Javni razpisi

DodatnI javnI razpis za izbor izvajalcev za opolnomočenje ranljivih skupin preko informatorjev na centrih za socialno delo Slovenije

Javni razpis za izbor izvajalcev za opolnomočenje ranljivih skupin preko informatorjev na centrih

DODATNI JAVNI RAZPIS ZA ZAPOSLITEV STROKOVNIH DELAVCEV – INFORMATORJEV NA CENTRIH ZA SOCIALNO DELO SLOVENIJE

Javni razpis za zaposlitev strokovnih delavcev - informatorjev na Centrih za socialno delo Slovenije