Novice & aktualno

Projekt FIRST – predstavitev projekta in FIRST e-orodja rejnicam in rejnikom

Objavljeno: 2. oktober 2017

Projekt First je mednarodni projekt, ki podpira in ozavešča o ustreznih oblikah prve pomoči posameznicam in posameznikom z izkušnjo nasilja. Projekt združuje partnerje iz štirih EU držav: Slovenije, Velike Britanije, Bolgarije in Hrvaške. Eden izmed ciljev projekta je ozaveščanje in informiranje splošne javnosti o problemu nasilja v družini in nasilju zaradi spola.

V Ljubljani, dne 30.9.2017, smo 22 rejnicam in rejnikom predstavili projekt First in FIRST e-orodje - brezplačen interaktivni spletni program. Rejnice in rejnike smo povabili, da FIRST e-orodje uporabijo kot učni pripomoček pri svojem delu. Uporaba FIRST e-orodja je namenjena izobraževanju o nasilju v družini in nasilju zaradi spola ter nudenju ustrezne pomoči žrtvam nasilja. Rejnicam in rejnikom smo se zahvalili za pozorno poslušanje in aktivno sodelovanje pri predstavitvi, saj so s sodelovanjem v projektu pripomogli k ozaveščanju in informiranju strokovne in splošne javnosti o preventivnih oblikah preprečevanja nasilja v družini ter možnih oblikah pomoči žrtvam.

Skupnost CSD Slovenije za projekt FIRST

Če želite pridobiti več informacij o projektu in načinu vključitve v mrežo pomoči, lahko za vašo organizacijo/podjetje ali skupino, pripravimo predstavitev projekta FIRST in uporabo spletnega e-orodja, ki ga lahko kasneje uporabite za delo z vašimi uporabniki. Pišite nam na naslov: first@scsd.si

LOGOTIPI IN POVEZAVE:

Več informacij o projektu FIRST je dostopnih na spletni strani projekta FIRST: www.firstaction.eu in Facebok strani projekta FIRST:  facebook.com/firstnetworkproject/.

Projekt FIRST logo EU cofounded logo SCSD logo
Utrinki s predstavitve
Na vrh