Preskoči na glavno vsebino

Novice & aktualno

Katalog izobraževanj na SCSD za leto 2019

Objavljeno: 16. januar 2019

Objavljen je katalog izobraževanj za strokovne delavce/delavke na CSD za leto 2019. Katalog bomo pravočasno dopolnjevali s točnimi datumi izvedb in podrobnejšo vsebino ter izvajalci posameznega seminarja ali delavnice. Vabilo s podrobnimi informacijami ter prijavnico za posamezni seminar bomo poslali najkasneje 10 dni pred izvedbo na vse glavne pisarne CSD, glavne pisarne enot CSD, direktorjem CSD, in pomočnikom direktorjev CSD.

Januar

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
31. 1. 2019 JAVNA NAROČILA ZA VODSTVENE DELAVCE Alja Prezelj Namen seminarja je predstavitev celotnega postopka javnega naročila, s poudarkom na praktičnih napotkih naročnikom pri vodenju postopkov in primerih iz prakse, predstavitev eJN sistema in revizijskega postopka.

Februar

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
7. 2. 2019 KOMUNIKACIJSKI TRENING:
Moč uspešnih pogovorov
Simona Mlakar Frumen Za zaposlene v centrih za socialno delo je poleg kakovostnega strokovnega znanja najpomembnejša veščina komunikacija. Uspešna komunikacija odločilno vpliva na uspeh socialno-varstvenih storitev.
21. 2. 2019 PREPOZNAVANJE ZNAKOV SPOLNE ZLORABE OTROK, 1. izvedba prof.dr.sc. Buljan Flander Dvodnevne delavnice o prepoznavanju znakov spolne zlorabe otrok.
22. 2. 2019 PREPOZNAVANJE ZNAKOV SPOLNE ZLORABE OTROK, 1. izvedba prof.dr.sc. Buljan Flander Dvodnevne delavnice o prepoznavanju znakov spolne zlorabe otrok.

Marec

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
7. 3. 2019 POSREDOVANJE INFORMACIJ DRUGIM INSTITUCIJAM IN POSAMEZNIKOM Sendi Murgel, univ.dipl.prav in mag. Urban Brulc, univ dipl.prav. CSD v okviru svoje dejavnosti obdeluje veliko osebnih podatkov posameznikov, pri čemer razpolagajo z zelo zaupnimi podatki o ljudeh in sodelujejo pri reševanju občutljivih življenjskih situacij. Na seminarju bomo predstavili komu lahko CSD posreduje informacije, katere informacije in v katerih primerih.
14. 3. 2019 MOTIVACIJSKI INTERVJU ZA DELAVCE EVT Simona Mlakar Frumen
14. 3. 2019 CSD Maribor PREPOZNAVANJE ZNAKOV SPOLNE ZLORABE OTROK, 2. izvedba prof.dr.sc. Buljan Flander Dvodnevne delavnice o prepoznavanju znakov spolne zlorabe otrok.
15. 3. 2019 CSD Maribor PREPOZNAVANJE ZNAKOV SPOLNE ZLORABE OTROK, 2. izvedba prof.dr.sc. Buljan Flander Dvodnevne delavnice o prepoznavanju znakov spolne zlorabe otrok.
28. 3. 2019 SODELOVANJE MED SODIŠČI IN CSD ZA ZAGOTAVLJANJE VARSTVA KORISTI OTROK PO DRUŽINSKEM ZAKONIKU Anita Bregar, univ. dipl. soc. del., pomočnica direktorice CSD Gorenjska, enota Jesenice in Frida Burkelc, družinska sodnica na celjskem okrožnem sodišču

April

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
2. 4. 2019 ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU mag. Matjaž Remic
4. 4. 2019 CELOSTNO OBVLADOVANJE STRESA Mateja Škorc - IPSA Asertivnost in stres, preprečevanje izgorelosti, čuječnost…
11. 4. 2019 OPROSTITVE PLAČILA SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV Jožica Novak Konkretni primeri, dileme na podlagi izkušenj iz prakse

Maj

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
7. 5. 2019 STIKI POD NADZOROM Dubravka Hrovatič Seminar s primeri iz prakse in delavnico.
14. 5. 2019 IZDELAVA OCENE PRIMERNOSTI KANDIDATA ZA IZVAJANJE REJNIŠTVA Maksimiljana Mali in
mag. Metoda Maj
Preverjanje formalnih meril za ustreznost kandidatov, razmejitev kandidati za rejništvo in posvojitev – pasti!.
Informativni pogovor s kandidatom, obisk na domu, usmerjen intervju za spoznavanje kandidata in družine, izdelava psihološkega mnenja, prikaz primerov, vaje v obliki pisanja ocene primernosti.
16. 5. 2019 PRIČANJE NA SODIŠČU IN VLOGA STROKOVNEGA DELAVCA Mirjana Kranjčevič + sodnik Trening pričanja na sodišču, pod vodstvom odvetnika in sodnika.
21. 5. 2019 PRIČANJE NA SODIŠČU IN VLOGA STROKOVNEGA DELAVCA Mirjana Kranjčevič in Marija Snežna Novak Trening pričanja na sodišču, pod vodstvom odvetnice in sodnice.
23. 5. 2019 IZVAJANJE SKRBNIŠTVA PO DZ Predavatelj/ica bo znana naknadno Skrbništvo glede na novo ureditev v Družinskem zakoniku.
28. 5. 2019 DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK dr. Marija Anderluh
30. 5. 2019 PREPOZNAVANJE ZNAKOV SPOLNE ZLORABE OTROK, 4. izvedba prof.dr.sc. Buljan Flander Dvodnevne delavnice o prepoznavanju znakov spolne zlorabe otrok.
31. 5. 2019 PREPOZNAVANJE ZNAKOV SPOLNE ZLORABE OTROK, 4. izvedba prof.dr.sc. Buljan Flander Dvodnevne delavnice o prepoznavanju znakov spolne zlorabe otrok.

Junij

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
3. 6. 2019 IZVAJANJE SKRBNIŠTVA PO DZ prof. dr. Barbara Novak Skrbništvo glede na novo ureditev v Družinskem zakoniku.
11. 6. 2019 TRENING USPEŠNEGA TIMSKEGA SODELOVANJA Simona Frumen

September

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
12. 9. 2019 OSEBNA POMOČ mag. Melita Žontar Nadaljevalni seminar z delavnico.
24. 9. 2019 OBRAVNAVA NASILJA – kombinacije ukrepov in storitev Sendi Murgel,
Peter Stefanoski
Glede na nove oblike ukrepov sodišč (začasne odredbe in ukrepi trajnejšega značaja) bomo pripravili seminar, ki bo razmejil ukrepe od storitev CSD ter prikazal možnost njihovega prepletanja.
26. 9. 2019 PSIHOSOCIALNA POMOČ V KRIZNIH SITUACIJAH Mateja Štirn Razbremenilni pogovori z uporabniki za strokovne delavce v interventni službi.

Oktober

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
8. 10. 2019 POGOVOR Z OTROKOM V KRIZNIH SITUACIJAH Neža Miklič Metode in tehnike pogovora z otrokom, nasilje v družini, spolna zloraba, psihologija travme.
10. 10. 2019 REJNIŠTVO - DELO Z MATIČNO DRUŽINO Dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič,
ostale predavatelj/ica bo znana naknadno
22. 10. 2019 KOMUNIKACIJSKE ODVOZLANKE Irena Potočar Papež Vsebina:
 • komunikacijski kanali in strategije,
 • prvi vtis in njegov pomen,
 • besedno sporazumevanje (jaz sporočila, moč besed …),
 • nebesedno sporazumevanje (mimika,gestika,proksemika),
 • vrednote,
 • moč pozitivnega mišljenja,
 • pozdravljanje, naslavljanje in rokovanje,
 • telefonski bonton,
 • aktivno poslušanje,
 • vaje
24. 10. 2019 DELOVNA RAZMERJA mag. Nataša Belopavlovič Sklepanje pogodbe o zaposlitvi, pogodba o zaposlitvi, obveznost pogodbenih strank po Zakonu o delovnih razmerjih in Zakonu o javnih uslužbencih in druga aktualna vprašanja.

November

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
5. 11. 2019 TRENING ASERTIVNOSTI Majda Šavko
12. 11. 2019 RAZVOJNA PSIHOLOGIJA OTROKA Ljubica Marjanovič Umek Obdobje mladostništva, odstopanja v razvoju mladostnika, kako nadomestiti razvojne primanjkljaje.
19. 11. 2019 POMOČ DRUŽINI ZA DOM Predavatelj/ica bo znana naknadno Vzgojna nemoč staršev in storitev pomoč družini za dom.

December

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
5. 12. 2019 VISOKO KONFLIKTNE RAZVEZE dr. Anja Andrejč, univ. dipl. psihologinja

Usposabljanja

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
18. -22. 3. 2019 KARTE PRIJATELJSTVA Ustanova Relationships are Forever, Malta Karte prijateljstva so razvili v malteški
Ustanovi Relationships are Forever (Odnosi so za vedno),
z namenom pomoči otrokom in mladim,
da bi ti lahko razvili dobre odnose v družini, s prijatelji in drugimi v življenju.
2 obliki izobraževanj:
 • train the trainer,
 • seminar o tem kako uporabljati karte pri delu z otroki.
10X8ur/na 14 dni TRENING COACHINGA ZA VODNJE CSD in enot CSD Simona Mlakar Frumen in Majda Šavko 80 pedagoških ur;
Za uspešno izvajanje coachinga s sodelavci, z namenom:
 • motiviranja za samostojnejše izvajanje delovnih procesov,
 • spremljanja in usmerjanja talentov pri njihovem kariernem razvoju,
 • sodelovanja pri uvajanju novo zaposlenih,
 • usmerjanja in podpora zaposlenim pri odkrivanju lastnih prednosti in potencialov,
 • uvajanje timskega coachinga in dr.
 • 14. in 15. februar v Ljubljani,
 • 14. in 15. marec v Maribor,
 • 25. in 26. april v Ljubljana,
 • 16. in 17. maj v Kopru.
PREPOZNAVANJE ZNAKOV SPOLNE ZLORABE OTROK Prof.dr.sc. Gordana BuljanFlander Dvodnevne delavnice o prepoznavanju znakov spolne zlorabe otrok.
DRUŽINSKA MEDIACIJA
(2. MODUL IZOB. ZA DZ)
več izvajalcev Usposabljanje za družinskega mediatorja

Na vrh