Preskoči na glavno vsebino

Novice & aktualno

KATALOG IZOBRAŽEVANJ 2021

Objavljeno: 10. februar 2021
Zap. št. Naslov izobraževanja Predviden datum izvedbe Vsebina in oblika izobraževanja Predlagani izvajalec
1 JEZIKOVNA ODLIČNOST NA DELOVNEM MESTU 18.-19. FEBRUAR Vsebina:
 • splošne značilnosti pisnega sporočanja,
 • pravopisna in slovnična pravila,
 • jezikovni bonton (nagovarjanje, vikanje/tikanje, podpisi, žigosanje …),
 • najpogostejše jezikovne zadrege,
 • netiketa (bonton in pravila pri elektronskem komuniciranju),
 • vaje in analiza.
Irena Potočar Papež
2 VEŠČINE KOMUNICIRANJA 11. MAREC Čustvena inteligenca in asertivna komunikacija. Taja Borštnar
3 ČUJEČNOST OKTOBER Dvodnevni
 1. Začetni 21.-22.10.
 2. Nadaljevalni
Mateja Škorc - IPSA
4 TRENING PRIČANJA NA SODIŠČU 6. IN 20. MAJ Izkustvena delavnica v manjši skupini. Neža Miklič
5 ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU 11. MAREC
8. APRIL
 1. Obnovitveni seminar
 2. Reševanje dilem iz prakse, izredna pravna sredstva
Mag. Matjaž Remic
6 OTROCI IN MLADOSTNIKI NA SPLETU JAN/FEB
Več seminarjev in delavnic
Senzibilizacija, prepoznava in ukrepanje strokovnih delavcev/delavk v primerih spletnega nasilja, zlorabe, zasvojenosti.
Pomen virtualnih skupnosti, Prepoznavanje tveganih spletih vedenj, obstoječi programi pomoči, preventive…
Dr. Blaž Lenarčič, LOGOUT, SPLETNO OKO, SAFE.SI, Policija

DUŠEVNO ZDRAVJE

Zap. št. Naslov izobraževanja Predviden datum izvedbe Vsebina in oblika izobraževanja Predlagani izvajalec
7 DELO S PSIHOLOŠKO TRAVMO UPORABNIKA SOCIALNEGA VARSTVA 23. MAREC Številni uporabniki socialnega varstva so obremenjeni s travmatskimi izkušnjami, ki se izražajo v njihovih psihosocialnih problemih pa tudi ovirajo procese pomoči. Strokovni delavci se zato pogosto znajdemo pred zahtevnim izzivom, kako nagovoriti njihove travme, katerih korenine segajo v otroštvo in niso nujno povezane samo z družinskim fizičnim in spolnim nasiljem, ločitvami staršev, zanemarjanjem idr. Travme lahko dolgoročno zmanjšajo otrokovo sposobnost za regulacijo stresa, samopomirjanje, obvladovanje agresivnosti, navezovalne in socialne odnose, oslabijo njegovo motivacijo idr., kar se lahko podaljša v odraslo dobo. Mag. Miran Možina
8 UVOD V PSIHOTRAVMATOLOGIJO SEPTEMBER
Enodnevni
Tekom seminarja bo predstavljeno:
 • zgodovina psihotravmatologije,
 • nevrobiologija travme,
 • psihologija in kulturna antropologija travme – družbena travma,
 • travma v otroštvu in v odraslosti,
 • spolna zloraba in posledice,
 • disociacija in disociativna motnja identitete,
 • problematika otrok odvisnih staršev,
 • strupeni odnosi.
Doc. dr. Robert Oravecz
9 VAROVALNI IN RIZIČNI DEJAVNIKI RAZVOJA IN UČENJA OTROK 10. JUNIJ
Enodnevni
Dr. Ljubica Marjanovič Umek
10 RAZVOJNA PSIHOLOGIJA MLADOSTNIKA 7. OKTOBER
Enodnevni
Obdobje mladostništva, odstopanja v razvoju mladostnika, kako nadomestiti razvojne primanjkljaje. Dr. Ljubica Marjanovič Umek
11 POGOVOR Z OTROKOM V KRIZNIH SITUACIJAH 2. NOVEMBER
Enodnevni
Metode in tehnike pogovora z otrokom, nasilje v družini, spolna zloraba, psihologija travme. Neža Miklič
12 RAZUMEVANJE DESTRUKTIVNEGA IN AVTODESTRUKTIVNEGA VEDENJA MLADOSTNIKOV JUNIJ
Enodnevni
Teoretsko ozadje za strokovno delo z mladostniki in starši. Prof. dr. Christian Gostečnik
13 STROKOVNO DELO Z MLADOSTNIKI S TEŽAVAMI V ODRAŠČANJU IN NJIHOVIMI STARŠI 12. OKTOBER
Enodnevni
Inovativni pristopi, dobre prakse multidisciplinarnega in medsektorskega sodelovanja. Marjeta Dečman in drugi
14 MULTIDISCIPLINARNI PRISTOP K IZZIVOM IN NOVODOBNIM TEŽAVAM PRI OHRANJANJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA OSNOVNOŠOLSKIH OTROK; SAMOMORILNOST IN SAMOPOŠKODBE 16. SEPTEMBER
Enodnevni
Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov in CSD

UKREPI ZA VARSTVO KORISTI OTROKA

Zap. št. Naslov izobraževanja Predviden datum izvedbe Vsebina in oblika izobraževanja Predlagani izvajalec
15 DELAVNICA IZDELAVE MNENJA ZA SODIŠČE APRIL
Enodnevni
Predavatelj/-ica bo znana naknadno
16 DELAVNICA IZDELAVE NAČRTA POMOČI DRUŽINI MAJ
Enodnevni
Predavatelj/-ica bo znana naknadno
17 OMEJITEV STARŠEVSKE SKRBI IN NADZOR CSD Enodnevni Analiza primera in odkrivanje dilem. Predavatelj/-ica bo znana naknadno
18 NUJNI ODVZEM OTROKA APRIL
Enodnevni
Od nujnega odvzema do predloga za sodišče, analiza primera in dobra praksa. Nataša Cankar (CSD) in drugi
19 OBRAVNAVA OGROŽENIH OTROK - CSD med predlogom ukrepov in pomočjo družini 3. JUNIJ
Enodnevni
Analiza primera (po DZ) od začetka ugotavljanja ogroženosti, preko odvzema in prehod ukrepa iz odvzema v omejitev starševske skrbi. Otrokova čustva v obravnavi. Anita Bregar, Mag. Metoda Maj
20 ODVZEM OTROKA Z NEPOSREDNO IZROČITVIJO 2. SEPTEMBER
Enodnevni
Protokol priporočenega ravnanja v primeru izvršitve odločb o odvzemu otroka z neposredno izročitvijo Anita Bregar (CSD), Frida Burkelc (sodnica), Peter Ivkovič (izvršitelj)

USPOSABLJANJA ZA ZAŠČITO OTROKA V PROCESU LOČITVE STARŠEV

Zap. št. Naslov izobraževanja Predviden datum izvedbe Vsebina in oblika izobraževanja Predlagani izvajalec
21 SKUPNO VARSTVO IN VZGOJA OTROKA - razvezni postopek 25. MAJ
Enodnevni
Mag. Metoda Maj, Rebeka Kovačec in družinska sodnica
22 SPREMEMBA PRIIMKA OTROKU - Psihološki vidik 7. DECEMBER
Enodnevni
Mag. Metoda Maj
23 STILI NAVEZANOSTI IN ODTUJITEV OTROKA OD STARŠA 26. OKTOBER
Enodnevni
Predavanje Dr. Anja Andrejč
24 OTROK V SREDIŠČU (konflikta) OKT/NOV
Večdnevni
Predavanje in delavnice; Definicija in prepoznavanje, raziskovanje čustev in odnosa staršev. Položaj otroka v procesu ločitve staršev- ocena ogroženosti otroka. Pomoč ,podpora , svetovanje v procesu ločitve staršev . Čustvene zlorabe in zaščita otroka. Prof. dr. Gordana Buljan Flander in drugi
Zap. št. Naslov izobraževanja Predviden datum izvedbe Vsebina in oblika izobraževanja Predlagani izvajalec
25 DELO S POVZROČITELJI NASILJA 30. MAREC
Enodnevni
Povezanost nasilja in zasvojenosti v odraslosti. Specifike dela s povzročiteljem nasilja. DNK, SOS TELEFON
26 POMOČ DRUŽINI ZA DOM-SVETOVANJE 11. MAJ
Enodnevni
Inovativni pristopi pri opolnomočenju staršev. Mag. Melita Žontar (CSD)
27 OSEBNA POMOČ 9. SEPTEMBER
Enodnevni
Nadaljevalni seminar z delavnico. Mag. Melita Žontar (CSD)
28 POSVOJITVE 13. MAJ
Enodnevni
Namen, pogoji, postopek posvojitve. Brigita Žugman (CSD) in drugi
29 DELO Z MATIČNO DRUŽINO OTROKA V REJNIŠTVU 9. DECEMBER
Enodnevni
Načrt pomoči družini po namestitvi otroka v rejniško družino, dolžnosti in pravice staršev, primeri dobre prakse. Predavatelj/-ica bo znana naknadno
30 DELO Z REJNIŠKO DRUŽINO 8. JUNIJ
Enodnevni
Most med otrokom in družino. Maksimiljana Mali
31 PSP- VARSTVO STAREJŠIH 18. MAREC
Enodnevni
Demenca-sodelovanje z drugimi institucijami pri iskanju rešitev, izključenost, duševno zdravje, nasilje, revščina. Dr. Zvezdan Pirtošek, Štefanija Lukič Zlobec-Spominčica
32 KARTE PRIJATELJSTVA Spletne delavnice Dalida Smlatić

DRUŽINSKA MEDIACIJA

Zap. št. Naslov izobraževanja Predviden datum izvedbe Vsebina in oblika izobraževanja Predlagani izvajalec
33 IZOBRAŽEVANJE ZA DRUŽINSKEGA MEDIATORJA 4. moduli Več izvajalcev
34 OSVEŽITVENI SEMINAR ZA DRUŽINSKE MEDIATORJE NA CSD Tridnevni Simona Frumen
34 RAZDELITEV PREMOŽENJA IN PISANJE PREDLOGOV ZA SODIŠČE Dvodnevni Simona Frumen
36 IZVAJANJE MEDIACIJE PREKO SPLETA FEBRUAR
Dvodnevni
Spletna delavnica Simona Frumen

IZOBRAŽEVANJA ZA VODSTVENI KADER

Zap. št. Naslov izobraževanja Predviden datum izvedbe Vsebina in oblika izobraževanja Predlagani izvajalec
37 SODOBNO VODENJE IN OBLIKOVANJE KOMPETENC 22. APRIL
Enodnevno
Uspešno vodenje ljudi je rezultat temeljitih priprav. Za vodjo je pomembno, da upošteva individualnost posameznikov, ki jih vodi, da prepoznava potenciale, potrebe in motive vsakega posameznega sodelavca. Vodja spodbuja gradnjo dobrih medosebnih odnosov, razvija odgovornost, uči sodelavce samoocene in jih spodbuja k nenehnim izboljšavam. Ocenjevanje delovne uspešnosti ima velik pomen za zaposlenega, vodjo in podjetje/organizacijo. Prinaša mnogo koristi tako zaposlenim, ki so ocenjeni, kot njihovim vodjem in podjetjem pri samem procesu vodenja. Marko Kostelec
38 KOMUNIKACIJSKI TRENING 4. MAJ
Enodnevno
Veščine komuniciranja z mediji. Marijana Kanduti
39 DELOVNA RAZMERJA 11. NOVEMBER
Enodnevno
Mag. Nataša Belopavlovič
40 TRENING USPEŠNEGA TIMSKEGA SODELOVANJA 5. OKTOBER
Enodnevno
Simona Frumen
41 VARSTVO OSEBNIH PODATKOV, OCENJEVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV IN PREPREČEVANJE KORUPCIJE 23. SEPTEMBER
Enodnevno
MJU, IP, KPK

Datume izvedb in načine izvedbe posameznega izobraževanje bomo prilagajali trenutnim razmeram in veljavnim ukrepom, tekoče informacije o izobraževanjih bodo objavljene na naši spletni strani.

Na vrh