Preskoči na glavno vsebino

Novice & aktualno

Zaključek in refleksija na sodelovanje v projektu FIRST

Objavljeno: 19. februar 2018
Projekt FIRST logo EU cofounded logo SCSD logo

Skupnost centrov za socialno delo Slovenije, je kot partner sodelovala v mednarodnem projektu FIRST. Sodelovanje v projektu je za našo organizacijo pomenilo veliko, saj smo pridobili dragocene izkušnje in nova znanja s področja teoretičnega pravnega okvirja evropske zakonodaje o obravnavi nasilja v družini in nasilja zaradi spola. Sklenili smo nova poznanstva in poslovne vezi ter projekt zaključili z občutkom, da smo doprinesli nov košček v mozaiku ozaveščanja laične in strokovne javnosti o problemu nasilja v družini.

Ponosni smo, da smo sodelovali pri vzpostavitvi mreže prvih točk pomoči. K sodelovanju smo povabili različne organizacije, društva, podjetja in zveze. V Sloveniji se je v nacionalno mrežo projekta FIRST tako vključilo skupaj 32 organizacij, od tega je Skupnost CSD Slovenije z 10 organizacijami podpisala sporazum o sodelovanju.

Ves čas izvajanja projekta pri pripravi vsebinskih gradiv, smo sodelovanje poglobili z različnimi organizacijami, posamezniki in strokovnjaki iz različnih področjih. Z veseljem smo sodelovali pri pripravi vsebine in izdaji priročnika “Psihosocialna podpora žrtvam nasilja v družini in nasilja zaradi spola”, ki je izšel v tiskani in elektronski obliki. Priročnik je uporaben in zanimiv tako za strokovnjake, kot za žrtve, za vse posameznike ali institucije, ki želijo o nasilju izvedeti več. Z dostopnostjo v elektronski obliki in v kombinaciji s spletnim FIRST e-orodjem, je odličen učni pripomoček za zaposlene v vzgoji, izobraževanju, zdravstvu, socialnem varstvu in še kje.

Medijska promocija projekta je bila ena izmed nalog, ki smo se jo lotili z veliko odgovornostjo in zavzetostjo. Projekt First in First učno e-orodje smo predstavili našim članom, centrom za socialno delo, direktorjem, strokovnim delavcem, rejnicam in rejnikom, koordinatorjem za preprečevanje nasilja v družini in koordinatorjem za obravnavo oseb s težavami v duševnem zdravju. Ves čas izvajanja projekta smo načrtovane aktivnosti, uresničene cilje in rezultate objavljali na spletni in Facebook strani ter po elektronski pošti obveščali vse naše člane. Pripravili smo tudi promocijski članek na temo nasilja v družini in nasilja zaradi spola ter o predstavitvi projekta First in First e-orodja. Članek je bil objavljen v tiskani izdaji in spletni izdaji časopisa Dnevnik.

Povratne informacije naših članov o projektu FIRST in učnem e-orodju so zelo dobre. Menijo, da je učno e-orodje odličen pripomoček za delo z različnimi skupinami: uporabniki storitev na centrih za socialno delo, z žrtvami nasilja za ozaveščanje in preverjanje ravni znanja o nasilju v družini, za preventivno delo z mladimi in otroki iz rejniških družin, kot izhodišče za pogovor o nasilju, ki so ga doživljali v matični družini ter za posredovanje informacij o problematiki nasilja širši laični in strokovni javnosti.

Kljub zaključku projekta bomo nadaljevali z različnimi aktivnostmi, od informiranja in ozaveščanja strokovnih delavcev, uporabnikov in drugih ciljnih skupin, s ciljem dvigniti raven ozaveščenosti splošne javnosti in spreminjanja stereotipov o nasilju v družini in nasilju zaradi spola.


Skupnost CSD Slovenije
Na vrh