Preskoči na glavno vsebino

Novice & aktualno

OTROK V SREDIŠČU (KONFLIKTA)

Objavljeno: 11. november 2020

Izšla je knjiga OTROK V SREDIŠČU (KONFLIKTA), avtorice Gordane Buljan Flander in Mie Roje Đapić. Knjiga je prevedena v slovenščino in jo lahko naročite v spletni knjigarni buca.si

Naslovnica knjige Otrok v središču (konflikta)
Naslovnica knjige Otrok v središču (konflikta)

Predgovor

Ali so starši v obdobju razhajanja sploh sposobni misliti na otroka? Razveza, razpad, odhodi, čustvena stiska vseh vpletenih, tako partnerjev, otrok kot širše družine, je vedno večdimenzionalen proces in vpliva na različne vidike človekovega življenja. Vsaka ločitev pomeni izgubo – pripadnosti, navezanosti, varnosti, čustveno odtujitev, negativna čustva in pogosto vpliva tudi na materialno stanje celotne družine.

Kako se družine spoprijemajo s kompleksnimi težavami, ki jih le s težavo rešujejo, kdo jim pomaga, koga slišijo, sprejmejo, ali ob tem vidijo otroka in njegove potrebe?

V Sloveniji se zadnja desetletja vse manj parov odloči za poroko, letno pa se razveže nekaj manj kot šest odstotkov poročenih, od tega ima polovica zvez mladoletne otroke. V veliki večini se starši sporazumejo, vendar pa je vedno prisoten konflikt. Večji je konf likt, več je negativnih čustev, bolj odrasli mislimo nase, kljub temu, da so nas „polna usta” zaščite in skrbi za otroka, manj smo sposobni zagotavljati otroku čustveno stabilnost.

V burnem obdobju razhoda je najpomembnejše zavedanje, da se ljudje razhajamo kot partnerji, torej gre za oseben proces dveh odraslih oseb, saj starši ostanemo vse življenje in naša skupna naloga do otrok ostaja skupna skrb in vzgoja. Kaj nam v teh trenutkih sporoča otrok – želim oba, želim tako očeta kot mamo, želim družino, ki bo poskrbela zame, ob vajinem konfliktu mi ni dobro, bojim se, strah me je, ne vem, kje in kako bom živel. Kaj bo z menoj? To se v otroštvu izraža na čustvenem in vedenjskem področju in to povedo odrasli, katerih starši so se razvezali. Spomin ostane trajen in boleč vse življenje, saj je to otrokova rana.

V strokovnih krogih se pogosto sprašujemo, kaj žene tiste starše, ki niso sposobni videti otroka in njegovega trpljenja. Kako jih čim prej ozavestiti, da bodo sposobni vzpostaviti starševski odnos in s tem zagotoviti otroku primeren razvoj?

Ob visoko konfliktnih razvezah je pogosto to čustvena vojna, v katero odrasli vpletejo otroka. To otroka poškoduje za vse življenje, saj proces ločevanja odraslih lahko traja več let. Otrok razvije različne strategije preživetja, za vsakega starša posebej, ob tem je čustveno razdvojen. Lahko razvije občutke krivde, nezdravo navezanost na enega od staršev in odklanjane drugega, ker se boji, da bo tudi tega izgubil, lahko zboli – psihosomatske bolezni niso redek pojav kot tudi ne depresija.

Knjiga, ki je pred nami, je „dragulj”. Otroka postavlja v središče. Priznanih avtoric ne zanimajo odrasli, ampak pravice in zaščita otroka pred zlorabo staršev. Gre za novo razmišljanje, predvsem v Sloveniji, saj se le redko kdo ukvarja s čustvenimi zlorabami otrok, zato bo za vse nas, ki delamo z družino, nepogrešljiva in „obvezno” gradivo za oblikovanje novih strategij pri zaščiti otrok.

Knjigo, zlasti zato, ker je tudi prevedena, smo z nestrpnostjo pričakovali, saj je ena redkih, ki obravnava visoko konfliktne razveze in njihov vpliv na otrokov razvoj.

Hvala prof. dr. sc. Gordani Buljan Flander tudi za njeno neprecenljivo znanje in učenje vseh nas na treningih, ki jih pripravlja zadnja leta v Sloveniji.

V Ljubljani, junija 2020

mag. Darija Kuzmanič Korva,
sekretarka Skupnosti CSD Slovenije

Uvod

V letih izobraževanja, kliničnega dela, medsektorskega sodelovanja in izvajanja izobraževanja za strokovnjake različnih profilov na temo ločitve staršev, visokih konfliktov, odtujitve in zaščite otrok smo spoznali, da so ti otroci v sistemu pogosto še vedno nevidni. Njihove rane niso tako vidne kot rane nekaterih drugih zlorabljenih otrok, postopki ukrepanja v praksi niso jasni, javnost pa je pogosto glasnejša od stroke. S sodelavci, prav tako strokovnjaki po svetu, se skoraj vsakodnevno srečujemo z ovirami pri tem, ko želimo, da bi bili otroci v kompleksnih ločitvah staršev zares videni, slišani ter da bi odrasli prevzeli zrelo in profesionalno odgovornost za odstranitev pogosto pretežkih bremen z otrokovih hrbtov.

Knjiga, ki jo držite v rokah, je prva takšna v našem prostoru. V njej je vtkano veliko znanstvenih ugotovitev, teoretičnih modelov, izkušenj iz klinične prakse, risb in pisem „naših” otrok oziroma predvsem neizčrpnega navdušenja v dobro napredka v razumevanju, sodelovanju in zaščiti prav teh otrok, zaradi katerih je to delo nastalo. Upamo, da bo dober prijatelj, sodelavec, supervizor in podpora vsakemu strokovnjaku, ki bo knjigo nosil s seboj in v sebi med opravljanjem svojega plemenitega poklica.

Vsebinsko je knjiga razdeljena na dva dela – teoretičnega in praktičnega. V prvem delu je zbrano znanje o otrocih ločenih staršev, ki ga imamo v 21. stoletju možnost nesporno uporabljati, naša odgovornost pa je, da se skozi svoje delo neprestano učimo. V drugem delu knjige so predlogi za posredovanje pri delu, v skladu z nekaterimi dejavniki ločitve in čustvenega stanja otroka, ki so oblikovani po podobi svetovno in evropsko priznanih primerov dobre prakse ter prilagojeni družbenopolitičnemu kontekstu Hrvaške in okoliških držav. Lahko jih uporabimo kot rdečo nit in vodnike pri načrtovanju, obravnavi in vrednotenju na poti do standardiziranega protokola dela, kar je še posebej pomembno pri stanju odtujitve.

Na koncu knjige je „28 resnic stroke o zaščiti otrok pred čustvenim zlorabljanjem v procesu ločitve staršev”, dokument, ki je nastal po predavanju Karen in Nicka Woodalla leta 2019 v Zagrebu in ga je s svojim podpisom podprlo več kot osemsto strokovnjakov in iz katerega je jasno vidna volja in potreba stroke po razvoju prakse na tem področju. Upamo, da bo ta knjiga prispevala k misiji zaščite otrok.

Avtorici

Vsebina

 • Predgovor3
 • Uvod5
 • I. del9
 • Učinki ločitve staršev – danes, jutri in v prihodnosti10
 • Ali je vsaka ločitev ista?15
 • Kako predvidevati konflikt v ločitvi?17
 • Kako opisati konflikt v ločitvi?17
 • Kako starševski konflikt prizadene otroke?21
 • Kako lahko visoko konfliktna ločitev vpliva na otroke?22
 • Visoki starševski konflikt in otrokova starost (Baris idr., 2001)23
 • Visoka stopnja konflikta staršev in otrokova osebnost27
 • Česa si želijo otroci ločenih staršev?30
 • Kaj potrebujejo otroci ločenih staršev?31
 • Kaj je največja korist otroka?31
 • Dve strani 12. člena Konvencije o otrokovih pravicah35
 • Kako se pomešajo želje in potrebe?38
 • Kako se otroci znajdejo v središču konflikta?38
 • Kako starši „koristijo” otroke v sporih?41
 • Termin „odtujevanje” – kakšno je strokovno stališče?49
 • Otrok zavrača stike z enim od staršev – čigava odgovornost je to?52
 • Kako prepoznati odtujenega otroka?54
 • Kako razumeti odtujenost?58
 • Psihološki mehanizmi odtujevanja – položaj starša, ki odtujuje59
 • Kdo je oseba, ki odtujuje otroka?65
 • Duševno zdravje odtujujočih staršev70
 • „Past” navezanosti72
 • Mother’s preference72
 • Starš, ki „izgine s slike”79
 • Psihološki mehanizmi odtujenosti – položaj otroka81
 • Psihološki splitting82
 • Kakšne so posledice odtujenja?86
 • Zakaj je odtujenje čustvena zloraba?90
 • Literatura92
 • II. del103
 • Splošni izzivi104
 • Točka 1 – Ločitev je sprožena110
 • Točka 2 – Visoko konfliktna ločitev119
 • Točka 3 – Prisotna odtujujoča vedenja130
 • Točka 4 ‒ Otrok je blago odtujen135
 • Točka 5 ‒ Otrok je zmerno odtujen138
 • Točka 6 ‒ Otrok je močno odtujen146
 • Delo z otrokom153
 • Literatura160
 • 28 resnic stroke o zaščiti otrok pred čustvenim zlorabljanjem v procesu ločitve staršev:163
 • Namesto sklepa166
 • Zapis o avtoricah167
 • Recenzije knjige169
Na vrh