Preskoči na glavno vsebino

Novice & aktualno

Reorganizacija centrov za socialno delo

Objavljeno: 1. oktober 2018

1. oktobra 2018 se centri za socialno delo v Republiki Sloveniji na podlagi Zakona o socialnem varstvu organizacijsko preoblikujejo. Reorganizacija predvideva združitev več centrov za socialno delo v območni center za socialno delo, ki pokriva večje teritorialno območje. Z reorganizacijo se ustanovi 16 novih območnih (regijskih) centrov za socialno delo. Iz obstoječih 62 centrov za socialno delo se oblikuje 63 (enot) centrov za socialno delo (do sedaj največji Center za socialno delo Maribor se preoblikuje v dve enoti). Centri za socialno delo na lokalnem nivoju še naprej ostajajo osrednja strokovna institucija na področju socialnega varstva.

Reorganizacija vključuje tri spremembe: uvedbo informativnega izračuna, socialno aktivacijo in novo organizacijsko strukturo centrov za socialno delo. Reorganizacija predvsem prinaša rešitve, ki zagotavljajo koristi uporabnikom storitev centrov za socialno delo po vsej Sloveniji.

Enote centrov za socialno delo bodo delovale kot vstopna točka za vse pravice uporabnikov in bodo še naprej izvajale strokovne naloge, socialno varstvene storitve, javna pooblastila in različne socialno varstvene programe. Na enotah bodo še naprej sprejemali vloge uporabnikov ter odločali o denarni socialni pomoči, varstvenem dodatku, subvenciji najemnine, pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, otroškem dodatku, če se istočasno vodi postopek o pravici do denarne socialne pomoči, pravicah iz starševskega varstva in družinskih prejemkih.

Reorganizacija centrov za socialno delo bo uporabnikom prinesla številne koristi. Izboljšali se bosta krajevna in časovna dostopnost, tako da bodo storitve uporabnikom prijaznejše. Različne metode dela in strokovnjaki s specifičnimi znanji bodo poskrbeli, da bodo storitve za uporabnike dostopne po enakem standardu za vse. Z informativnim izračunom bodo postopki bolj pregledni, z opustitvijo obveznosti vsakoletnega obnavljanja letnih pravic pa tudi enostavnejši. Socialna aktivacija bo izboljšala skrb za dolgotrajno brezposelne osebe.

Več o reorganizaciji centrov za socialno delo:

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/reorganizacija_centrov_za_socialno_delo/

Preglednica novoustanovljenih 16 centrov za socialno delo na območni ravni in njihovih enot ter imenovanih v. d. direktorjev centrov za socialno delo:

Center za socialno delo Enote Centra za socialno delo V.d. direktorja Dosedanje delovno mesto
CSD Celje Celje
Laško
Slovenske Konjice
Šentjur pri Celju
Šmarje pri Jelšah
mag. Olga Bezenšek Lalić direktorica CSD Celje
CSD Dolenjska in Bela Krajina Črnomelj
Metlika
Novo mesto
Trebnje
mag. Irena Kralj direktorica CSD Metlika
CSD Gorenjska Jesenice
Kranj
Radovljica
Škofja Loka
Tržič
Urška Repar Justin direktorica CSD Radovljica
CSD Južna Primorska Izola
Koper
Piran
Sežana
Tjaša Rodman direktorica CSD Koper
CSD Koroška Dravograd
Radlje ob Dravi
Ravne na Koroškem
Slovenj Gradec
Tadej Poberžnik direktor CSD Slovenj Gradec
CSD Ljubljana Grosuplje
LJ Bežigrad
LJ Center
LJ Moste-Polje
LJ Šiška
LJ Vič-Rudnik
Logatec
Vrhnika
Matej Babšek direktor CSD Ljubljana Šiška
CSD Maribor Lenart
Maribor – Center
Maribor - Tezno
Pesnica
Ruše
Slovenska Bistrica
Marjana Bravc direktorica CSD Maribor
CSD Osrednja Slovenija - vzhod Domžale
Kamnik
Litija
Danica Kolšek direktorica CSD Litija
CSD Osrednja Slovenija - zahod Kočevje
Ribnica
Katarina Hiti direktorica CSD Kočevje
CSD Pomurje Gornja Radgona
Lendava
Ljutomer
Murska Sobota
Branko Petovar direktor CSD Ljutomer
CSD Posavje Brežice
Krško
Sevnica
Marina Novak Rabzelj direktorica CSD Krško
CSD Primorsko-Notranjska Cerknica
Ilirska Bistrica
Postojna
Kristina Zadel Škrabolje direktorica CSD Ilirska Bistrica
CSD Savinjsko-Šaleška Mozirje
Velenje
Žalec
Helena Bezjak Burjak direktorica CSD Žalec
CSD Severna Primorska Ajdovščina
Idrija
Nova Gorica
Tolmin
Patricija Može direktorica CSD Postojna
CSD Spodnje Podravje Ormož
Ptuj
mag. Miran Kerin direktor CSD Ptuj
CSD Zasavje Hrastnik
Trbovlje
Zagorje ob Savi
Rok Zupanc direktor CSD Trbovlje
Na vrh