Materinski domovi

Materinski domovi so namenjeni za pomoč materam z mladoletnimi otroki do 14 leta starosti, nosečnicam, porodnicam ter samskim ženskam, ki so se znašle v trenutni ali dalj časa trajajoči stiski, in nimajo druge možnosti bivanja. Materinski domovi omogočajo bivanje in nudijo tako pomoč za reševanje prehodne stiske, kot tudi dolgotrajnejšo pomoč.

Namen strokovnega dela je v strokovni podpori uporabnicam, da si čim hitreje uredijo samostojno življenje izven materinskega doma.

Materinski domovi, organizirani v okviru centrov za socialno delo

Naziv Lokacija Telefon GSM E-pošta
Materinski dom Ljubljana (CSD Ljubljana – Šiška) Jarška cesta 23
1000 Ljubljana
012833745
051422024
materinskidom@gov.si
Na Jelovcu 22
2354 Bresternica
026232552
026232526
051260159
materinski.dom@triera.net

Seznam ostalih materinskih domov

Naziv Lokacija Telefon GSM E-pošta
Materinski dom Škofljica in Višnja Gora (Zavod Pelikan Karitas) Gumnišče 5
1291 Škofljica
013667721

materinski.dom@karitas.si
Materinski dom Postojna (Talita Kum) Ljubljanska 28
6230 Postojna
057203984

talitakum-zavod@siol.net
Materinski dom Solkan (Zavod Karitas Samarijan Solkan) Skalniška 1
5250 Solkan
053300234

karitas.samarijan@siol.net
Zavod Socio (Zavod za socialnovarstvene dejavnosti Celje) Stanetova 4
3000 Celje
034924042

socio@siol.net