Novice

13. 12. 2017

Zaključna mednarodna konferenca projekta FIRST: “Nasilje v družini in nasilje zaradi spola: v sodelovanju za življenje brez nasilja”

Od 29. novembra do 1. decembra 2017 je v Zagrebu, v okviru projekta FIRST potekala zaključna konferenca z mednarodno udeležbo, z naslovom »Nasilje v družini in nasilje zaradi spola: v sodelovanju za življenje brez nasilja”. Na konferenci so sodelovali različni strokovnjaki, predavatelji, trenerji in predstavniki projektnih partnerjev.

Read more …

7. 12. 2017

IZJAVA ZA JAVNOST - ŽRTEV NASILJA V DRUŽINI JE TUDI OTROK

Ob zaključku mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami v letu 2017 in mednarodnem dnevu človekovih pravic, se opozorilom, da naj žrtve nasilja v družini poiščejo pomoč, ponovno pridružujemo strokovne delavke in delavci centrov za socialno delo. Kot vstopna točka v sistem se pri svojem vsakodnevnem delu srečujemo z velikim številom žensk in njihovih otrok, ki so žrtve nasilja ter skupaj z njimi iščemo njim najbližje oblike pomoči.

Read more …

28. 11. 2017

IZJAVA ZA JAVNOST - ŽRTEV NASILJA NI NIKOLI ODGOVORNA ZA NASILJE – ZANJ JE ODGOVOREN POVZROČITELJ, STORILEC, KI GA IZVAJA!

Ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami se opozorilom in apelom, da žrtve poiščejo pomoč, pridružujemo tudi strokovne delavke in delavci centrov za socialno delo. Pri svojem vsakodnevnem delu se srečujemo z velikim številom žensk, ki so žrtve nasilja v družini. Centri za socialno delo so pogosto vstopna vrata v celovit sistem pomoči  ženskam in drugim žrtvam nasilja, v vseh starostnih obdobjih. Skupaj z njimi iščemo njim najbližje oblike pomoči.

Read more …

27. 11. 2017

Projekt FIRST – predstavitev projekta in FIRST e-orodja koordinatorjem za obravnavo oseb v skupnosti s težavami v duševnem zdravju

Dne 22.11.2017 smo na aktivu koordinatorjev za obravnavo oseb v skupnosti s težavami v duševnem zdravju, 18 koordinatorjem predstavili projekt First in First e-orodje. Predstavitev je bila ciljno usmerjena k uporabi First e-orodja kot učnega pripomočka za delo pri obravnavi oseb, ki imajo težave v duševnem zdravju kot tudi za delo z ostalimi uporabniki, s katerimi se koordinatorji srečujejo pri svojem delu.

Read more …

25. 10. 2017

Brošura “Skupaj za življenje brez nasilja”

Pomembno je, da se vsak izmed nas zaveda, da lahko naredi korak za življenje brez nasilja.
V brošuri “Skupaj za življenje brez nasilja” se lahko seznanite s pomembnimi dejstvi o nasilju ter o možnih korakih, ki jih lahko naredite za nenasilje. O nasilju v družini in nasilju zaradi spola namreč še vedno obstaja veliko zgrešenih predstav, ki pripomorejo k temu, da se nasilje nadaljuje oziroma postaja bolj pogosto in intenzivno.
#SkupajZaŽivljenjeBrezNasilja

Read more …

10. 10. 2017

Predstavitev projekta in First e-orodja direktorjem centrov za socialno delo

V Portorožu dne 5. in 6. oktobra 2017, smo Projekt First in FIRST e-orodje, predstavili 60 direktorjem in direktoricam centrov za socialno delo ter jih seznanili z možnostjo uporabe e-orodja kot učnega pripomočka pri delu z različnimi uporabniki na centrih za socialno delo  ter nudenju ustrezne pomoči žrtvam nasilja.

Read more …

2. 10. 2017

Projekt FIRST – predstavitev projekta in FIRST e-orodja rejnicam in rejnikom

V Ljubljani, dne 30.9.2017, smo 22 rejnicam in rejnikom predstavili projekt First in FIRST e-orodje - brezplačen interaktivni spletni program. Rejnice in rejnike smo povabili, da FIRST e- orodje uporabijo kot učni pripomoček pri svojem delu. Uporaba FIRST e-orodja je namenjena izobraževanju o nasilju v družini in nasilju zaradi spola ter nudenju ustrezne pomoči žrtvam nasilja.

Read more …