“Make the FIRST step to stop violence” - Projekt FIRST - Vzpostavitev mreže prvih točk pomoči za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola

Skupnost centrov za socialno delo Slovenije kot partner sodeluje v mednarodnem projektu First – “Vzpostavitev mreže prvih točk pomoči za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola”.

Nasilje v družini in nasilje zaradi spola je resen problem. Večina žrtev nasilja v družini in nasilja zaradi spola so ženske, sledijo jim otroci. Žrtve nasilja so lahko tudi moški. Nasilje je prisotno tako v heteroseksualnih kakor tudi v homoseksualnih intimnopartnerskih zvezah. Ena od štirih žensk ima v svojem življenju izkušnjo nasilja v družini. Posledice nasilja imajo negativen vpliv na telesno in psihično zdravje žrtev ter na kvaliteto njihovega zasebnega in poslovnega življenja.

Projekt First je mednarodni projekt, ki podpira in ozavešča o ustreznih oblikah prve pomoči posameznicam in posameznikom z izkušnjo nasilja. Glavni cilj projekta je vzpostavitev in usposabljanje nacionalnih mrež prvih točk pomoči, ki bodo delovale kot “varne točke” za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola ter bodo zagotavljale širše dostopno laično psihosocialno podporo in pomoč. Projekt združuje partnerje iz štirih EU držav: Slovenije, Velike Britanije, Bolgarije in Hrvaške.

Partnerji projekta smo se sestali na konferenci v mestu Ruse v Bolgariji, dne 6. in 7. februarja 2017, kjer smo razpravljali o napredku projekta v posameznih državah, o vzpostavitvi mreže nacionalnih točk pomoči, ki bodo nudile laično psihosocialno pomoč žrtvam nasilja ter bodo delovale kot "varne točke" za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola.

tl_files/scsd/slike/first2017/first.jpg

Make the FIRST step to stop violence - vsak izmed nas lahko naredi korak, ki pomaga preprečiti nasilje. Pomembno je, da smo pozorni, da ne “pogledamo stran”, se odzovemo in ponudimo pomoč in podporo. Pomembno je, da ne ukrepamo na lastno pest, temveč preverimo ali žrtev nasilja potrebuje in želi našo pomoč. V pogovoru z žrvijo nasilja bodite vedno potrpežljivi, ne obsojajte in bodite sočutni.

Kako se odzvati in nuditi podporo žrtvam nasilja

tl_files/scsd/slike/first2017/first_diagram.png

Večina žrtev nasilja si želi samo to, da bi se nasilje in zloraba končala. Včasih se ne zavedajo, da je to, kar se dogaja nasilje, zloraba, saj je to edina realnost, ki jo poznajo. Pogosto je zelo težko končati nasilno razmerje, ali zapustiti partnerja, ki nasilje povzroča. Odhod iz nasilnega odnosa je lahko povezano z različnimi tveganji, tudi s fizičnimi posledicami.

Prijavo nasilja v družini lahko vloži vsakdo – žrtev, priča, otrok, mladoletnik, nevladna organizacija, zasebne in državne ustanove. K prijavi so posebej zavezani vrtci, šole, zdravstvene organizacije (zdravniki, terapevti, psihiatri idr.), po uradni dolžnosti pa jo morajo vložiti uradne osebe. Če ste doživeli nasilje, ste priča nasilju ali imate informacijo o sumu nasilja, se lahko obrnete na policijo, center za socialno delo, državno tožilstvo ali nevladno organizacijo.

V nujnih primerih, ko je ogroženo življenje, ali v drugim primerih, ko je potrebna intervencija policije, pokličite interventno številko policije - 113!

Več informacij o projektu First je dostopnih na spletni strani projekta FIRST: www.firstaction.eu in Faceebok strani projekta First: https://www.facebook.com/firstnetworkproject/.

Skupnost CSD Slovenije za projekt FIRST

Go back