Javni, odprti in anonimni fotografski natečaj z naslovom 'Nasilje na njeni koži'.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za notranje zadeve - Policija razpisujeta v okviru dveletne nacionalne kampanje 'Vesna - živeti življenje brez nasilja Javni, odprti in anonimni fotografski natečaj z naslovom 'Nasilje na njeni koži'.

Primarni namen natečaja je pridobitev kvalitetnega fotografskega gradiva za različne potrebe projekta, predvsem pa za razstavo 'Nasilje na njeni koži'. Razstava predstavlja pomemben del dveletne nacionalne kampanje ozaveščanja o nasilju nad ženskami, ki jo MDDSZ in Policija  - ob finančni podpori Evropske komisije - skupaj s partnerji (Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za pravosodje ter Vrhovno državno tožilstvo) izvajata v okviru evropskega programa PROGRESS. Kampanja z naslovom 'Vesna - živeti življenje brez nasilja' je ciljno usmerjena in bo v širšem smislu opozarjala na problematiko nasilja nad ženskami, v ožjem pa se bo osredotočala na ozaveščanje tako žensk z izkušnjo nasilja (in potencialnih žrtev) kakor tudi širše javnosti.

K sodelovanju na natečaju vabimo vse zainteresirane natečajnice/natečajnike, ki se amatersko ali profesionalno ukvarjajo s fotografijo in imajo prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Trajanje natečaja: 2. 6. 2014 - 15. 9. 2014.

Go back