Preskoči na glavno vsebino

Novice & aktualno

Katalog javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih izvajajo CSD

Objavljeno: 12. oktober 2021

Skupnost centrov za socialno delo Slovenije na področju izvajanja dejavnosti centrov za socialno delo, opravlja naloge kot javna pooblastila: določa katalog nalog, ki jih izvajajo centri za socialno delo, določa standarde in s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo, določa normative za izvajanje posameznih vrst nalog.

Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je skladno z 68. c členom Zakona o socialnem varstvu, 24. septembra 2021, podal soglasje k normativom, določenih v Katalogu javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih izvajajo centri za socialno delo.

Katalog nalog CSD je dostopen tukaj (PDF, 2,5MB)

Na vrh