Novice in dogodki v projektu First

10. 10. 2017

Predstavitev projekta in First e-orodja direktorjem centrov za socialno delo

V Portorožu dne 5. in 6. oktobra 2017, smo Projekt First in FIRST e-orodje, predstavili 60 direktorjem in direktoricam centrov za socialno delo ter jih seznanili z možnostjo uporabe e-orodja kot učnega pripomočka pri delu z različnimi uporabniki na centrih za socialno delo  ter nudenju ustrezne pomoči žrtvam nasilja.

Read more …

2. 10. 2017

Projekt FIRST – predstavitev projekta in FIRST e-orodja rejnicam in rejnikom

V Ljubljani, dne 30.9.2017, smo 22 rejnicam in rejnikom predstavili projekt First in FIRST e-orodje - brezplačen interaktivni spletni program. Rejnice in rejnike smo povabili, da FIRST e- orodje uporabijo kot učni pripomoček pri svojem delu. Uporaba FIRST e-orodja je namenjena izobraževanju o nasilju v družini in nasilju zaradi spola ter nudenju ustrezne pomoči žrtvam nasilja.

Read more …

27. 3. 2017

“Make the FIRST step to stop violence” - Projekt FIRST - Vzpostavitev mreže prvih točk pomoči za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola

Skupnost centrov za socialno delo Slovenije kot partner sodeluje v mednarodnem projektu First – “Vzpostavitev mreže prvih točk pomoči za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola”.

Read more …

27. 1. 2017

Projekt FIRST - Vzpostavitev mreže prvih točk pomoči za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola

Skupnost centrov za socialno delo Slovenije kot partner sodeluje v mednarodnem projektu First – »Vzpostavitev mreže prvih točk pomoči za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola". Glavni cilj projekta je vzpostavitev in usposabljanje nacionalnih mrež prvih točk pomoči, ki bodo delovale kot "varne točke" za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola ter bodo zagotavljale širše dostopno laično psihosocialno podporo in pomoč. 

Read more …