Novice & aktualno

Dnevi duševnega zdravja 2018 - nadzorovana obravnava in obravnava v skupnosti

Objavljeno: 19. september 2018

Center za izobraževanje v pravosodju pri Ministrstvu za pravosodje je v sodelovanju z Varuhom človekovih pravic RS, Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvom za zdravje in Skupnostjo centrov za socialno delo Slovenije organiziral dvodnevni posvet - Dneve duševnega zdravja, ki so potekali 17. in 18. septembra 2018 v Portorožu. Osrednja tema konference sta bili nadzorovana obravnava in obravnava v skupnosti po Zakonu o duševnem zdravju.

Prvi dan so bili predstavljeni prispevki različnih deležnikov, ki sodelujejo pri izvajanju Zakona o duševnem zdravju. Drugi dan je potekal v obliki delavnic, kjer so udeleženci v manjših skupinah izmenjali izkušnje, primere dobrih praks, obravnavali odprta vprašanja in dileme ter oblikovali predloge in zaključke za učinkovitejše postopke obravnave oseb v nadzorovani obravnavi in obravnavi v skupnosti.

Konference se je udeležilo več kot 170 udeležencev iz različnih služb in poklicev (sodnikov, zdravnikov-psihiatrov, socialnih delavcev, psihologov, odvetnikov, izvedencev, zastopnikov, koordinatorjev nadzorovane obravnave in obravnave v skupnosti, nevladnih organizacij in drugih).

Dnevi duševnega zdravja 2018 Dnevi duševnega zdravja 2018 Dnevi duševnega zdravja 2018
Na vrh