Seznam kriznih centrov

Krizni centri za mlade

Izvajalska organizacija Naslov Telefon GSM E-pošta
CSD Celje Ipavčeva 8
3000 Celje
034930530
031576150
kriznicenterzamlade@t-1.si
CSD Ljubljana Bežigrad Podmilščakova ulica 20
1000 Ljubljana
012361222
041419121
kcmlj@gov.si
CSD Maribor Trubarjeva 27
2000 Maribor
022502660
051324211
kcm-mb@gov.si
CSD Murska Sobota Lendavska ulica 15a
9000 Murska Sobota
025348582

kcm.ms@siol.net
CSD Slovenj Gradec Ozka ulica 1
2380 Slovenj Gradec
028850111

csdsg.krizni.center@gov.si
CSD Radovljica Alpska c. 15
4248 Lesce
045316930
040436531
krizni.center@telemach.net
CSD Krško Ulica Mladinskih delovnih brigad 14
8273 Leskovec pri Krškem
074905177
051611940
kcmkrsko@kabelnet.net
CSD Koper (krizni center za otroke in mladostnike) Kolarska ulica 10
6000 Koper
056634590
056634599
041303203
kcm.koper@gov.si
CSD Nova Gorica (krizni center za otroke in mladostnike 10-ka) Marušičeva ulica 6
5000 Nova Gorica
082052460
051635115
kc-ng@siol.com
CSD Grosuplje (Hiša Palčica) Brvace 41
1290 Grosuplje

040194193
040194192

Krizni centri za ženske in otroke žrtve nasilja

Izvajalska organizacija Naslov Telefon GSM E-pošta
Krizni center v Ljubljani (Društvo ženska svetovalnica - program Krizni center za ženske in otroke, žrtve nasilja) Cesta v Mestni log 55
1000 Ljubljana
031 233 211 (dosegljivi vse dni v letu 24 ur)

kc@svetovalnica.org
Krizni center za odrasle žrtve nasilja Maribor (CSD Maribor) Zagrebška cesta 72
2000 Maribor
022506630
082006840

gpcsd.marib@gov.si
Krizni center - Varna hiša na obali (CSD Piran) Obala 114
6330 Piran
056712300
059039590

csd.piran-kc@gov.si