Preskoči na glavno vsebino

Izobraževanja

Izobraževanja za strokovne delavce CSD

Izobraževanja za strokovne delavce in delavke na CSD

Januar

25. januar 2022 (torek)

PETER STEFANOSKI, SENDI MURGEL

DELO Z MATIČNO DRUŽINO OTROKA V REJNIŠTVU IN PRIPRAVA PREDLOGA ZA SODIŠČE

Izobraževanje ob prihajajočem izteku tri letnega obdobja od uveljavitve Družinskega zakonika ter nadaljnje usmeritve za pripravo predloga za sodišče v primerih rejništva- vloga CSD po namestitvi otroka v rejništvo in priprava predloga za sodišče.

20. januar 2022 (četrtek)

DALIDA SMLATIĆ

KARTE PRIJATELJSTVA

Predstavitev kart in namigi za vključevanje kart v delo z otroki in mladostniki. Spletna delavnica.

26. januar 2021 (torek)

Simona Frumen

USPOSABLJANJE ZA IZVEDBO MEDIACIJE PREKO SPLETA

28. januar 2021 (četrtek)

Simona Frumen

USPOSABLJANJE ZA IZVEDBO MEDIACIJE PREKO SPLETA

28. januar 2021 (četrtek)

Dr. Blaž Lenarčič in Mateja Strašek

OTROCI IN MLADOSTNIKI NA SPLETU

29. januar 2019 (torek)

SCSD, Slovenska cesta 27, Ljubljana

Alja Prezelj

JAVNA NAROČILA ZA VODSTVENE DELAVCE

Namen seminarja je predstavitev celotnega postopka javnega naročila, s poudarkom na praktičnih napotkih naročnikom pri vodenju postopkov in primerih iz prakse, predstavitev eJN sistema in revizijskega postopka.

25. januar 2018 (četrtek)

Matijana Romih

Tehnike vodenja razgovorov na CSD

Predstavitev tehnik in metod dela pri delu z uporabniki ter njihova uporaba, soustvarjanje pogovora v procesu pomoči uporabniku, vzpostavljanje delovnega odnosa, soustvarjanje izvirnega delovnega projekta pomoči, raziskovanje življenjskega sveta uporabnika, tehnike vodenja pogovora s posameznikom.

Februar

2. februar 2023 (četrtek)

1. izvedba v živo

NEŽA MIKLIČ

TRENING PRIČANJA NA SODIŠČU

Izkustvena delavnica pričanja na sodišču, nasveti in priprave.

16. februar 2023 (četrtek)

ZOOM

JOŽICA NOVAK

DRUŽINSKI POMOČNIK IN OPROSTITEV PLAČILA SVS

Pregled in predstavitev pravice; postopek do uveljavljanja pravice na CSD; ugotovitveni postopek za plačilo pravice in oprostitev plačila, sofinanciranje SVS s strani občine, odtujitev in obremenitev nepremičnin, spremljanje dela družinskega pomočnika in letna poročila.

23. februar 2023 (četrtek)

ZOOM

MAG. MATJAŽ REMIC

VODENJE UPRAVNEGA POSTOPKA NA CSD

Splošna predstavitev, oziroma glede na vprašanja, predloge strok. del.

24. februar 2023 (petek)

(nato vsak drugi mesec) ZOOM

DALIDA SMLATIĆ

KARTE PRIJATELJSTVA I.

Karte prijateljstva so pripomoček s katerim krepimo razvoj socialnih veščin pri otrocih in mladostnikih. Preko igranja teh kart se otroci učijo komunikacijskih veščin, ki vodijo k čustvenemu opismenjevanju in reševanju konfliktov med vrstniki in odraslimi. So inovativen pristop h krepitvi prijateljskih vezi med otroki in kakovostnih odnosov z odraslimi. Z vključevanjem Kart prijateljstva v strokovno delo, se otroci naučijo kako deliti svoja čustva, kako se pogovoriti o nasprotujočih si mnenjih in kako problem/spor rešiti na konstruktiven način.

28. februar 2023 (torek)

ZOOM

DR. ANJA ANDREJČ BALAŽIC

OTROK V SREDIŠČU RAZVEZE STARŠEV (Dvodnevni)

Stili navezanosti in prepoznavanje, raziskovanje čustev in odnosa med starši in do otroka, raziskovanje dinamike družine
Položaj otroka v procesu ločitve staršev, ocena ogroženosti otroka, vpliv razveze staršev na otroka, korist otroka. Primeri iz prakse in diskusija.
Priprava mnenja za sodišče in delo z družino. Pogovor z otrokom. Delo v manjši skupini, vaja in diskusija.

22. februar 2022 (torek)

JOŽICA NOVAK, strok. del. na CSD

DRUŽINSKI POMOČNIK IN OPROSTITEV PLAČILA SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV

postopek do uveljavljanja pravice na CSD; ugotovitveni postopek za plačilo pravice in oprostitev plačila; sofinanciranje SVS s strani občine, odtujitev in obremenitev nepremičnin; spremljanje dela družinskega pomočnika in letna poročila.

25. februar 2022 (petek)

Spletna delavnica

DALIDA SMLATIĆ

KARTE PRIJATELJSTVA

Predstavitev kart in namigi za vključevanje kart v delo z otroki in mladostniki. Spletna delavnica.

2. februar 2021 (torek)

Simona Frumen

USPOSABLJANJE ZA IZVEDBO MEDIACIJE PREKO SPLETA

4. februar 2021 (četrtek)

Simona Frumen

USPOSABLJANJE ZA IZVEDBO MEDIACIJE PREKO SPLETA

11. februar 2021 (četrtek)

Taja Borštnar

ČUSTVENA INTELIGENCA IN ASERTIVNA KOMUNIKACIJA

18. februar 2021 (četrtek)

Irena Potočar Papež

KOMUNIKACIJSKE ODVOZLANKE

19. februar 2021 (petek)

Irena Potočar Papež

KOMUNIKACIJSKE ODVOZLANKE

4. februar 2020 (torek)

Irena Potočar Papež

KOMUNIKACIJSKE ODVOZLANKE

7 andragoških ur (2 AU vaje, 5 AU predavanje). Priporočljivo število udeležencev: do 25

11. februar 2020 (torek)

MJU, IP, KOM. ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

SEMINAR ZA DIREKTORJE CSD IN VODJE ENOT CSD

Preprečevanje korupcije, varstvo podatkov, ocenjevanje uspešnosti strokov.del.

7. februar 2019 (četrtek)

SCSD, Slovenska cesta 27, Ljubljana

Simona Mlakar Frumen

KOMUNIKACIJSKI TRENING: Moč uspešnih pogovorov

Za zaposlene v centrih za socialno delo je poleg kakovostnega strokovnega znanja najpomembnejša veščina komunikacija. Uspešna komunikacija odločilno vpliva na uspeh socialno-varstvenih storitev.

21. februar 2019 (četrtek)

SCSD, Slovenska cesta 27, Ljubljana

prof.dr.sc. Buljan Flander

PREPOZNAVANJE ZNAKOV SPOLNE ZLORABE OTROK, 1. izvedba

Dvodnevne delavnice o prepoznavanju znakov spolne zlorabe otrok.

22. februar 2019 (petek)

SCSD, Slovenska cesta 27, Ljubljana

prof.dr.sc. Buljan Flander

PREPOZNAVANJE ZNAKOV SPOLNE ZLORABE OTROK, 1. izvedba

Dvodnevne delavnice o prepoznavanju znakov spolne zlorabe otrok.

6. februar 2018 (torek)

CSD Šiška

Znanka d.o.o. Simona Mlakar Frumen in Majda Šavko

Komunikacijski trening

Za zaposlene v centrih za socialno delo je poleg kakovostnega strokovnega znanja najpomembnejša veščina komunikacija. Uspešna komunikacija odločilno vpliva na uspeh socialno-varstvenih storitev. Predavanje z delavnicami.

15. februar 2018 (četrtek)

CSD Šiška

Suzana Oreški, predsednica Društva Altra

Delo s svojci oseb s težavami v duševnem zdravju

Starši, partnerji in druge bližnje osebe imajo pomembno vlogo pri okrevanju svojega obolelega družinskega člana in potrebujejo pomoč pri prepoznanju te vloge, a hkrati tudi zavedanje o skrbi zase. Večina svojcev ne ve, kako ravnati in se praviloma znajdejo v situaciji, ki jim ni blizu in je ne obvladujejo. To se kaže kot duševna stiska, ki jo lahko vidimo po njihovem vedenju, čustvovanju in razmišljanju (zaskrbljenost, potrtost, razdražljivost, ukazovalnost, nesramnost, pretirana motiviranost, pa tudi sram, zanikanje, izogibanje, itn). Seminar omogoča seznanitev s psihosocialnim modelom, z njegovimi metodami, oblikami in veščinami dela, ki so potrebne za delo s svojci in bližnjimi. Svojci ali bližnji imajo “pravico” do t. i. svojega “načrta obravnave”, ki vključuje različne pristope in faze, ki je prilagojen njihovi zgodbi in stiski.

22. februar 2018 (četrtek)

CSD Šiška

Iztok Šimek, upokojeni kriminalistični inšpektor specialist v Skupini za mladoletniško kriminaliteto

Prevenitvno delo z mladostniki-vprašanja in dileme ob zaznavi spletnega nasilja

S povečanjem števila uporabnikov spleta se povečujejo tudi nevarnosti spleta. Na seminarju se bomo osredotočili na spletno nasilje med vrstniki,spletno zlorabo in spolno izkoriščanje otrok. V prvem delu bo predstavljen zakonski ovir in predpisi na področju ukrepanja ob zaznavi nasilja, spletnega nasilja in izkoriščanja. V drugem delu bo predavatelj predstavil programe in orodja za pomoč pri preventivnem delu. Kot kriminalistični inšpektor specialist je preiskoval ali obravnaval mnoge primere različnega nasilja nad in med vrstniki, tudi s pomočjo strokovnih delavcev in delavk na CSD. Na teh primerih iz prakse bo odgovoril na vprašanja in dileme, ki se pojavljajo pri delu z nasiljem med ali nad mladostniki.

Marec

7. marec 2024 (četrtek)

PETER STEFANOSKI

ZAPISOVANJE V SOCIALNEM DELU

Izhodiščna načela zapisovanja v povezavi z namenom in naslovnikom zapisa (različne vrste zapisovanja za lastno rabo, zapisov, uradnih zaznamkov, zapisnikov, poročil, mnenj, vabil…), zapis poročil in mnenj, poudarek na razmejevanju med dejstvi, interpretaciji dejstev ter mnenjem, izzivom subjektivnosti oziroma nevtralnosti, sodelovanju z uporabnikom pri oblikovanju zapisov ter dostopom uporabnika do zapisov.

7. marec 2024 (četrtek)

SPLETNA IZVEDBA

SIMONA FRUMEN

RAZDELITEV PREMOŽENJA IN PISANJE PREDLOGOV ZA SODIŠČE

Vsebina seminarja je usmerjena k razvijanju dodatnih specifičnih znanj in veščin pri razdelitvi premoženja in pisanju sporazuma za sodišče, k osvežitvi že pridobljenega znanja ter usposobitvi za samostojno vodenje mediacijskega postopka, pri izvajanju mediacije na CSD po Družinskem zakoniku.

12. marec 2024 (torek)

SPLETNA IZVEDBA

SIMONA FRUMEN

RAZDELITEV PREMOŽENJA IN PISANJE PREDLOGOV ZA SODIŠČE

Vsebina seminarja je usmerjena k razvijanju dodatnih specifičnih znanj in veščin pri razdelitvi premoženja in pisanju sporazuma za sodišče, k osvežitvi že pridobljenega znanja ter usposobitvi za samostojno vodenje mediacijskega postopka, pri izvajanju mediacije na CSD po Družinskem zakoniku.

28. marec 2024 (četrtek)

ADISA MUJČINOVIĆ

POMOČ DRUŽINI ZA DOM

Predstavitev koncepta pogovora z uporabniki storitve: raziskovanje življenjskega sveta uporabnika, brez katerega praktično ni možno delati na perspektivi moči – leksikon moči; k rešitvi usmerjeno socialno delo – svetovanje po Stivu de Shazerju in Insoo Kim Berg – odnosna vprašanja, vprašanja lestvice, vprašanja, ki spodbujajo, ravnanja, obvladovanje, motivacijo, vprašanja o čudežu, vprašanja o izjemah. Predstavljeni bodo komunikacijski vzorci po Virginii Satir ter povezovalna in uničujoča vedenja – navade iz Teorije izbire.

2. marec 2023 (četrtek)

v živo

ANITA BREGAR, ANDREJA KRIŽNIK NOVŠAK

OTROK V REJNIŠTVU

Otrokovo doživljanje in ohranjanje stikov z matičnimi starši, vloga strokovnega delavca in vloga rejniške družine

3. marec 2023 (petek)

ZOOM

IRENA POTOČAR PAPEŽ

JEZIKOVNA ODLIČNOST NA DELOVNEM MESTU

Vsak pisni izdelek je ogledalo posameznika in organizacije, ki jo ta predstavlja. Na delavnici oziroma seminarju bomo opozorili na najpomembnejša pravopisna in slovnična pravila pri pisanju različnih besedilnih vrst ter pomen jezikovne vljudnosti. Izobraževanje je namenjeno vsem, ki ustvarjate krajša in/ali daljša pisna sporočila za različne naslovnike (pisno komunicirate znotraj svoje poslovne organizacije in tudi z zunanjimi deležniki – s strankami, poslovnimi partnerji, predstavniki medijev …) ter želite, da so ta pravilno zapisana. Jezik je namreč živ, pravila se spreminjajo, zato je novosti od takrat, ko smo hodili v šolo, res veliko.

9. marec 2023 (četrtek)

V ŽIVO

DR. ANJA ANDREJČ BALAŽIC

OTROK V SREDIŠČU RAZVEZE STARŠEV (Dvodnevni)

Stili navezanosti in prepoznavanje, raziskovanje čustev in odnosa med starši in do otroka, raziskovanje dinamike družine
Položaj otroka v procesu ločitve staršev, ocena ogroženosti otroka, vpliv razveze staršev na otroka, korist otroka. Primeri iz prakse in diskusija.
Priprava mnenja za sodišče in delo z družino. Pogovor z otrokom. Delo v manjši skupini, vaja in diskusija.

16. marec 2023 (četrtek)

NEŽA MIKLIČ

TRENING PRIČANJA NA SODIŠČU

Izkustvena delavnica pričanja na sodišču, nasveti in priprave.

1. marec 2022 (torek)

SIMONA FRUMEN

IZVAJANJE MEDIACIJE PREKO SPLETA

Dvodnevni spletna delavnica

8. marec 2022 (torek)

SIMONA FRUMEN

IZVAJANJE MEDIACIJE PREKO SPLETA

Dvodnevni spletna delavnica

10. marec 2022 (četrtek)

DR. ANJA ANDREJČ

OTROK V SREDIŠČU RAZVEZE STARŠEV

Stili navezanosti in prepoznavanje, raziskovanje čustev in odnosa med starši in do otroka, raziskovanje dinamike družine. Položaj otroka v procesu ločitve staršev, ocena ogroženosti otroka, vpliv razveze staršev na otroka, korist otroka. Primeri iz prakse in diskusija.

18. marec 2022 (petek)

DR. ANJA ANDREJČ

MNENJE SODIŠČU IN DELO Z DRUŽINO

Priprava mnenja za sodišče in delo z družino: pogovor z otrokom, korist otroka, menje otroka. Delo v manjši skupini, vaja in diskusija.

24. marec 2022 (četrtek)

NEŽA MIKLIČ

TRENING PRIČANJA NA SODIŠČU

Izkustvena delavnica v manjši skupini. Več ponovitev.

29. marec 2022 (torek)

VANJA DINA DOBOVIČNIK, strok. del. na CSD

PRIPRAVA POROČILA IN MNENJA ZA SODIŠČE

Kako pripraviti poročilo v zahtevnejših primerih razveznih postopkov, struktura poročila, katere so pomembne informacije za postopek, kako pisati lastna opažanja ipd. Delo v manjši skupini, vaja in diskusija

31. marec 2022 (četrtek)

Spletna delavnica

DALIDA SMLATIĆ

KARTE PRIJATELJSTVA

Predstavitev kart in namigi za vključevanje kart v delo z otroki in mladostniki.

11. marec 2021 (četrtek)

Mag. Matjaž Remic

ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU- obnovitveni seminar

23. marec 2021 (torek)

Mag. Miran Možina

DELO S PSIHOLOŠKO TRAVMO UPORABNIKA

10. marec 2020 (torek)

Ministrstvo za pravosodje in sodišče.

PODPORA ŽRTVAM KAZNIVIH DEJANJ

Zakonodaja in predstavitev delovanja Službe za podporo oškodovancem.

24. marec 2020 (torek)

Mateja Škorc - IPSA

ČUJEČNOST IN KVALITETA ŽIVLJENJA

Predavanje in delavnice.

24. marec 2020 (torek)

Dr. Gabi Čečinovič Vogrinčič, Mag. Metoda Maj

REJNIŠTVO- ZAKAJ NE SMEMO ZANEMARJATI MATIČNIH DRUŽIN

26. marec 2020 (četrtek)

Mag. Matjaž Remic

ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU

31. marec 2020 (torek)

Dr. Bogdan Polajner

TEHNIKE VODENJA TIMOV

Izobraževanje za pomočnike direktorjev.

7. marec 2019 (četrtek)

Sendi Murgel, univ.dipl.prav in mag. Urban Brulc, univ dipl.prav.

POSREDOVANJE INFORMACIJ DRUGIM INSTITUCIJAM TER POSAMEZNIKOM

CSD v okviru svoje dejavnosti obdeluje veliko osebnih podatkov posameznikov, pri čemer razpolagajo z zelo zaupnimi podatki o ljudeh in sodelujejo pri reševanju občutljivih življenjskih situacij. Na seminarju bomo predstavili komu lahko CSD posreduje informacije, katere informacije in v katerih primerih.

14. marec 2019 (četrtek)

Simona Frumen

MOTIVACIJSKI INTERVJU ZA DELAVCE EVT

14. marec 2019 (četrtek)

CSD Maribor

prof.dr.sc. Buljan Flander

PREPOZNAVANJE ZNAKOV SPOLNE ZLORABE OTROK, 2. izvedba

Dvodnevne delavnice o prepoznavanju znakov spolne zlorabe otrok.

15. marec 2019 (petek)

CSD Maribor

prof.dr.sc. Buljan Flander

PREPOZNAVANJE ZNAKOV SPOLNE ZLORABE OTROK, 2. izvedba

Dvodnevne delavnice o prepoznavanju znakov spolne zlorabe otrok.

18. marec 2019 (ponedeljek)

Train the Trainer oz. intenzivno usposabljanje strokovnjakov, dvodnevno usposabljanje

Usposabljanje za Karte prijateljstva

19. marec 2019 (torek)

Kako uporabljati Karte prijateljstva pri delu z otroki, enodnevno usposabljanje, 1. izvedba

Usposabljanje za Karte prijateljstva

21. marec 2019 (četrtek)

Kako uporabljati Karte prijateljstva pri delu z otroki, enodnevno usposabljanje, 2. izvedba

Usposabljanje za Karte prijateljstva

22. marec 2019 (petek)

Train the Trainer oz. intenzivno usposabljanje strokovnjakov, dvodnevno usposabljanje

Usposabljanje za Karte prijateljstva

28. marec 2019 (četrtek)

Anita Bregar, univ. dipl. soc. del., pomočnica direktorice CSD Gorenjska, enota Jesenice in Frida Burkelc, družinska sodnica na celjskem okrožnem sodišču

Sodelovanje med sodišči in CSD za zagotavljanje varstva koristi otrok po Družinskem zakoniku

6. marec 2018 (torek)

CSD Šiška

Jožica Novak, Mateja De Reya

DRUŽINSKI POMOČNIK IN OPROSTITVE

Vsebina seminarja:

 • zakonski okvir in predpisi, ki urejajo institut družinskega pomočnika;
 • pregled in predstavitev pravice;
 • naloge in obveznosti družinskih pomočnikov; postopek do uveljavljanja pravice na CSD;
 • ugotovitveni postopek za plačilo pravice in oprostitev plačila;
 • sofinanciranje SVS s strani občine, odtujitev in obremenitev nepremičnin;
 • spremljanje dela družinskega pomočnika in letna poročila.

9. marec 2018 (petek)

Mag. Nataša Belopavlovič, Mag. Mojca Fon Jager

Delovna razmerja in napredovanje javnih uslužbencev

V okviru seminarja bo predstavljen Zakon o delovnih razmerjih v povezavi z Zakonom o javnih uslužbencih ter sklepanje pogodb o zaposlitvi, pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja ter spremembe in novosti na področju delovno pravne zakonodaje. Na seminarju bo možnost tudi za vprašanja udeležencev.

22. marec 2018 (četrtek)

Irena Potočar Papež

DELO V SPLOŠNIH SLUŽBAH

Seminar je namenjen vsem strokovnim delavcem, na temo pravilne rabe slovenskega jezika pri sestavljanju uradnih dokumentov in vsakodnevni rabi slovenskega jezika. Namen seminarja je osvežiti jezikovna pravila in se seznaniti se z jezikovnimi novostmi. Poudarek bo na tem, kako ustrezno napisati besedila (dopis, odgovor na pritožbo, pojasnilo, odločba, zapisnik, poročilo). Praktični del bo izveden v obliki pisanja sestavkov (velika in mala začetnica, ločila, pisanje skupaj/narazen/z vezajem, sklanjanje, nagovarjanje, vikanje/tikanje, podpisi, žigosanje), bonton in pravila pri e-pošti ter aktualne spremembe pravopisa.

27. marec 2018 (torek)

Dubravka Hrovatič

Nasilje nad starejšimi

Ko govorimo o nasilju v družini, ne moremo spregledati nasilja nad starejšimi. Zakonitosti in dinamika nasilja nad starejšimi so podobni tistim, s katerimi opredeljujemo nasilje nad ženskami in nasilje nad otroki. Največ nasilja nad starejšimi se namreč dogaja doma, v partnerskih in sorodstvenih odnosih, in tam, kjer so starejši v odvisnem odnosu. Predavateljico bo osvetlila problem nasilja nad starejšimi in z delavnico predstavila primer pristopa k pomoči in reševanju stiske žrtve.

April

2. april 2024 (torek)

RUDI TAVČAR

NADALJEVALNI II: TEHNIKE POGAJANJ V MEDIACIJI

Nadgradnja znanja o tehnikah pogajanj v mediaciji, ki imajo ključno vlogo v procesu reševanja spora, pri sklenitvi dogovora oziroma sporazuma.

9. april 2024 (torek)

JOŽICA NOVAK

OPROSTITVE SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV

Ugotovitveni postopek za plačilo pravice in oprostitev plačila, sofinanciranje SVS, odtujitev in obremenitev nepremičnin.

16. april 2024 (torek)

SPLETNA IZVEDBA

IRENA POTOČAR PAPEŽ

JEZIKOVNA ODLIČNOST NA DELOVNEM MESTU

Vsak pisni izdelek je ogledalo posameznika in organizacije, ki jo ta predstavlja. Na delavnici oziroma seminarju bomo opozorili na najpomembnejša pravopisna in slovnična pravila pri pisanju različnih besedilnih vrst ter pomen jezikovne vljudnosti. Izobraževanje je namenjeno vsem, ki ustvarjate krajša in/ali daljša pisna sporočila za različne naslovnike (pisno komunicirate znotraj svoje poslovne organizacije in tudi z zunanjimi deležniki – s strankami, poslovnimi partnerji, predstavniki medijev …) ter želite, da so ta pravilno zapisana. Jezik je namreč živ, pravila se spreminjajo, zato je novosti od takrat, ko smo hodili v šolo, res veliko

23. april 2024 (torek)

SENDI MURGEL, MOJCA OJSTREŽ KOGOVŠEK

STIKI POD NADZOROM

Pravne podlage za izvajanje stikov pod nadzorom ter opredelili namen stikov pod nadzorom, interaktivna delavnica na podlagi konkretnega primera iz prakse, proces, od začetka odredbe do začetka stikov (priprave na stik in psihološki vidik stikov pod nadzorom), do same izvedbe stikov in priprave poročila sodišču.

23. april 2024 (torek)

SPLETNA IZVEDBA

TATAJANA MILAVEC, ŠPELA ZUPAN

KATALOG NALOG

Izobraževanje namenjeno pripravnikom in novo zaposlenim na CSD s predstavitvijo Kataloga nalog, postopka sprejema in sprememb, namena itd.

25. april 2024 (četrtek)

Hotel A, Žalec

Več izvajalcev

KREPITEV KOMPETENC ZA STROKOVNO RAST NA PODROČJU SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV

Vsebino oblikujemo s člani aktiva, glede na področje. En del bo namenjen ugotovitvam Socialne inšpekcije, zaključek pa v obliki delavnice za obvladovanje stresa.

26. april 2024 (petek)

Hotel A, Žalec

Več izvajalcev

KREPITEV KOMPETENC ZA STROKOVNO RAST NA PODROČJU SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV

Vsebino oblikujemo s člani aktiva, glede na področje. En del bo namenjen ugotovitvam Socialne inšpekcije, zaključek pa v obliki delavnice za obvladovanje stresa.

6. april 2023 (četrtek)

PETER STEFANOSKI IN DRUG

PRVA SOCIALNA POMOČ

Temeljne naloge socialnovarstvene storitve prva socialna pomoč (izvajanje in obseg SVS, načrtovanje, evalvacija), posebno pozornost pa bomo namenili prepoznavanju pogostih vsebinskih sklopov s katerimi uporabniki vstopajo v sistem pomoči preko socialnovarstvene storitve prva socialna pomoč: materialne stiske, nasilja v družini ter prepletanju storitve PSP ter prehajanje v druge storitve ali v javna pooblastila.

13. april 2023 (četrtek)

PETER STEFANOSKI IN DRUGI

ZAPISOVANJE V SOCIALNEM DELU

7. april 2022 (četrtek)

IZIDOR GAŠPERLIN

UPRAVLJANJE S ČUSTVI ZA BOLJŠE ODNOSE V KOLEKTIVU

Predavanje in daljša delavnica. Glavne teme: kje in kako se (na)učimo upravljanja s čustvi, zakaj je naučeno tako težko spremeniti in kako se tega lotiti, stik s telesom kot ključni element upravljanja s čutenji, ali so čustva sploh lahko slaba, kaj sporoča posamezno čustvo: smo npr. vedno jezni, ko se jezimo?, kako nezavedno čustveno vplivamo na druge in drugi na nas, kako posameznikovo neučinkovito upravljanje s čustvi privede do težav v skupini, kako se izogniti nepotrebnim konfliktom in kako reševati tiste, ki se jim ni moč izogniti.

12. april 2022 (torek)

MAG. MATJAŽ REMIC

VODENJE UPRAVNEGA POSTOPKA NA CSD

12. april 2022 (torek)

VANJA DINA DOBOVIČNIK, strok. del. na CSD

PRIPRAVA POROČILA IN MNENJA ZA SODIŠČE

Kako pripraviti poročilo v zahtevnejših primerih razveznih postopkov, struktura poročila, katere so pomembne informacije za postopek, kako pisati lastna opažanja ipd. Delo v manjši skupini, vaja in diskusija

21. april 2022 (četrtek)

LOGOUT

OTROCI IN MLADOSTNIKI NA SPLETU

Senzibilizacija, prepoznava in ukrepanje strokovnih delavcev/delavk v primerih spletnega nasilja, zlorabe, zasvojenosti. Pomen virtualnih skupnosti, Prepoznavanje tveganih spletih vedenj, obstoječi programi pomoči, preventive…

8. april 2021 (četrtek)

Mag. Matjaž Remic

ZUP-OBNOVITVENI

2. april 2019 (torek)

mag. Matjaž Remic

ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU

4. april 2019 (četrtek)

Mateja Škorc - IPSA

CELOSTNO OBVLADOVANJE STRESA

Asertivnost in stres, preprečevanje izgorelosti, čuječnost…

11. april 2019 (četrtek)

Jožica Novak

OPROSTITVE PLAČILA SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV

Konkretni primeri, dileme na podlagi izkušenj iz prakse

5. april 2018 (četrtek)

Doc. dr. Primož Šterbenc, CSD Postojna, CSD Lj. Vič-Rudnik, Urad za oskrbo in integracijo migrantov

USPOSABLJANJE ZA DELO Z MLADOLETNIMI MIGRANTI BREZ SPREMSTVA

Predstavitev postopka dela z mladoletnikom brez spremstva, razmejitev pristojnosti,iskanje odgovorov na vprašanja, ki so se pojavila v praksi.

17. april 2018 (torek)

Jelena Polak, Nataša Košiček

SKRBNIŠTVO ZA POSEBEN PRIMER

Na seminarju bo v prvem delu predstavljen namen skrbništva in vrste skrbništva, s poudarkom na skrbništvu za posebni primer. Prikazani bodo primeri sklenitve pravnih poslov s prikazom primerov iz prakse - sodelovanje centrov za socialno delo in sodišč. V drugem delu bo podrobno predstavljen postopek postavitve skrbnika za posebni primer. V zadnjem delu seminarja bo zaključek z delavnico, kjer bodo udeležencem predstavljeni različni praktični primeri in rešitve, sodne prakse. Izvajalki bosta podali tudi odgovore na vprašanja udeležencev.

19. april 2018 (četrtek)

Matjaž Remic

ZUP - obnovitveni seminar

Zakon o splošnem upravnem postopku-seminar je primeren za nove delavce na CSD, ki opravljajo naloge po ZUP-u.

24. april 2018 (torek)

CSD Šiška

Mateja Škorc

CELOSTNO OBVLADOVANJE STRESA

Izkustvena delavnica – predstavitev tehnik in metod krepitve moči in opolnomočenje strokovnih delavcev na CSD, spoprijemanje s težavami in načini reševanja težav.

26. april 2018 (četrtek)

Metoda Maj

STROKOVNI KRITERIJI PRI IZBIRI KANDIDATOV ZA IZVAJANJE REJNIŠKE DEJAVNOSTI ALI POSVOJITEV

V praksi se srečujemo z metodološkimi težavami pri preverjanju motivacije različnih kandidatov, pa tudi s samimi strokovnimi kriteriji, ki so podlaga za izdelavo ocene primernosti in selekcijo kandidatov. Strokovne smernice imamo v Kaljenju št. 11, vendar pa skupinska oblika izobraževanja omogoča izmenjavo izkušenj, nadgradnjo znanja in razpravo o aktualnih dilemah. Posebno pozornost bomo posvetili kandidatom za izvajanje rejniške dejavnosti, ki so (bili) tudi kandidati za posvojitev otroka in tistim kandidatom, ki so sorodniki.

Maj

5. maj 2022 (četrtek)

Spletna delavnica

DALIDA SMLATIĆ

KARTE PRIJATELJSTVA

Predstavitev kart in namigi za vključevanje kart v delo z otroki in mladostniki.

10. maj 2022 (torek)

SAŠA CAR, KPN, MANUELA MORŠIČ, strok. del. na CSD, BORIS RAKUŠA, policijski inšpektor

MULTIDISCIPLINARNI PRISTOP K OBRAVNAVI NASILJA V DRUŽINI

Naloge CSD pri obravnavi nasilja v družini, ocena ogroženosti in primer dobre prakse izvajanja preventivne dejavnosti in medinstitucionalnega sodelovanja. Preventivne socialnovarstvene storitve in programi so namenjeni povezovanju in razvoju solidarnosti v skupnosti, ozaveščanju in motiviranju posameznikov in družin ter preprečevanju razvoja različnih socialnih stisk in težav, preden pride do njih.

10. maj 2022 (torek)

Strokovnjaki iz Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov in drugi

MULTIDISCIPLINARNI PRISTOP K IZZIVOM IN NOVODOBNIM TEŽAVAM PRI OHRANJANJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA OSNOVNOŠOLSKIH OTROK; SAMOMORILNOST IN SAMOPOŠKODBE

Samopoškodbe in samomorilnost pri otrocih/mladostnikih, predstavitev načina dela s triažo, način dela z vidika socialnega dela – predstavitev dela, način vključevanja, oblike pomoči, viri pomoči, načrtovanje pomoči, povezovanje, predstavitev primera ali izvedba delavnice skupaj s strokovnimi delavci in delavkami.

12. maj 2022 (četrtek)

NEŽA MIKLIČ

TRENING PRIČANJA NA SODIŠČU

Izkustvena delavnica v manjši skupini. Več ponovitev.

19. maj 2022 (četrtek)

MAG. MELITA ŽONTAR

OSEBNA POMOČ

Predstavljena izhodišča za izvajanje osebne pomoči ter uporaba možnih tehnik pogovora z uporabniki storitev. Podrobneje bodo predstavljene oblike izvajanja storitve (svetovanje, urejanje, vodenje) in njihovo razlikovanje ter razlika med javnim pooblastilom in storitvijo. Delavnica, kjer bodo obravnavani izzivi vzpostavljanja delovnega odnosa v okviru storitve in prehajanje v izvajanje osebne pomoči iz drugih storitev (praviloma prve socialne pomoči) oz. kot dopolnitev izvajanja različnih javnih pooblastil. Predstavitev timskega dela in medinstitucionalnega sodelovanja: sklicatelj tima, dinamika timskega dela, merjenje moči, ovire pri timskem delu, vloga uporabnika in ostalih udeležencev timskega sestanka.

23. maj 2022 (ponedeljek)

IRENA POTOČAR PAPEŽ

MOČ POHVALE IN KRITIKE V KOLEKTIVU

Moč in vloga pohvale ter spodbudne besede, razlika med kritiko in kritizerstvom, rušilna kritika, značilnosti ustne in pisne pohvale, vrste pohvale, »sendvič« komunikacija, obsojanje, etiketiranje, organizacijska kultura in etika.

26. maj 2022 (četrtek)

FRANKA BERTONCELJ

ORGANIZACIJA ČASA IN UPRAVLJANJE S STRESOM

7. maj 2019 (torek)

Dubravka Hrovatič

STIKI POD NADZOROM

Seminar s primeri iz prakse in delavnico.

14. maj 2019 (torek)

Maksimiljana Mali in mag. Metoda Maj

IZDELAVA OCENE PRIMERNOSTI KANDIDATA ZA IZVAJANJE REJNIŠTVA

Preverjanje formalnih meril za ustreznost kandidatov, razmejitev kandidati za rejništvo in posvojitev – pasti!. Informativni pogovor s kandidatom, obisk na domu, usmerjen intervju za spoznavanje kandidata in družine, izdelava psihološkega mnenja, prikaz primerov, vaje v obliki pisanja ocene primernosti.

16. maj 2019 (četrtek)

Mirjana Kranjčevič in Marija Snežna Novak

PRIČANJE NA SODIŠČU IN VLOGA STROKOVNEGA DELAVCA

Trening pričanja na sodišču, pod vodstvom odvetnika in sodnika.

21. maj 2019 (torek)

Mirjana Kranjčevič in Marija Snežna Novak

PRIČANJE NA SODIŠČU IN VLOGA STROKOVNEGA DELAVCA

Trening pričanja na sodišču, pod vodstvom odvetnice in sodnice.

23. maj 2019 (četrtek)

prof. dr. Barbara Novak

IZVAJANJE SKRBNIŠTVA PO DZ

Skrbništvo glede na novo ureditev v Družinskem zakoniku.

28. maj 2019 (torek)

dr. Marija Anderluh

DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK

30. maj 2019 (četrtek)

SCSD

prof.dr.sc. Buljan Flander

PREPOZNAVANJE ZNAKOV SPOLNE ZLORABE OTROK, 4. izvedba

Dvodnevne delavnice o prepoznavanju znakov spolne zlorabe otrok.

31. maj 2019 (petek)

SCSD

prof.dr.sc. Buljan Flander

PREPOZNAVANJE ZNAKOV SPOLNE ZLORABE OTROK, 4. izvedba

Dvodnevne delavnice o prepoznavanju znakov spolne zlorabe otrok.

8. maj 2018 (torek)

CSD Šiška

Mojca Urek, Milko Poštrak

ZAPISOVANJE V SOCIALNEM DELU

Seminar je namenjen zapisovanju, poročanju in dokumentiranju dela. Zapisi naj bi v vseh fazah nastajanja in ravnanja z njimi odsevali doktrinarna načela socialnega dela. Zapiski niso nikoli le mrtve besede na papirju, temveč so obenem že dejanja. Imajo realno moč kot dokazila, strokovna mnenja, uradna poročila,… Prav tako lahko izrazijo neenakomerno razporeditev moči med strokovnjaki in uporabniki. Človeka naj bi njegova zgodba krepila in ne še dodatno slabila njegovo moč in nadzor nad življenjem. Zato je ena glavnih nalog zapisovanja iskati rešitve, kako zagotoviti vpliv uporabnikov na nastajanje zapisov in pri poročanju.

29. maj 2018 (torek)

Matijana Romih, Melita Žontar

OSEBNA POMOČ

Seminar je namenjen strokovnim delavcem, ki navedeno storitev opravljajo ali se pripravljajo na opravljanje le te. V prvem delu bodo predstavljena izhodišča za izvajanje osebne pomoči ter uporaba možnih tehnik pogovora z uporabniki storitev. V drugem delu bo sledila delavnica, kjer bodo obravnavani izzivi vzpostavljanja delovnega odnosa v okviru storitve in prehajanje v izvajanje različnih javnih pooblastil.

31. maj 2018 (četrtek)

Matjaž Remic

ZUP- nadaljevalni

Odgovori na posamezna vprašanja in reševanje specifičnih dilem, ki so se pojavila v praksi.

Junij

4. junij 2020 (četrtek)

Metoda Maj

RAZVEZA STARŠEV – OTROKOVA ČUSTVA, ŽELJE IN MNENJE

Predavanje in delavnica

16. junij 2020 (torek)

Mateja Škorc - IPSA

ČUJEČNOST ZA BOLJŠI ODNOS S SEBOJ IN Z DRUGIMI

Predavanje in delavnice

19. junij 2020 (petek)

Mag. Matjaž Remic

ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU

3. junij 2019 (ponedeljek)

prof. dr. Barbara Novak

IZVAJANJE SKRBNIŠTVA PO DZ

Skrbništvo glede na novo ureditev v Družinskem zakoniku.

11. junij 2019 (torek)

Simona Frumen

TRENING USPEŠNEGA TIMSKEGA SODELOVANJA

12. junij 2018 (torek)

Predavatelji bodo znani naknadno.

DEMENCA IN PALIATIVNA OSKRBA

Sensibilizacijski seminar na katerem se bomo osredotočili na znanja o prepoznavanju demence ter razumevanju in komuniciranju z osebami z demenco in svojci in enako za družinske člane, ki imajo svojca v zadnji fazi bolezni.

September

22. september 2020 (torek)

Majda Šavko

TRENING ASERTIVNOSTI

29. september 2020 (torek)

Mag. Melita Žontar

POMOČ DRUŽINI ZA DOM

12. september 2019 (četrtek)

mag. Melita Žontar

OSEBNA POMOČ

Nadaljevalni seminar z delavnico.

24. september 2019 (torek)

Prijave niso več možne

Sendi Murgel, Peter Stefanoski

OBRAVNAVA NASILJA – kombinacije ukrepov in storitev

Glede na nove oblike ukrepov sodišč (začasne odredbe in ukrepi trajnejšega značaja) bomo pripravili seminar, ki bo razmejil ukrepe od storitev CSD ter prikazal možnost njihovega prepletanja.

26. september 2019 (četrtek)

Prijave niso več možne

Mateja Štirn

PSIHOSOCIALNA POMOČ V KRIZNIH SITUACIJAH

Razbremenilni pogovori z uporabniki za strokovne delavce v interventni službi.

13. september 2018 (četrtek)

CSD Šiška

Neža Miklič

POGOVOR Z OTROKOM V KRIZNIH SITUACIJAH

Metode in tehnike pogovora z otrokom, nasilje v družini, spolna zloraba, psihologija travme.

20. september 2018 (četrtek)

Tina Bergant, dr. med. in asistenti

VZPOSTAVLJANJE DELOVNEGA ODNOSA Z OTROKI IN MLADOSTNIKI GLEDE NA NJIHOVE RAZVOJNE POSEBNOSTI

 • Razvoj otrok in mladostnikov,
 • odnosna kompetentnost,
 • zaščita lastne profesionalne integritete.

27. september 2018 (četrtek)

CSD Šiška

Različni predavatelji (Hospic, UKC)

PROCES ŽALOVANJA

Strokovni delavci se pri svojem delu srečujejo tudi z uporabniki, ki ob stiskah in težavah, zaradi katerih so se obrnili na strokovno pomoč, sočasno tudi žalujejo za različnimi vrstami izgub (smrt bližnjega, izguba službe, upokojitev, selitev, odselitev otrok …). Lahko se zgodi, da bodo nekateri uporabniki zaradi procesa žalovanja težje razreševali svoj primarni problem. Da bo lahko v takšnih okoliščinah strokovni delavec usmerjeno sodeloval z uporabnikom, je pomembno, da proces žalovanja čim bolje pozna. Prepoznavanje različnih potreb žalujočih je pomembno zaradi ustreznega nudenja podpore in pomoči tistim žalujočim, ki jo potrebujejo.

Oktober

8. oktober 2020 (četrtek)

Neža Miklič

TRENINGA PRIČANJA NA SODIŠČU

Delavnica

22. oktober 2020 (četrtek)

Marjeta Dečman, univ.dipl.psih., svetovalna delavka v VIZ Frana Miličniškega Smlednik, Simona Mikec, univ.dipl.pedag., strokovna delavna na CSD Ljubljana

ČUSTVENE IN VEDENJSKE TEŽAVE OTROK IN MLADOSTNIKOV – MED TEORIJO IN PRAKSO

27. oktober 2020 (torek)

Dr. Anja Andrejč

VISOKO KONFLIKTNE RAZVEZE IN DEJAVNIKI TVEGANJA ZA RAZVOJ TEŽAV PRI OTROKU

8. oktober 2019 (torek)

Neža Miklič

POGOVOR Z OTROKOM V KRIZNIH SITUACIJAH

Metode in tehnike pogovora z otrokom, nasilje v družini, spolna zloraba, psihologija travme.

10. oktober 2019 (četrtek)

Dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič

REJNIŠTVO - DELO Z MATIČNO DRUŽINO

22. oktober 2019 (torek)

Irena Potočar Papež

KOMUNIKACIJSKE ODVOZLANKE

24. oktober 2019 (četrtek)

mag. Nataša Belopavlovič

DELOVNA RAZMERJA

Sklepanje pogodbe o zaposlitvi, pogodba o zaposlitvi, obveznost pogodbenih strank po Zakonu o delovnih razmerjih in Zakonu o javnih uslužbencih in druga aktualna vprašanja.

4. oktober 2018 (četrtek)

dr. Marija Anderluh

DELO Z OTROKOM Z ADHD

Predstavitev oddelka za otroško psihiatrijo, terapevtsko delo z otroci, možne oblike pomoči in namestitve, delo s starši, medinstitucionalno povezovanje.

18. oktober 2018 (četrtek)

Znanka d.o.o.

TRENING USPEŠNEGA TIMSKEGA SODELOVANJA

Sposobnost za ustvarjalno sodelovanje in vodenje ljudi je ključna pri timskem delu. Vsako sodelovanje vključuje posameznike, ki predstavljajo množico različnih, pogosto tudi nasprotujočih stilov medosebnega delovanja. Različnost pogosto jemljemo kot zaviralno dejstvo, ker se v njej ne znajdemo in ker pogosto povzroča napetosti in konflikte. Vse to nam krade dragoceni čas in energijo, zmanjšuje učinkovitost in motiviranost posameznika in skupine. Na ta način se vse premalo izkoristijo potenciali, tako pomembni za zadovoljstvo posameznikov in uspeh organizacije.
Na delavnici bomo spoznali poti, kako:

 • razvijati in izboljševati komunikacijske spretnosti,
 • razumeti skrivno interakcijo v skupini,
 • uspešno reševati konflikte,
 • spodbujati motivacijo in ustvarjalno sodelovanje članov tima.

23. oktober 2018 (torek)

Dr. Ljubica Marjanovič Umek

RAZVOJNA PSIHOLOGIJA OTROKA

 • Spoznavni, socialni in čustveni razvoj malčka in otroka: spremembe in stabilnost v razvoju,
 • varovalni in rizični dejavniki razvoja in učenja otrok (navezanost, izobrazba staršev, kulturni kapital, kakovost spodbujanja),
 • psihološko osamosvajanje v mladostništvu in mladostniški egocentrizem,
 • ogled filma Lov- analiza, pogovor in zaključki.

25. oktober 2018 (četrtek)

CSD Šiška

Mag. Miha Derganc

UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI NA CSD

Trening upravljanja s človeškimi viri na CSD (podrobna vsebina bo znana naknadno).

November

8. november 2022 (torek)

Anita Bregar

OBRAVNAVA OGROŽENIH OTROK - CSD med ukrepi in pomočjo otroku ter družini

10. november 2022 (četrtek)

Taja Borštnar

VZGAJATI LOČENO - psihoedukacija staršev

15. november 2022 (torek)

Mojca Ojstrež Kogovšek, Sendi Murgel

STIKI POD NADZOROM

22. november 2022 (torek)

Metoda Maj

SPREMEMBA PRIIMKA OTROKU

24. november 2022 (četrtek)

Sendi Murgel in Marko Verdev

PREDHODNO SVETOVANJE IN MEDIACIJA

29. november 2022 (torek)

Marjeta Dečman

KAKO VODITI POGOVOR Z ZAHTEVNIMI STARŠI

11. november 2020 (sreda)

Dr. Marija Anderluh

DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK

19. november 2020 (četrtek)

Anita Bregar in Metoda Maj

DELO Z DRUŽINO PRED, MED IN PO POSTOPKU ODVZEMA IN ČUSTVENO DOŽIVLJANJE OTROKA MED IN PO ODVZEMU STARŠEM

Analiza primera iz prakse in delavnica.

5. november 2019 (torek)

Majda Šavko

TRENING ASERTIVNOSTI

12. november 2019 (torek)

Ljubica Marjanovič Umek

RAZVOJNA PSIHOLOGIJA OTROKA

Obdobje mladostništva, odstopanja v razvoju mladostnika, kako nadomestiti razvojne primanjkljaje.

19. november 2019 (torek)

Predavatelj/ica bo znana naknadno

POMOČ DRUŽINI ZA DOM

Vzgojna nemoč staršev in storitev pomoč družini za dom.

27. november 2018 (torek)

dr. Igor Areh

USPOSABLJANJE ZA IZVEDBO FORENZIČNEGA INTERVJUJA Z OTROKOM

Dr. Igor Areh prevaja v slovenščino NICHD – protokol intervjuvanja otrok na podlagi katerega bo izvedel usposabljanje za intervjuvanje otroka, ki bo temeljilo pretežno na urjenju in ne na predavanjih.

December

6. december 2022 (torek)

Anite Bregar in Andreja Križnik Novšak

Otrok v rejništvu in delo z matično družino

8. december 2020 (torek)

Strokovnjaki s področja skrbništva, CSD, MDDSZ

SKRBNIŠTVO

Reševanje primerov in dilem iz prakse

10. december 2020 (četrtek)

CSD in izvajalci programov, podpore in pomoči

PSP- VARSTVO STAREJŠIH

Sodelovanju z drugimi institucijami pri iskanju rešitev, predstavitev dobre prakse (izključenost, duševno zdravje, nasilje, revščina…).

17. december 2020 (četrtek)

Anita Bregar in izvršitelj

NAČRT IZVRŽBE ODVZEMA OTROKA Z OCENO TVEGANJA

5. december 2019 (četrtek)

dr. Anja Andrejč, univ. dipl. psihologinja

VISOKO KONFLIKTNE RAZVEZE

13. december 2018 (četrtek)

Znanka d.o.o.

KOMUNIKACIJA Z ZAHTEVNIMI STRANKAMI

Delavnica ponuja uporabne pristope za uspešno telefonsko in osebno komunikacijo z zahtevnimi strankami v različnih situacijah iz poslovne prakse udeležencev.

 • Seznaniti udeležence s temelji uspešne komunikacije in dela z zahtevnimi strankami.
 • Predstaviti veščine za učinkovito reševanje sporov in vodenja poslovnega pogovora s stranko.
 • Spoznati temelje obvladovanja težavnih situacij pri delu z ljudmi.

14. december 2018 (petek)

Znanka d.o.o.

KOMUNIKACIJA Z ZAHTEVNIMI STRANKAMI

Delavnica ponuja uporabne pristope za uspešno telefonsko in osebno komunikacijo z zahtevnimi strankami v različnih situacijah iz poslovne prakse udeležencev.

 • Seznaniti udeležence s temelji uspešne komunikacije in dela z zahtevnimi strankami.
 • Predstaviti veščine za učinkovito reševanje sporov in vodenja poslovnega pogovora s stranko.
 • Spoznati temelje obvladovanja težavnih situacij pri delu z ljudmi.


Na vrh