 016, 03 56 34 033
    e-naslov: petra.frelih@gov.si
   • Mojca Hribar: odločanje po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih
    Tel.: 03 56 34 016, 03 56 34 033
    e-naslov: mojca.hribar@gov.si
   • Kristina Milar: odločanje po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih
    Tel.: 03 56 34 016, 03 56 34 033
    e-naslov: kristina.milar@gov.si
   • Valentina Slanšek: rejništvo, posvojitve, prva socialna pomoč, nasilje v družini
    Tel.: 03 56 34 016, 03 56 34 033
    e-naslov: valentina.slansek@gov.si
   • Lea Tuhtar: zakonska zveza in družinska razmerja, preživnine, prva socialna pomoč, nasilje v družini
    Tel.: 03 56 34 016, 03 56 34 033
    e-naslov: lea.tuhtar@gov.si
   • Aleksandra Ocvirk: prva socialna pomoč, nasilje v družini, varstvo otrok in mladostnikov, postpenala
    Tel.: 03 56 34 016, 03 56 34 033
    e-naslov: aleksandra.ocvirk@gov.si

  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

  Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

  Seznam zbirk podatkov

 1. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

  Informacije o javnih naročilih
  Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

 1. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Na vrh