Novice in dogodki v projektu First

13. 12. 2017

Zaključna mednarodna konferenca projekta FIRST: “Nasilje v družini in nasilje zaradi spola: v sodelovanju za življenje brez nasilja”

Od 29. novembra do 1. decembra 2017 je v Zagrebu, v okviru projekta FIRST potekala zaključna konferenca z mednarodno udeležbo, z naslovom »Nasilje v družini in nasilje zaradi spola: v sodelovanju za življenje brez nasilja”. Na konferenci so sodelovali različni strokovnjaki, predavatelji, trenerji in predstavniki projektnih partnerjev.

Read more …

27. 11. 2017

Projekt FIRST – predstavitev projekta in FIRST e-orodja koordinatorjem za obravnavo oseb v skupnosti s težavami v duševnem zdravju

Dne 22.11.2017 smo na aktivu koordinatorjev za obravnavo oseb v skupnosti s težavami v duševnem zdravju, 18 koordinatorjem predstavili projekt First in First e-orodje. Predstavitev je bila ciljno usmerjena k uporabi First e-orodja kot učnega pripomočka za delo pri obravnavi oseb, ki imajo težave v duševnem zdravju kot tudi za delo z ostalimi uporabniki, s katerimi se koordinatorji srečujejo pri svojem delu.

Read more …

25. 10. 2017

Brošura “Skupaj za življenje brez nasilja”

Pomembno je, da se vsak izmed nas zaveda, da lahko naredi korak za življenje brez nasilja.
V brošuri “Skupaj za življenje brez nasilja” se lahko seznanite s pomembnimi dejstvi o nasilju ter o možnih korakih, ki jih lahko naredite za nenasilje. O nasilju v družini in nasilju zaradi spola namreč še vedno obstaja veliko zgrešenih predstav, ki pripomorejo k temu, da se nasilje nadaljuje oziroma postaja bolj pogosto in intenzivno.
#SkupajZaŽivljenjeBrezNasilja

Read more …

10. 10. 2017

Predstavitev projekta in First e-orodja direktorjem centrov za socialno delo

V Portorožu dne 5. in 6. oktobra 2017, smo Projekt First in FIRST e-orodje, predstavili 60 direktorjem in direktoricam centrov za socialno delo ter jih seznanili z možnostjo uporabe e-orodja kot učnega pripomočka pri delu z različnimi uporabniki na centrih za socialno delo  ter nudenju ustrezne pomoči žrtvam nasilja.

Read more …

2. 10. 2017

Projekt FIRST – predstavitev projekta in FIRST e-orodja rejnicam in rejnikom

V Ljubljani, dne 30.9.2017, smo 22 rejnicam in rejnikom predstavili projekt First in FIRST e-orodje - brezplačen interaktivni spletni program. Rejnice in rejnike smo povabili, da FIRST e- orodje uporabijo kot učni pripomoček pri svojem delu. Uporaba FIRST e-orodja je namenjena izobraževanju o nasilju v družini in nasilju zaradi spola ter nudenju ustrezne pomoči žrtvam nasilja.

Read more …