Mediacijski center

Skupnost CSD Slovenije omogoča mediacijo v družinskih in delovnih sporih.

Kaj je mediacija?

Mediacija je prostovoljen, zunajsoden in neformalen postopek mirnega reševanja sporov, v katerem mediator ob upoštevanju interesov mediantov tem pomaga doseči sporazum o rešitvi spora.

V mediaciji sodelujeta dva ali več medianta. Mediacija zagotavlja aktiven pristop vsakega od mediantov in je zato udeležba lahko le prostovoljna. Na mediaciji medianti skupaj ugotovijo kaj je bistvo spora, vsi izrazijo svoja mnenja, ideje, želje, potrebe, težave in bojazni ter poskušajo poiskati rešitev, ki ustreza vsem. V mediaciji ne odloči mediator, temveč medianti sami oblikujejo izid mediacije in sprejmejo morebiten sporazum.

Katere so prednosti mediacije?

  • hitra rešitev spora,
  • učinkovitost in uspešnost,
  • nizki stroški,
  • obojestransko zadovoljstvo (sprejemljivost rešitve),
  • ni negativnih tveganj.

Kdo je mediant?

Mediant je oseba, ki se prostovoljno, ob pomoči mediatorja, vključi v proces mediacije.

Kdo je mediator?

Mediator je nevtralna in nepristranska oseba, ki ne sodi o vsebini procesa ali končnega dogovora, pomaga pa v sporu določiti interes in načine reševanja spora. Ustvari sproščeno in konstruktivno vzdušje, odpira prostor za komunikacijo in pomaga sprtim mediantom, da zares slišijo drug drugega. Z usmerjenimi vprašanji sistematično vodi mediante proti skupnemu cilju – poštenemu in za vse strani sprejemljivemu dogovoru.

Mediator ne sprejema odločitev, ampak prispeva h konstruktivnejši komunikaciji in usmerja proces k skupnemu iskanju rešitev.

Mediatorji pri Skupnosti CSD Slovenije so lahko osebe z najmanj visokošolsko izobrazbo in z opravljenim programom usposabljanja na Skupnosti CSD Slovenije.

Skupnost CSD Slovenije vodi evidenco mediatorjev, ki je objavljena na spletni strani. Medianti lahko sami izberejo s katerim mediatorjem bi se želeli vključiti v proces mediacije.

Kako mediacija poteka?

Pravilnik o izvajanju mediacije na Skupnosti CSD Slovenije

Mediacija se začne z vlogo enega ali več mediantov. V kolikor poda vlogo le eden od udeležencev, mora v vlogi navesti podatke o preostalih udeležencih, da lahko Skupnost CSD Slovenije pridobi tudi njihovo soglasje za začetek postopka.

Mediacije potekajo v obliki srečaj v prostorih Skupnosti CSD Slovenije ali centrov za socialno delo. Srečanja trajajo do 90 minut. Srečanj se udeležujejo vsi medianti, izjemoma potekajo tudi ločena mediacijska srečanja. V večini primerov zadostuje eno do pet srečanj.

Družinska mediacija se vedno izvaja z dvema mediatorjema.

Mediacija se lahko zaključi kadarkoli to zahteva mediant, najpogosteje pa s sklenitvijo sporazuma ali predloga sporazuma o rešitvi spora.

Katera so temeljna pravila postopka?

  • ohranjanje dostojanstva in spoštljivosti brez žalitev, groženj in nasilja,
  • jasno sporočanje in poslušanje,
  • enakopravnost strank,
  • zaupnost.

Kako uspešne so mediacije?

Uspešnost postopka je odvisna od pripravljenosti medianotv za sodelovanje. Izkušnje strokovnjakov kažejo, da je delež udeležencev, ki dosežejo končni sporazum v mediacijskem postopku izredno velik, okoli 85%.

Poleg hitre in obojestransko zadovoljive rešitve, mediacija pogosto prinaša izboljšanje odnosov in sodelovanje med sprtima stranema ter zmanjšuje možnosti za spore v prihodnje.

Kakšni so stroški mediacije?

Če se medianti ne sporazumejo drugače, vsak mediant nosi svoje stroške, skupne stroške mediacije pa nosijo po enakih delih.

Cena za posamezno mediacijsko srečanje v letu 2018 je 60,00 EUR (z že vključenim DDV).

Vloga za mediacijo

Vlogo na spodnjem obrazcu oddate na Skupnost CSD Slovenije po navadni pošti na naslov Slovenska cesta 27, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov info@scsd.si. Po vložitvi vloge boste v nekaj dneh prejeli potrditev po elektronski pošti, na domači naslov ali po telefonu.

Vloga za začetek postopka mediacije

Evidenca mediatorjev

Priimek in ime Področje
Ajdič Jarc Antonija Trebnje
Balantič Ksenija Sežana
Borštnar Taja Trebnje
Bratkovič Rosmarie Murska Sobota
Brdar Tomažinčič Renata Ljubljana
Bregar Anita Jesenice
Brenkuš Branka Kranj
Colarič Škrbe Jožica Novo Mesto
Cuznar Martina Kranj
Čižman Gordana Ljubljana
Dajčman Lea Maribor
Drobnič Bernarda Ribnica
Grmek Nika Šmarje pri Jelšah
Herman Lidija Šmarje pri Jelšah
Hižman Radojka Maribor
Janež Andreja Kočevje
Kalan Tanja Ljubljana
Koglot Andreja Nova Gorica
Kolšek Danica Litija
Koren Pečar Tamara Koper
Korošec Alenka Jesenice
Kotnik Damir Murska Sobota
Kovač Valentina Sežana
Kurent Danica Zagorje ob Savi
Kuzmanič Korva Darja Ljubljana
Ličen Urška Koper
Meolic Nataša Murska Sobota
Mikolič Suzana Hrastnik
Milavec Tatjana Logatec
Murgel Sendi Ljubljana
Nagode Celarc Klavdija Vrhnika
Nose Nina Radovljica
Ovsenjak Liljana Murska Sobota
Pavc Renata Tolmin
Plavčak Brigita Šmarje pri Jelšah
Poberžnik Tadej Slovenj Gradec
Podlipec Tatjana Ljubljana
Pogačnik Marša Kranj
Polak Jelena Škofja Loka
Prelog Darja Radlje ob Dravi
Pristav Bobnar Elizabeta Kranj
Rodman Tjaša Koper
Sečnjak Kristina Lendava
Siter Vera Škofja Loka
Smole Meta Logatec
Svetičič Bojana Tolmin
Šauperl Marija Gornja Radgona
Šinigoj Batistič Irena Nova Gorica
Špiler Čadej Jasna Ravne na Koroškem
Vrečič Hrib Irena Ljubljana
Vrh Majda Ribnica
Vurnek Aljoša Krško
Zemljič Simona Slovenj Gradec
Zidanič Zlata Krško
Zupan Špela Ljubljana
Zupančič Mateja Trebnje
Na vrh