Preskoči na glavno vsebino

Novice & aktualno

Solidarnostni dodatki in višji dodatki v t.i. PKP7

Objavljeno: 13. januar 2021

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 t.i. PKP7, ureja enkratne solidarnostne dodatke.

ENKRATNI SOLIDARNOSTNI DODATEK ZA OTROKE

Vsi starši otrok do 18 leta starosti so upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka za otroka v višini 50 EUR.

  • Upravičenci do otroškega dodatka bodo izplačilo prejeli avtomatično in jim ni potrebno vložiti nobene vloge. Izplačilo bo do 31. januarja 2021.
  • Straši, ki do otroškega dodatka niso upravičeni, morajo vložiti vlogo na Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti do 31. januarja 2021. Vloga se odda elektronsko in za oddajo ni potrebna e-identiteta. Dostopna je tukaj (e-uprava.gov.si)

Enkratni solidarnostni dodatek za otroke bodo prejeli tudi rejniki, za otroka do 18 leta starosti, ki so imeli v novembru 2020 sklenjeno rejniško pogodbo.

ENKRATNI SOLIDARNOSTNI DODATEK ZA NOVOROJENCE

Starši novorojencev rojenih, od 1. januarja 2020 do enega leta po koncu epidemije, so upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka za novorojence v višini 500 EUR.

Do enkratnega solidarnostnega dodatka so upravičeni tudi posvojitelji in druge osebe po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki so upravičene do pomoči ob rojstvu otroka.

Za otroke rojene do sprejetja zakona (29.12.2020) bo dodatek izplačan najpozneje 31. marca 2021. Za otroke rojene po tem datumu in do enega leta po koncu epidemije bo dodatek izplačan v treh mesecih po rojstvu otroka.

Izplačilo bo izvedeno po uradni dolžnosti zato ni potrebno vlagati posebne vloge.

Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence se ne izključuje s pomočjo ob rojstvu otroka.

POVEČAN ZNESEK DODATKA ZA VELIKO DRUŽINO

V času epidemije je povečan znesek dodatka za velike družine, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev te pravice.

  • Družini s tremi otroki se dodatek za veliko družino poveča za 100 EUR.
  • Družini s štirimi ali več otroki se dodatek za veliko družino poveča za 200 EUR. Za upravičence do dodatka za veliko družino bo znesek izplačan do 31. januarja 2021. Za tiste, ki bodo pridobili pravico do dodatka za veliko družino kasneje v času epidemije, bo dodatek izplačan po pridobitvi pravice do dodatka za veliko družino.

Izplačilo rednega dodatka za veliko družino bo v aprilu 2021.

Enkratni solidarnostni dodatek za otroke in povečan znesek dodatka za veliko družino se ne izključujeta.

VIŠJI DODATEK ZA NEGO OTROKA

V času epidemije (tudi v mesecih, ko epidemija traja manj kot celoten mesec) je povečan znesek dodatka za nego otroka za 100 EUR.

Poračun višjega dodatka upravičencem za oktober, november in december 2020 bo izplačan do 31. januarja 2021.

Na vrh