Novice in dogodki v projektu First

27. 3. 2017

“Make the FIRST step to stop violence” - Projekt FIRST - Vzpostavitev mreže prvih točk pomoči za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola

Skupnost centrov za socialno delo Slovenije kot partner sodeluje v mednarodnem projektu First – “Vzpostavitev mreže prvih točk pomoči za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola”.

Read more …

27. 1. 2017

Projekt FIRST - Vzpostavitev mreže prvih točk pomoči za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola

Skupnost centrov za socialno delo Slovenije kot partner sodeluje v mednarodnem projektu First – »Vzpostavitev mreže prvih točk pomoči za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola". Glavni cilj projekta je vzpostavitev in usposabljanje nacionalnih mrež prvih točk pomoči, ki bodo delovale kot "varne točke" za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola ter bodo zagotavljale širše dostopno laično psihosocialno podporo in pomoč. 

Read more …