Centri za socialno delo

Center za socialno delo Tržič

Naziv Center za socialno delo Tržič
Naslov Usnjarska 3
4290 Tržič
Telefon 04 59 71 200
Faks 04 59 71 201
E-pošta gpcsd.trzic@gov.si
Spletno mesto csdtrzic.org
Informacije javnega značaja Katalog
Direktor (e-pošta) Ljupka Cahunek (ljupka.cahunek@gov.si)
Delovni čas Pon.: 7 - 15;
torek: 7 - 15;
sreda: 7 - 17; četrtek: 7 - 15;
petek: 7 - 13
Uradne ure Pon.: 8 - 15;
sreda: 8 - 12 in 13 - 17;
petek: 8 - 13
Uradne ure (2)
Število zaposlenih 8
Občine Tržič
Število prebivalcev 15.252
Površina 155 km2
Storitve
Projekti Prostovoljno delo z otroki in mladostniki

Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu:

  Naziv organa:
  Center za socialno delo Tržič

  Naslov:
  Usnjarska 3
  4290 Tržič

  Telefon: 04 59 71 200
  Telefax: 04 59 71 201

  Elektronski naslov:
  gpcsd.trzic@gov.si

  Odgovorna uradna oseba:
  Direktorica: Ljupka Cahunek

  Datum prve objave kataloga: 20. 2. 2006

  Datum zadnje spremembe: 30. 4. 2009

  Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.scsd.si/seznami/seznam-csd/csd-trzic/#katalog

  Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen v pisni obliki na sedežu Centra za socialno delo Tržič.

 1. Splošni podatki o organu

  Podatki o organizaciji:

  Kratek opis delovnega področja:
  CSD je pristojen za naloge, ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:

  • varstvo otrok in družine
  • varstvo odraslih
  • oprostitve plačil pri plačilu storitev
  • denarne socialne pomoči
  • družinski prejemki
  • zavarovanje za starševsko varstvo

  Izvajanje socialno varstvenih storitev:

  • prva socialna pomoč
  • osebna pomoč
  • pomoč družini za dom
  • socialna preventiva
  • pomoč na domu

  Druge naloge:

  • izvajanje javnih del
  • koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

  Seznam notranjih organizacijskih enot
  Center za socialno delo Slovenska Bistrica nima notranjih organizacijskih enot.

  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

  • Ljupka Cahunek, direktorica
   tel.: 04 597 12 02,
   e-naslov: ljupka.cahunek@gov.si

  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

  Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

  Seznam zbirk podatkov

 1. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

  Informacije o javnih naročilih
  Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

 1. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Na vrh