Preskoči na glavno vsebino

Novice & aktualno

Obvestilo uporabnikom - vlaganje vlog

Objavljeno: 23. november 2021

Dne 19. 11. 2021 je začel veljati Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS, št. 180/21) (v nadaljevanju: odlok), ki določa, da je potrebno vložitev vloge pri organu predhodno najaviti, vloge po elektronski poti pa se lahko vložijo tudi brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom.

Odlok je bil izdan na podlagi 306.a člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE) (nadaljevanju: ZUP), ki omogoča, da se v času izrednih dogodkov, ki vplivajo na položaj strank in položaj odločujočih organov, določijo začasni ukrepi, ki jih določa zakon. Odlok se uporablja pri odločanju v upravnih zadevah pred upravnimi in drugimi državnimi organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil ter tudi v drugih javnopravnih zadevah, če organ smiselno uporablja ZUP na podlagi 4. člena zakona.

Povzetek relevantnih določil odloka:

  • Postopek naročanja, telefonske številke in elektronski naslovi se objavijo na javno dostopnem mestu in na spletni strani organa skupaj z informacijami o uveljavitvi začasnih ukrepov. Organ zagotavlja naročanje po telefonu ves poslovni čas.
  • Vloge po elektronski poti se lahko vložijo tudi brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom, pri čemer se v vlogah lahko vložnik identificira z elektronskim podpisom, ki ni enakovreden lastnoročnemu podpisu, z uradno dodeljeno identifikacijsko številko ali drugim enoličnim identifikatorjem, ki ga za potrebe elektronskega poslovanja določi organ.
  • Vloge po elektronski poti se vložijo tako, da se pošljejo na uradni elektronski naslov organa, prek centralnega informacijskega sistema za sprejem vlog vročanje in obveščanje ali prek informacijskega sistema organa.
  • V prostorih organa se ne izvaja pregledovanje dokumentov, če se stranki ali drugi osebi, ki izkaže pravni interes, lahko pošlje kopija dokumentov zadeve.

Odločbe, sklepi in drugi dokumenti se lahko vročajo z vložitvijo v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal po 86. členu ZUP, ob upoštevanju četrtega odstavka 306.a člena ZUP.

Na vrh