Preskoči na glavno vsebino

Novice & aktualno

Pri odločbah o letnih pravicah upoštevani COVID dodatki na podlagi podatkov FURS

Objavljeno: 6. oktober 2021

Obveščamo vas, da Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, skupaj s FURS ugotavlja upravičence iz 59. člena ZIUPOPDVE:

  • katerim je bila izdana odločba o otroškem dodatku, državni štipendiji, subvenciji vrtca v obdobju od 1. 4. 2021 do 13. 9. 2021 in
  • so jim bili pri ugotavljanju materialnega položaja upoštevani COVID dodatki na podlagi podatkov FURS – dohodninske odločbe za leto 2020.

Skladno s 59. členom ZIUPOPDVE, se COVID dodatke ne upošteva v davčno osnovo in posledično tudi ne pri izračunu letnih pravic (otroški dodatek, državna štipendija, subvencija vrtca) zaposlenim v:

  • javni mreži socialnega varstva: domovi za starejše, varstveno delovni centrih, zavodi za usposabljanje, krizni centrih pri centrih za socialno delu, izvajalci socialnovarstvenih programov, ki izvajajo nastanitev ter izvajalci pomoči na domu
  • mreži javne zdravstvene službe,
  • pri Uradu Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov.

Ker s seznamom zaposlenih oseb, ki sodi v 59. člen ZIUPOPDVE razpolaga FURS, MDDSZ v sodelovanju s FURS preverja, katerim zaposlenim osebam iz 59. člena ZIUPOPDVE, so bili pri ugotavljanju materialnega položaja na podlagi podatkov FURS (podatkov iz dohodninske odločbe za leto 2020) upoštevani tudi COVID dodatki.

Pri tem pojasnjujemo, da je FURS COVID dodatke izvzel pri letni odmeri dohodnine, spregled je bil zgolj pri posredovanju podatkov prek e pladnja. MDDSZ je ob ugotovitvi napake s strani CSD-jev o tem takoj obvestili FURS, ki je pristopil k rešitvi zadeve in nadgradil svoj informacijski sistem. CSD-ji tako od 13.9. 2021 dalje že pridobivajo pravilne podatke od FURS-a, torej brez COVID dodatkov za osebe iz 59. člena ZIUPOPDVE.

Po izvedeni analizi bo ministrstvo seznam upravičencev posredovalo na CSD z navodilom postopanja:

  • strankam, ki že imajo pravnomočne odločbe in je bil pri ugotavljanju materialnega položaja upoštevan COVID dodatek, bodo CSD-ji izdali nove odločbe (obnova po uradni dolžnosti).
  • stranke, pri katerih rok za ugovor/pritožbo še ni potekel, pa bodo CSD-ji kontaktirali in jih pozvali k vložitvi ugovora/pritožbe.

S tem pristopom bomo zagotovili, da noben upravičenec do letne pravice iz javnih sredstev (OD, DŠ, VR) ne bo prikrajšan.

Na vrh