Preskoči na glavno vsebino

Izobraževanja

Usposabljanje po ZOA

Usposabljanje članov strokovne komisije ZOA

Skupnost CSD Slovenije podlagi 19.a člena Zakona o osebni asistenci izvaja usposabljanje članov strokovne komisije, ki so kasneje imenovani za pripravo mnenj o številu ur in vsebini osebne asistence.

Član komisije je lahko:

  • strokovnjak z univerzitetno, visoko ali višjo izobrazbo socialne, sociološke, pedagoške, psihološke ali druge ustrezne usmeritve;
  • strokovnjak z univerzitetno, visoko ali višjo izobrazbo zdravstvene usmeritve;
  • strokovnjak – predstavnik uporabnikov po vrstah invalidnosti.

Člani strokovne komisije morajo preden prvič začnejo izvajati naloge opraviti osnovni program usposabljanja, ki obsega:

  • splošni del zajema razumevanje osebne asistence in neodvisnega življenja, seznanitev s predpisi s področja osebne asistence ter predstavitev orodja za ocenjevanje - ZOjA;
  • posebni del je namenjen pridobitvi znanja za ugotavljanje upravičenosti do osebne asistence, o načinih komunikacije z uporabnikom in izdelavi mnenja o številu ur ter vsebini osebne asistence.

Osnovno usposabljanje traja najmanj 18 ur in se izvaja v treh sklopih. Udeležba na vseh treh sklopih je obvezna in je pogoj za pridobitev potrdila o uspešno končanem usposabljanju ter uvrstitev v register MDDSZ.

Člani komisije se morajo vsako leto vsaj en dan dodatno usposabljati za opravljanje del v povezavi z osebno asistenco. Dodatno usposabljanje traja najmanj šest ur in obsega vsebine, ki nadgrajujejo znanja osnovnega usposabljanja.

Udeležba n osnovnem in dodatnem usposabljanju je za člane komisij brezplačna.

Usposabljanje koordinatorjev invalidskega varstva

Skupnost CSD Slovenjene podlagi 19.a člena Zakona o osebni asistenci izvaja usposabljanje za koordinatorje invalidskega varstva.

Koordinatorji invalidskega varstva morajo imeti opravljen osnovni program usposabljanja, ki obsega:

  • razumevanje teorije osebne asistence in neodvisnega življenja, seznanitev s predpisi s področja osebne asistence ter predstavitev orodja za ocenjevanje - ZOjA;
  • seznanitev s predpisi s širšega področja invalidskega varstva;
  • znanja o komunikaciji z uporabniki.

Osnovno usposabljanje traja najmanj 12 ur in se izvaja v dveh sklopih. Udeležba na obeh sklopih je obvezna in je pogoj za pridobitev potrdila o uspešno končanem usposabljanju.

Koordinatorji invalidskega varstva se morajo vsako leto vsaj en dan dodatno usposabljati za opravljanje del v povezavi z osebno asistenco. Dodatno usposabljanje traja najmanj šest ur in obsega vsebine, ki nadgrajujejo znanja osnovnega usposabljanja.

Na vrh