Preskoči na glavno vsebino

Novice & aktualno

Katalog izobraževanj na SCSD za leto 2020

Objavljeno: 7. februar 2020

Katalog izobraževanj velja za leto 2020. Skupnost CSD Slovenije si kot izvajalec izobraževanj pridržuje pravico do manjših sprememb oz. odstopanj pri izvedbi izobraževanj. O morebitnih spremembah bomo pravočasno obvestili vse centre za socialno delo. Najkasneje 10 dni pred datumom izvedbe posameznega seminarja bomo centre za socialno delo po elektronski pošti pisno obvestili z vabilom in prijavnico na seminar ter kotizacijo seminarja na udeleženca.

Februar

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
4. 2. 2020 KOMUNIKACIJSKE ODVOZLANKE Irena Potočar Papež 7 andragoških ur (2 AU vaje, 5 AU predavanje) Priporočljivo število udeležencev: do 25
Vsebina:
  • komunikacijski kanali in strategije,
  • prvi vtis in njegov pomen,
  • besedno sporazumevanje (jaz sporočila, moč besed …),
  • nebesedno sporazumevanje (mimika,gestika,proksemika),
  • vrednote,
  • moč pozitivnega mišljenja,
  • pozdravljanje, naslavljanje in rokovanje,
  • telefonski bonton,
  • aktivno poslušanje,
  • vaje
11. 2. 2020 SEMINAR ZA DIREKTORJE CSD MJU
IP
KOM. ZA PREPREČEVANJE
KORUPCIJE
PREPREČEVANJE KORUPCIJE
VARSTVO PODATKOV
OCENJEVANJE USPEŠNOSTI STROKOV.DEL.

Marec

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
10. 3. 2020 PODPORA ŽRTVAM KAZNIVIH DEJANJ Ministrstvo za pravosodje in sodišče. Zakonodaja in predstavitev delovanja Službe za podporo oškodovancem.
24. 3. 2020 ČUJEČNOST IN KVALITETA ŽIVLJENJA Mateja Škorc - IPSA Predavanje in delavnice
24. 3. 2020 REJNIŠTVO- ZAKAJ NE SMEMO ZANEMARJATI MATIČNIH DRUŽIN Dr. Gabi Čečinovič Vogrinčič
Mag. Metoda Maj
26. 3. 2020 ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU Mag. Matjaž Remic
31. 3. 2020 TEHNIKE VODENJA TIMOV Bogdan Polajner Izobraževanje za pomočnike direktorjev

April

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
2. 4. 2020 SPLETNO NASILJE IN ZLORABE OTROK Doc. dr. Blaž Lenarčič
7. 4. 2020 STIKI POD NADZOROM Peter Stefanoski in Strokovni delavec/delavka
14. 4. 2020 STROKOVNO DELO S POVZROČITELJI NASILJA IN PREDSTAVITEV VSEBINE IN PROGRAMOV PODPORE /POMOČI CSD IN DNK
16. 4. 2020 SODELOVANJE S SODIŠČI, IZDELAVA MNENJA ZA SODIŠČA Marijana Reberc, sodnica
Strokovna delavka/delavec CSD
April PSIHOSOCIALNA POMOČ V KRIZNIH SITUACIJAH Mateja Štirn Razbremenilni pogovori z uporabniki za strokovne delavce v interventni službi.

Maj

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
5. 5. 2020 PREDHODNO SVETOVANJE IN MEDIACIJA Sendi Murgel in Strokovni delavec/delavka Predstavitev nalog po zakonu, primeri iz prakse, vprašanja in dileme.
12. 5. 2020 POGOVOR Z OTROKOM V KRIZNIH SITUACIJAH Neža Miklič Metode in tehnike pogovora z otrokom, nasilje v družini, spolna zloraba, psihologija travme.
14. 5. 2020 OSEBNA POMOČ Mag. Melita Žontar Nadaljevalni seminar z delavnico.
21. 5. 2020 STILI NAVEZANOSTI IN POLOŽAJ OTROKA V RAZVEZI Prof.dr.sc. Gordana Buljan-Flander
26. 5. 2020 PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV: IZVRŽBE IN DRUGE DILEME MDDSZ, CSD Postopek odpisa,odloga, obročnega plačila pred in po začetku postopka izvršbe FURS(ZUPJS, ZSVarPre).

Junij

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
4. 6. 2020 RAZVEZA STARŠEV – OTROKOVA ČUSTVA, ŽELJE IN MNENJE Metoda Maj Predavanje in delavnica.

September

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
22. 9. 2020 TRENING ASERTIVNOSTI Majda Šavko
29. 9. 2020 POMOČ DRUŽINI ZA DOM Mag. Melita Žontar

Oktober

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
8. 10. 2020 TRENINGA PRIČANJA NA SODIŠČU Neža Miklič Delavnica
22. 10. 2020 ČUSTVENE IN VEDENJSKE TEŽAVE OTROK IN MLADOSTNIKOV – MED TEORIJO IN PRAKSO Marjeta Dečman, univ.dipl.psih., svetovalna delavka v VIZ Frana Miličniškega Smlednik
Simona Mikec, univ.dipl.pedag., strokovna delavna na CSD Ljubljana
27. 10. 2020 VISOKO KONFLIKTNE RAZVEZE IN DEJAVNIKI TVEGANJA ZA RAZVOJ TEŽAV PRI OTROKU Dr. Anja Andrejč
Oktober INOVATIVNI PRISTOPI NA PODROČJU PREPREČEVANJA NASILJA Dr. Nena Močnik Predstavitev metod skupnostnih umetnosti.

November

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
11. 11. 2020 DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK Dr. Marija Anderluh
19. 11. 2020 DELO Z DRUŽINO PRED, MED IN PO POSTOPKU ODVZEMA IN ČUSTVENO DOŽIVLJANJE OTROKA MED IN PO ODVZEMU STARŠEM Anita Bregar in Metoda Maj Analiza primera iz prakse in delavnica.

December

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
10. 12. 2020 PSP- VARSTVO STAREJŠIH CSD in izvajalci programov, podpore in pomoči Sodelovanju z drugimi institucijami pri iskanju rešitev, predstavitev dobre prakse (izključenost, duševno zdravje, nasilje, revščina…).
17. 12. 2020 NAČRT IZVRŽBE ODVZEMA OTROKA Z OCENO TVEGANJA Anita Bregar in izvršitelj
8. 12. 2020 SKRBNIŠTVO Strokovnjaki s področja skrbništva, CSD, MDDSZ Reševanje primerov in dilem iz prakse

Usposabljanja

Datum izvedbe Naslov Izobraževanja Izvajalec Vsebina
Tekom leta KARTE PRIJATELJSTVA Delavnice
Februar in marec DRUŽINSKA MEDIACIJA Simona Frumen Obnovitveni seminar za obstoječe družinske mediatorje na CSD
DRUŽINSKA MEDIACIJA več izvajalcev Usposabljanje za pridobitev naziva DRUŽINSKI MEDIATOR.
Na vrh